Mετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Η Microsoft στην κοινότητά σας

Φέρνοντας την ψηφιακή ισότητα στην επόμενη γενιά της Ιρλανδίας

Η ψηφιακή τεχνολογία έχει φέρει ευκαιρίες και ευημερία στην Ιρλανδία— αλλά αυτά τα οφέλη δεν έχουν συσσωρευτεί εξίσου σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Πολλές κοινότητες δεν διαθέτουν τους τεχνολογικούς πόρους και την εκπαίδευση για να έχουν πρόσβαση στην ψηφιακή οικονομία της Ιρλανδίας ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Αυτό το ψηφιακό χάσμα εντείνει την κοινωνικοοικονομική ανισότητα σε ολόκληρη την Ιρλανδία. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ προβλέπει ότι μέσα σε μια δεκαετία, 9 στις 10 θέσεις εργασίας θα απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, το χάσμα δεξιοτήτων θα μπορούσε να οδηγήσει σε 1,67 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας για επαγγελματίες του διαδικτύου και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) έως το 2025. Τα κορίτσια της εργατικής τάξης, τα οποία έχουν σημαντικά λιγότερες πιθανότητες από τους άνδρες και τους συνομηλίκους της μεσαίας τάξης να ακολουθήσουν σταδιοδρομία stem[1], είναι πιο πιθανό να μείνουν πίσω στο διευρυνόμενο χάσμα ευκαιριών.

Εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τη νεολαία της Ιρλανδίας

Για να εξισώσει τους όρους ανταγωνισμού για την επόμενη γενιά της Ιρλανδίας, η Δρ Katriona O'Sullivan του Πανεπιστημίου Maynooth ίδρυσε το Digital Wealth, ένα έργο που διαχειρίζεται σε συνεργασία με τη Microsoft Education Ireland και το Ταμείο Κοινοτικής Ενδυνάμωσης της Κοινοτικής Ανάπτυξης του Κέντρου Δεδομένων της Microsoft. Αυτό το σχολικό πρόγραμμα προσέγγισης στοχεύει στην εξάλειψη του χάσματος ευκαιριών για 1.000 μαθητές σε όλη την Ιρλανδία, των οποίων η πρόσβαση στην τεχνολογία είναι επί του παρόντος περιορισμένη. Εκτιμάται ότι 45 σχολεία σε όλη την Ιρλανδία θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Digital Wealth τα επόμενα τρία χρόνια. Περίπου το ένα τρίτο αυτών των σχολείων χαρακτηρίζονται ως «σε κίνδυνο μειονεκτικής θέσης και κοινωνικού αποκλεισμού» στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Παιδείας για την παροχή ίσων ευκαιριών στα σχολεία (DEIS).

Το πρόγραμμα υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση στην πρόκληση της οικοδόμησης ψηφιακού πλούτου, χρησιμοποιώντας το ερευνητικό έργο της Δρ O'Sullivan και της ομάδας της για να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία υποστηρίζουν όλες τις πρακτικές. Η χρηματοδότηση από μόνη της δεν θα εξισορροπήσει τους όρους ανταγωνισμού, εξηγεί ο Δρ O'Sullivan: «Στην εκπαίδευση, πραγματικά δεν έχει σημασία πόσα χρήματα έχεις. Εάν δεν έχετε μια υποδομή εργασίας, τις δεξιότητες για να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία ή το πραγματικό υλικό για να ασχοληθείτε ουσιαστικά με την εκπαίδευση, πραγματικά μένετε πίσω. Σε συνεργασία με ιρλανδικά σχολεία, η Digital Wealth έχει εντοπίσει τέσσερις τομείς ανάγκης: υποδομή δικτύου και υλικό υπολογιστών, κατάρτιση μαθητών και εκπαιδευτικών και ψηφιακή διακυβέρνηση ή κατάρτιση αξιών. Η ομάδα Digital Wealth και οι διευθυντές των σχολείων συνεργάζονται για να αξιολογήσουν τις ανάγκες του σχολείου σε αυτούς τους τέσσερις τομείς και να προσδιορίσουν τις απαραίτητες παρεμβάσεις.

