Hoppa till huvudinnehåll
Gå till huvudinnehåll
Microsoft i ditt samhälle

Uppmuntra kvinnors deltagande i STEM-områden genom mentorskap i Phoenix

Kvinnor är fortfarande systematiskt underrepresenterade inom STEM-områden och -karriärer. Enligt National Science Foundation utgör kvinnor endast 28 procent av arbetstagarna inom naturvetenskap och teknik. Arizona ligger dock efter det nationella genomsnittet, med kvinnor som endast utgör 27,1 procent av arbetskraften inom STEM-området. Forskning om kvinnors framgång inom STEM-områden visar att mentorskap kan ha en direkt och positiv inverkan på kvinnors inskrivning, uthållighet och framgång inom STEM-områden under deras akademiska resa och in i arbetslivet. Ett storskaligt mentorprogram som särskilt riktar sig till kvinnliga STEM-studenter fanns dock inte vid University of Arizona (UA).

Logotyp för University of Arizona

Främja kvinnors framgång inom STEM-utbildning och -karriärer

Microsoft bidrog med 5 000 dollar till WISE-programmet (Women in Science and Engineering) vid University of Arizona, som kommer att användas under hösten 2019 och våren 2020. Finansieringen används för att utveckla och genomföra ett mentorprogram som parar kvinnliga UA-studenter som studerar inom STEM med yrkesverksamma inom STEM-branschen.

WISE-programmet vid UA uppmuntrar kvinnor att börja och stanna kvar inom STEM-områden på skolan och i arbetslivet. WISE:s program syftar till att hjälpa unga kvinnor att skaffa sig konkreta färdigheter som hjälper dem att lyckas, samtidigt som man arbetar för att skapa ett institutionellt klimat som stöder kvinnor och andra underrepresenterade grupper.

Strukturerat stöd till kvinnliga STEM-studenter

University of Arizona Women in STEM Student Council (WiSSC) är ett nytt studentcentrerat och studentstyrt initiativ inom WISE. WiSSC strävar efter att utveckla en mångfaldig och inkluderande STEM-arbetskraft genom att skapa och genomföra riktade program som stöder rekrytering, bibehållande och examen av kvinnliga studenter som studerar inom STEM vid UA. Detta initiativ syftar till att skapa den största studentfokuserade institutionaliserade insatsen som är inriktad på att stödja kvinnors inträde och framgång inom STEM-områden vid något universitet i USA, vilket gör skolan till en ledare för att skapa mångfaldiga och inkluderande STEM-samhällen.

Till skillnad från många befintliga program som stödjer kvinnor inom särskilda STEM-områden (som datavetenskap eller ingenjörskonst) är WiSSC tvärvetenskapligt. WiSSC arbetar över alla STEM-skolor och -avdelningar vid UA för att se till att kvinnor inom alla områden och huvudämnen har tillgång till stödprogram, samtidigt som man främjar utvecklingen av ett brett ekosystem av individer som är engagerade i att skapa mer diversifierade och inkluderande STEM-samhällen. WiSSC:s verksamhet leds av en vald styrelse bestående av studenter och doktorander och möjliggörs genom det institutionella och administrativa stöd som tillhandahålls av WISE-programmet. Denna struktur säkerställer att program- och policyinitiativ är lyhörda för studenternas behov, men också hållbara över tid när studenterna rör sig genom och utanför universitetet.

Under läsåret 2019-20 lanserade WiSSC ett antal nya program som syftar till att stödja rekrytering, bibehållande och framgång för kvinnliga STEM-studenter. I synnerhet kommer medel från Microsoft att riktas till skapandet av ett mentorprogram som inledningsvis kopplar samman 60 kvinnliga UA-studenter som studerar inom STEM med 60 yrkesverksamma inom STEM.

Att använda mentorskap för att öka andelen kvinnor som stannar kvar inom STEM-området

Finansieringen från Microsoft kommer att göra det möjligt för WiSSC och WISE att direkt engagera 50 procent fler personer som programdeltagare än vad finansieringen annars skulle tillåta. Finansieringen gör det också möjligt att göra bredare rekryteringsinsatser för att rikta in sig på studenter som annars kanske inte skulle nås. Gruppen strävar efter att rekrytera UA-studenter från minst fem av UA:s STEM-skolor och att studentdeltagarna ska representera den rasliga och etniska mångfalden i UA. Med Microsofts stöd kommer WISE också att rekrytera mentorer från en rad olika STEM-branscher i Tucsons storstadsområde, bland annat teknik, biomedicin, hälsovård, energi och ingenjörskonst. Genom att använda den finansiering som erhållits från Microsoft, liksom Microsofts namn och varumärke, kommer organisationen att kunna engagera andra industri- och samhällspartner när de bygger upp ett nätverk av programsponsorer och mentorer.

Lanseringsevenemanget för programmet och den första utbildningen för mentorer och mentorer ägde rum den 21 september 2019. De 120 sponsorerna och mentorerna som deltog fick möjlighet att delta i interaktiv utbildning kring bästa praxis för att bygga upp produktiva mentor/mentorrelationer. Framöver kommer paren att träffas en timme varje månad för att bygga relationer, öka motivation och självförtroende och förbättra känslan av samhörighet inom STEM-communityt. Jill Williams, direktör för WISE, säger: "Vi uppskattar verkligen stödet från Microsoft och är glada att se att det gör det möjligt för så många kvinnor inom STEM att bygga upp relationer och stödnätverk som kommer att vara avgörande för att främja deras framgång vid UA och i arbetslivet."

"Vi uppskattar verkligen stödet från Microsoft och är glada att se att det gör det möjligt för så många kvinnor inom teknik och teknik att bygga upp relationer och stödnätverk som kommer att vara viktiga för att främja deras framgång vid UA och i arbetslivet."
-Jill Williams, chef för WISE