Gå til hovedindhold
Gå til hovedindholdet
Microsoft i dit lokalsamfund

Opmuntring af kvinder til at deltage i STEM-områder via mentorskab i Phoenix

Kvinder er fortsat systematisk underrepræsenteret inden for STEM-områder og -karrierer. Ifølge National Science Foundation udgør kvinder kun 28 % af de ansatte inden for naturvidenskab og ingeniørvidenskab. Arizona halter imidlertid bagefter det nationale gennemsnit, idet kvinder kun udgør 27,1 % af arbejdsstyrken inden for STEM-området. Forskning om kvinders succes inden for STEM-områder viser, at mentorskab kan have en direkte og positiv indvirkning på kvinders indskrivning, vedholdenhed og succes inden for STEM-områder i løbet af deres akademiske rejse og på arbejdsmarkedet. Der fandtes imidlertid ikke et storstilet mentorprogram, der specifikt er rettet mod kvindelige studerende inden for STEM-området, på University of Arizona (UA).

University of Arizona logo

Fremme af kvinders succes inden for STEM-uddannelser og karrierer

Microsoft bidrog med 5.000 dollars til WISE-programmet (Women in Science and Engineering) på University of Arizona, som skal bruges i skoleperioderne efterår 2019 og forår 2020. Midlerne bruges til at udvikle og implementere et mentorprogram, der parrer kvindelige UA-studerende, der er i gang med en STEM-uddannelse, med fagfolk fra STEM-branchen.

WISE-programmet på UA tilskynder kvinder til at komme ind på og blive ved med at arbejde inden for STEM-områder på skolen og på arbejdsmarkedet. WISE's programmer har til formål at hjælpe unge kvinder med at opnå konkrete færdigheder, der vil hjælpe dem med at få succes, samtidig med at de arbejder på at skabe et institutionelt klima, der støtter kvinder og andre underrepræsenterede grupper.

Struktureret støtte til kvindelige STEM-studerende

University of Arizona Women in STEM Student Council (WiSSC) er et nyt studentercentreret og studenterstyret initiativ under WISE. WiSSC stræber efter at udvikle en mangfoldig og inklusiv STEM-arbejdsstyrke ved at skabe og gennemføre målrettede programmer, der støtter rekruttering, fastholdelse og graduering af kvindelige studerende, der ønsker at tage en STEM-uddannelse på UA. Dette initiativ har til formål at skabe den største studenterfokuserede institutionaliserede indsats, der er rettet mod at støtte kvinders adgang til og succes inden for STEM-områder på et universitet i USA, og gøre skolen førende inden for skabelse af mangfoldige og inkluderende STEM-samfund.

I modsætning til mange eksisterende programmer, der støtter kvinder inden for bestemte STEM-områder (som f.eks. datalogi eller ingeniørvidenskab), er WiSSC tværfagligt orienteret. WiSSC arbejder på tværs af alle STEM-colleges og -afdelinger på UA for at sikre, at kvinder inden for alle områder og hovedfag har adgang til støtteprogrammer, samtidig med at det fremmer udviklingen af et bredt økosystem af personer, der er engageret i at skabe mere mangfoldige og inkluderende STEM-samfund. WiSSC's aktiviteter ledes af en valgt bestyrelse bestående af studerende på bachelor- og kandidatniveau og er muliggjort af den institutionelle og administrative støtte fra WISE-programmet. Denne struktur sikrer, at programmeringen og de politiske initiativer er lydhøre over for de studerendes behov, men også bæredygtige over tid, efterhånden som de studerende bevæger sig gennem og ud af universitetet.

I løbet af det akademiske år 2019-20 lancerede WiSSC en række nye programmer, der har til formål at støtte rekruttering, fastholdelse og succes for kvindelige studerende inden for STEM-området. Især vil midler fra Microsoft blive rettet mod oprettelsen af et mentorprogram, der i første omgang forbinder 60 kvindelige UA-studerende, der studerer inden for STEM-uddannelser, med 60 STEM-fagfolk.

Brug af mentorskab til at forbedre kvinders tilbageholdelse inden for STEM-området

Finansieringen fra Microsoft vil gøre det muligt for WiSSC og WISE at engagere 50 procent flere personer direkte som deltagere i programmet, end finansieringen ellers ville gøre det muligt. Finansieringen gør det også muligt at gøre en bredere rekrutteringsindsats for at nå studerende, som ellers ikke ville blive nået. Gruppen sigter mod at tilmelde UA-studerende fra mindst fem af UA's STEM-colleges og mod, at de studerende deltagere skal repræsentere den racemæssige og etniske mangfoldighed i UA. Med Microsofts støtte vil WISE også rekruttere mentorer fra en række forskellige STEM-industrier i Tucson-metroområdet, herunder teknologi, biomedicin, sundhedspleje, energi og ingeniørarbejde. Ved at bruge midlerne fra Microsoft samt Microsofts navn og brand vil organisationen kunne engagere andre partnere fra industrien og lokalsamfundet, når de opbygger et netværk af programsponsorer og mentorer.

Programlanceringseventet og den første mentor/mentee-uddannelse fandt sted den 21. september 2019. De 120 sponsorer og mentorer havde mulighed for at deltage i interaktiv træning omkring bedste praksis for opbygning af produktive mentor/mentee-forhold. Fremadrettet vil parrene mødes en time hver måned for at opbygge relationer, øge motivation og selvtillid og forbedre følelsen af samhørighed inden for STEM-fællesskabet. Jill Williams, direktør for WISE, udtaler: "Vi sætter stor pris på støtten fra Microsoft og glæder os over, at den gør det muligt for så mange kvinder inden for STEM at opbygge relationer og støttenetværk, som vil være afgørende for deres succes på UA og på arbejdsmarkedet."

"Vi sætter stor pris på støtten fra Microsoft og glæder os over at se, at den gør det muligt for så mange kvinder inden for STEM at opbygge relationer og støttenetværk, som vil være afgørende for at fremme deres succes på UA og på arbejdsmarkedet."
-Jill Williams, direktør for WISE