Λογότυπο του Πανεπιστημίου Maynooth

Δημιουργία ψηφιακού πλούτου, από το υλικό έως τη δημιουργική σκέψη

Συχνά, το πρώτο βήμα είναι η καθιέρωση βασικής πρόσβασης στην τεχνολογία. Πολλά σχολεία δεν διαθέτουν τόσο την υποδομή δικτύου όσο και το υλικό, λέει ο Δρ O'Sullivan: «Κανείς δεν έχει αρκετή τεχνολογία στην Ιρλανδία - αν ζείτε στη χώρα, μπορεί να μην έχετε λειτουργικό Wi-Fi. Ακούμε συχνά για εκπαιδευτικούς που τρέχουν στην άλλη άκρη του σχολείου για να πάρουν Wi-Fi. Έχουμε σχολεία που έχουν αίθουσα υπολογιστών με χαλασμένο εξοπλισμό». Η ομάδα Digital Wealth βοηθά τα σχολεία να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση και να αγοράσουν εξοπλισμό που θα διαρκέσει.

Στο επίκεντρο του προγράμματος Digital Wealth βρίσκεται η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Με χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινοτικής Ενδυνάμωσης, η ομάδα συνεργάζεται με το Microsoft DreamSpace, ένα πρόγραμμα της Microsoft Education Ireland, για να καθοδηγήσει τους εκπαιδευτικούς στην αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας στην τάξη. Ο στόχος είναι να εκπαιδευτούν 300 εκπαιδευτικοί σε όλη την Ιρλανδία, με τουλάχιστον δύο εκπαιδευτικούς ανά σχολείο να χαρακτηρίζονται ως Καινοτόμοι Εκπαιδευτικοί της Microsoft. Μέχρι στιγμής, η συνεργασία έχει αποφέρει θετικά σχόλια από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι λένε ότι το πρόγραμμα τους βοήθησε να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να προωθήσουν την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα στην τάξη . Για τους μαθητές εκπαιδευτικούς με πάθος για την τεχνολογία, ο Ψηφιακός Πλούτος και το DreamSpace προσφέρουν μια υποτροφία εκπαιδευτικών πριν από την υπηρεσία. Σε αυτήν την ενότητα ψηφιακών δεξιοτήτων, οι μαθητές εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν σχέδια μαθήματος ενσωματώνοντας την τεχνολογία σε όλο το πρόγραμμα σπουδών.

Ο Ψηφιακός Πλούτος και το Microsoft DreamSpace εμπλέκονται επίσης άμεσα στην ανάπτυξη ψηφιακών προγραμμάτων σπουδών για φοιτητές, σε συνεργασία με την STEMpathy. Το STEMpathy παραδίδει το πρόγραμμα Learning by Design σε συνεργαζόμενα σχολεία, προκαλώντας τους μαθητές να λύσουν πραγματικά προβλήματα μέσω κριτικής σκέψης, ενσυναίσθησης και δημιουργικής χρήσης δεξιοτήτων STEM όπως η κωδικοποίηση. Τέλος, ο ψηφιακός πλούτος υποστηρίζει τα σχολεία στην ανάπτυξη κατανόησης της αξίας και της κατάλληλης χρήσης της τεχνολογίας, από τις καλές πρακτικές απορρήτου έως την οραματική σκέψη για το πώς η τεχνολογία μπορεί να συμβάλει σε ένα καλύτερο μέλλον.

Μαζί, ο Ψηφιακός Πλούτος του Πανεπιστημίου Maynooth και το Microsoft DreamSpace και το Ταμείο Κοινοτικής Ενδυνάμωσης Datacenter ενδυναμώνουν τα σχολεία να ασχοληθούν με την ψηφιακή τεχνολογία ως κινητήρια δύναμη θετικής κοινωνικής αλλαγής. «Μοιραζόμαστε το όραμα να θέλουμε να κάνουμε την κοινωνία ένα καλύτερο μέρος», λέει ο Δρ O'Sullivan. «Εκτιμούμε τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ένταξη στα σχολεία». Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι το μέσο για την επίτευξη αυτού του πιο δίκαιου μέλλοντος για την επόμενη γενιά της Ιρλανδίας.

«Εάν δεν έχετε μια υποδομή εργασίας, τις δεξιότητες για να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία ή το πραγματικό υλικό για να ασχοληθείτε ουσιαστικά με την εκπαίδευση, πραγματικά μένετε πίσω».
— Δρ Κατριόνα Ο'Σάλιβαν, Ψηφιακός Πλούτος, Πανεπιστήμιο Maynooth