Hoppa till huvudinnehåll
Gå till huvudinnehåll
Microsoft i ditt samhälle

Få äldre personer på nätet och in i sina samhällen

Digital teknik är en kraftfull resurs för att knyta äldre personer till sina samhällen - oavsett om de använder den för att hantera sin ekonomi, handla, få tillgång till information eller hålla kontakten med vänner och familj. Ändå är det vanligast att äldre personer drabbas av digital utslagning på grund av bristande kunskaper eller bristande tillgång till teknik. Digivän.senior, ett program av PRO Samorganisation Gävle och Gävle kommun, har hjälpt till att lyfta seniorer ur utanförskapet på ett så inkluderande sätt som möjligt - genom att matcha dem med en "digital vän" från samhället som kan möta dem där de är och förmedla deras digitala kunskaper.

Bygga kontakter genom digitalt mentorskap

Digivän-programmet kom till under pandemin, då samhällsledare blev oroliga för den isolering som många äldre upplevde på grund av deras bristande digitala färdigheter. "Under pandemin såg vi hur svårt det var för många äldre att boka vaccinationer via internet, att de inte kunde handla mat på ett enkelt sätt eller andra problem som uppstod i vardagen", minns Susanne Falk från PRO Samorganisation Gävle. Som svar på detta samarbetade hennes organisation med Gävle kommun, stadsbiblioteket och finansieringspartnerna Microsoft och Sparbankstiftelsen för att matcha seniorer med skickliga digitala mentorer.

Digivän.senior hjälper vuxna över 65 år att få tillgång till digital teknik - hårdvara, programvara och annan utrustning - och att bygga upp färdigheter för att använda den med hjälp av en tekniskt kunnig "Digifriend". De digitala vännerna möter seniorer där de befinner sig, ofta i deras hem, och arbetar tillsammans med dem för att besvara frågor och hjälpa dem att upptäcka hur tekniken passar in i deras dagliga liv. Denna personliga kontakt i hemmet gör det digitala lärandet tillgängligt för alla. En deltagare reflekterar: "[Det faktum att] volontären kom hem till oss alla var underbart, [så att vi kunde] få hjälp i lugn och ro och på ens egen nivå".

Av de 55 seniorer som deltog i Digivän-projektet var 35 helt nya användare av internet. Leena Jansson, nästan 75 år gammal, beskriver hur mycket hennes Digifriend hjälpte henne: "Tidigare hade jag varken en surfplatta eller en dator. Jag kunde inte skicka meddelanden med telefonen eller betala räkningar digitalt". Genom programmet fick hon tillgång till en surfplatta och internet. "En vänlig tjej kom och lärde mig steg för steg hur man beställer mat via internet, hur man hittar äldre [tv-]serier ... och hur man laddar ner BankID för att betala räkningar digitalt." BankID ger tillgång till mer än 6 000 webbtjänster, bland annat bankverksamhet, myndighetstjänster och medicinska journaler.

Den digitala tillgången har öppnat en ny värld för Jansson. "Jag har mycket roligare [saker] att göra än att bara gå runt här hemma och vattna blommorna. Nu har jag också hittat flera släktingar både i Finland och USA på internet som jag inte träffat på många år. Min syster i Finland skrek ut i telefonen när jag ringde henne och hon kunde se mig på skärmen. 'Det bästa du har gjort', sa hon."

Tillsammans med sina digitala vänner får de äldre självförtroende, självständighet och medvetenhet om de digitala resurser som finns tillgängliga för dem. I en intervju på ett äldrecentrum i Gävle rapporterade deltagarna i Digivän.senior att de "blivit mer självständiga och inte lika rädda för att göra misstag". Vi vågar nu gå ut på internet. Ju mer vi har lärt oss, desto mer ser vi behovet av att skaffa oss ännu mer kunskap". Digifriend Ruzanna Larsson, 29 år, observerade om sin pensionärsvän: "Jag märker verkligen hur hennes självförtroende har ökat under den här tiden. Hon har blivit mer självständig." Detta är uppdraget för Digivän. senior-programmet - att hjälpa människor att bli mer självständiga och mer kapabla att delta i sitt samhälle. Projektet är en del av ett bredare initiativ i Gävle för att förbättra livskvaliteten för seniorer, i linje med stadens utmärkelse som en av Världshälsoorganisationens "äldrevänliga kommuner". Microsoft, som driver datacenteranläggningar i Gävle, finansierade projektet genom sin Community Empowerment Fund.

Att leva ett fullödigt liv på nätet (och utanför)

"Digifriends" hjälper seniorer att behärska hela spektrumet av digitala aktiviteter, från underhållning till viktiga uppgifter i livet. Deltagarna tyckte om att skicka foton och meddelanden till familj och vänner, hitta gamla favoritprogram och filmer att titta på, läsa tidskrifter och tidningar och lyssna på musik. En deltagare nämnde kartor på nätet som en favoritupptäckt. Användbara aktiviteter var bland annat att betala räkningar och bankärenden, få tillgång till offentliga tjänster, handla eller beställa mat, sköta sjukvård och skicka e-post. Digitala vänner hjälpte de äldre att ladda ner de digitala certifikat som de behöver för att få tillgång till banker och offentliga tjänster. De visade dem hur man får tillgång till det nationella hälsovårdssystemets digitala rådgivningsportal (1177.se), där patienterna kan granska sina medicinska journaler online, kontrollera läkemedelsinstruktioner och boka läkarbesök, inklusive Covid-vaccinationer. Precis som Leena Jansson tyckte många seniorer att den mest betydelsefulla digitala färdigheten var att lära sig att få kontakt med vänner och familj som bor i andra städer eller till och med andra länder. För Digifriends var en sidofördel med att dela med sig av digitala färdigheter möjligheten att knyta kontakter över generationsgränserna. Larsson, den 29-åriga mentorn, berömde programmet som en aktivitet "där människor i alla åldrar kan träffas och umgås över generationsgränserna på ett meningsfullt sätt".

Att använda digital teknik för att få kontakt - med nära och kära, med samhället eller med tjänster - kan ha stor betydelse för en äldre persons livskvalitet. Detta är den grupp som är mest benägen att isoleras hemma på grund av hälsoproblem. För hemmaboende äldre kan digital teknik vara en livlina till omvärlden. Tekniken är en viktig resurs för alla, men de intervjuade seniorerna delade en viktig påminnelse för de teknikintresserade: "Vi oroar oss för att yngre människor glömmer bort att ta kontakt med oss på telefon - sms är så enkelt, men vi äldre vill höra våra älskades röster."