Gå til hovedindhold
Gå til hovedindholdet
Microsoft i dit lokalsamfund

Genopretning af Wenatchee- og Entiat-flodernes økosystemer ved at genindføre bævere

I løbet af de sidste årtier har menneskelig aktivitet i Wenatchee- og Entiat-flodernes afvandingsområder påvirket økosystemerne i de lokale vandløb så meget, at flere indfødte laksearter er på kanten af udryddelse. Som en del af en bredere indsats for vandforvaltning har Trout Unlimited-Washington Water Project målrettet forsøgt at genindføre bævere i området. Bævere spiller en afgørende rolle for økosystemets sundhed; deres dæmninger omformer vandløbene, så de bliver mere gæstfrie for insektbestande og laks. De damme, der dannes bag bæverdæmninger, giver køligt vand som tilflugtssted for dyrelivet, fremmer væksten af vegetation og genopbygger endda grundvandsniveauet.

Flytning af bævere og deres levesteder for at forbedre vandgennemstrømningen

Til at lede genopretningen af Wenatchee- og Entiat-flodernes afvandingsområde henvendte Washington Water Project sig til eksperter i flodbyggeri - bævere. Trout Unlimited genindsatte 25 bævere 14 steder i Wenatchee-flodens afvandingsområde og et sted i Yakima-flodens afvandingsområde. Desuden indførte de 51 bæverdæmningsanaloger (BDA'er) i biflodssystemer i deloplandene til floderne. En gruppe Microsoft-ansatte arbejdede sammen med Trout Unlimited for at bygge fire BDA'er i Derby Creek lige uden for byen Peshastin i det centrale Washington.

BDA'er er pæle, der er sat på række i vandløbsbunden og vævet sammen med grene for at efterligne en bæverdæmning. Grenene opfanger affald og sediment og skaber en vandpyt bag blokaden. Disse vandbassiner fremmer væksten af hjemmehørende buske og skaber et mere attraktivt levested for bævere. Bæverne kan derefter fortsætte processen med at genoprette vandløbet ved at bygge deres egne dæmninger. Cody Gillin, Trout Unlimited's projektleder for bæverprojektet, forklarer: "Ideen bag dette er, at disse strukturer vil tilskynde bævere til at kolonisere dette område, hvor de har forsøgt, men uden held, i de sidste par årtier." Ud af de 15 udsætningssteder har tre nu bæveretablerede strukturer ved siden af BDA'erne.

Beskyttelse og genopretning af vandløbsmiljøer

Bæverdæmninger er afgørende for flodøkosystemets sundhed, forklarer Robes Parrish, hydrolog fra U.S. Fish and Wildlife Service. Dæmningerne skaber bassiner, der gør floder og vandløb fladere og hjælper vandløbene med at slynge sig. De øger mængden af vand, der trænger ned i jorden og lagres som grundvand, hvilket øger forsyningen af koldt, klart vand i den tørre årstid. Dæmninger løser en række problemer med hensyn til vandkvalitet og tilgængelighed: grundvandsopbevaring og vandgennemstrømning i vandløb, genopretning af oprindelige buske, reaktivering af flodsletter, kompleksitet af levesteder og rekruttering af træ.

Trout Unlimited-Washington Water-projektet bygger på forskning, der viser, at bæver- og BDA-aktivitet har øget bestanden af steelheads og forbedret levestederne for laks og vandløbsforholdene. Trout Unlimited har set unge steelhead- og regnbueørreder bruge disse bassiner, hvor de tidligere ikke kunne opholde sig under sommerens lave vandføring. BDA'er gavner truede arter ved at give fisk et tilflugtssted og skabe en fødekilde af vandinsekter, der har tendens til at trives i bæverdamme. Projektet vil også omfatte uddannelse af grundejere i forvaltningsteknikker for at sikre kompatibilitet mellem mennesker og bævere og dermed mindske konflikter mellem mennesker og bævere.

Det er til gavn for hele økosystemet, at bæverdæmninger øger vandtilgængeligheden. En evaluering i 2021 af Trout Unlimited-Washington Water-projektet viste, at hver BDA skaber et gennemsnitligt bassinareal på 133,75m2 (ca. halvdelen af arealet af en tennisbane). Det blev observeret, at disse damme holder på vandet året rundt, selv i de tørreste måneder. Ved at tage højde for antallet af BDA-anlæg, det gennemsnitlige bassinareal pr. anlæg, infiltrationshastigheden og antallet af infiltrationsdage kan forskerne beregne den samlede grundvandsdannelse. Alene de 51 BDA'er genindvinder anslået 86 046m3 vand om året i Entiat- og Wenatchee-vandområderne.

Samling af ressourcer for at fremme sunde levesteder og vandveje

Trout Unlimited - Washington Water Project er et af tre vandforvaltningsprojekter i det centrale Washington. Projektet er en del af et partnerskab med Bonneville Environmental Foundation (BEF). Andre partnere omfatter US Forest Service, US Fish and Wildlife Service, Yakama Nation og Trout Unlimited, som er projektleder. Trout Unlimited's projektleder for bæverprojektet, Cody Gillin, reflekterer over virkningen af partnerskabet: "Gennem partnerskaber med Microsoft, Washington Department of Fish and Wildlife, Cascade-Columbia Fisheries Enhancement Group og den private grundejer har Trout Unlimited været i stand til at øge levestederne for truede fisk i en bæk, som længe var blevet afskrevet af restaureringsmiljøet."

Microsoft hjælper med at finansiere projektet som led i bestræbelserne på at opfylde sine forpligtelser til at genopfylde vandressourcerne, siger Paul Fleming, Microsofts corporate water program manager. Microsoft erkender, at vandkvalitet og -tilgængelighed er et vigtigt miljøproblem, og investerer i at bevare vandet for nuværende og fremtidige generationer. "Vand er en slags forbindelsesled; det flyder gennem samfund og økonomier", siger Fleming. "Så vi spørger hele tiden: 'Hvordan kan vi tage fat på og forbedre forholdene uden for vores fire vægge?'"

Microsoft-team arbejder på bæverdæmninger
"Gennem partnerskaber med Microsoft, Washington Department of Fish and Wildlife, Cascade-Columbia Fisheries Enhancement Group og den private grundejer har Trout Unlimited været i stand til at øge levestederne for truede fisk i en bæk, som længe var blevet afskrevet af restaureringsmiljøet."
-Cody Gillin, projektleder for bæverprojektet hos Trout Unlimited