Overslaan naar hoofdinhoud
Overslaan naar hoofdinhoud
Microsoft in uw gemeenschap

Stimuleren van betrokkenheid van vrouwen bij bèta-technische gebieden via mentorschap in Phoenix

Vrouwen blijven systematisch ondervertegenwoordigd in bèta/technische vakgebieden en loopbanen. Volgens de National Science Foundation maken vrouwen slechts 28 procent uit van de werknemers in de natuurwetenschappelijke en technische richtingen. Arizona blijft echter achter bij het nationale gemiddelde: slechts 27,1 procent van de bèta/technische beroepsbevolking bestaat uit vrouwen. Uit onderzoek naar het succes van vrouwen op bèta/technische gebieden blijkt dat mentorschap een directe en positieve invloed kan hebben op de inschrijving, de volharding en het succes van vrouwen op bèta/technische gebieden tijdens hun academische trajecten en op de arbeidsmarkt. Aan de Universiteit van Arizona (UA) bestond er echter geen grootschalig mentorprogramma dat specifiek gericht was op vrouwelijke bèta/technische studenten.

Logo universiteit van Arizona

Bevordering van het succes van vrouwen in bèta/technische opleidingen en loopbanen

Microsoft heeft 5.000 dollar bijgedragen aan het Women in Science and Engineering (WISE)-programma van de Universiteit van Arizona, te gebruiken voor de schoolperiodes herfst 2019 en lente 2020. De financiering wordt gebruikt voor de ontwikkeling en uitvoering van een één-op-één mentorschapsprogramma dat vrouwelijke UA-studenten die een bèta-technische graad nastreven, koppelt aan professionals uit de bèta-technische industrie.

Het WISE-programma aan de UA stimuleert de instroom en het doorzettingsvermogen van vrouwen in bèta- en technische vakken op school en op de arbeidsmarkt. De programma's van WISE zijn erop gericht jonge vrouwen te helpen concrete vaardigheden te verwerven die hen zullen helpen succesvol te zijn, terwijl ook wordt gewerkt aan het creëren van een institutioneel klimaat dat vrouwen en andere ondervertegenwoordigde groepen ondersteunt.

Gestructureerde ondersteuning van vrouwelijke bèta/technische studenten

De University of Arizona Women in STEM Student Council (WiSSC) is een nieuw student-gecentreerd, student-gestuurd initiatief van WISE. WiSSC streeft ernaar een divers en inclusief STEM-personeelsbestand te ontwikkelen door gerichte programma's op te zetten en uit te voeren ter ondersteuning van de werving, het behoud en het afstuderen van vrouwelijke studenten die aan de UA een STEM-opleiding volgen. Dit initiatief beoogt de grootste studentgerichte geïnstitutionaliseerde inspanning te creëren die gericht is op het ondersteunen van de toegang en het succes van vrouwen in bèta/technische gebieden aan welke universiteit in de Verenigde Staten dan ook, waardoor de school een leider wordt in het creëren van diverse en inclusieve bèta/technische gemeenschappen.

In tegenstelling tot veel bestaande programma's die vrouwen in bepaalde STEM-gebieden ondersteunen (zoals informatica of techniek), is WiSSC transdisciplinair. WiSSC werkt over alle bèta/technische hogescholen en afdelingen aan de UA heen om ervoor te zorgen dat vrouwen in alle vakgebieden en majors toegang hebben tot ondersteunende programma's, terwijl het ook de ontwikkeling stimuleert van een breed ecosysteem van mensen die zich inzetten voor het creëren van meer diverse en inclusieve bèta/technische gemeenschappen. De WiSSC-activiteiten worden geleid door een gekozen bestuur van bachelor- en masterstudenten en worden mogelijk gemaakt door de institutionele en administratieve steun van het WISE-programma. Deze structuur zorgt ervoor dat de programmering en beleidsinitiatieven inspelen op de behoeften van studenten, maar ook duurzaam zijn in de loop van de tijd als studenten de universiteit doorlopen en verlaten.

Tijdens het academiejaar 2019-20 lanceerde WiSSC een aantal nieuwe programma's gericht op het ondersteunen van de werving, het behoud en het succes van vrouwelijke bèta/technische studenten. In het bijzonder zullen fondsen van Microsoft worden gericht op de oprichting van een mentorschapsprogramma dat in eerste instantie 60 vrouwelijke UA-studenten die een bèta/technische graad nastreven, koppelt aan 60 bèta/technische professionals.

Mentorschap gebruiken om bèta/technische retentiepercentages voor vrouwen te verbeteren

De financiering van Microsoft zal WiSSC en WISE in staat stellen 50% meer mensen rechtstreeks bij het programma te betrekken dan anders mogelijk zou zijn. Deze financiering maakt ook bredere wervingsinspanningen mogelijk om studenten te bereiken die anders misschien niet bereikt zouden worden. De groep streeft ernaar UA-studenten van ten minste vijf van de UA STEM colleges in te schrijven en de studentendeelnemers een afspiegeling te laten zijn van de raciale en etnische diversiteit van de UA. Met de steun van Microsoft zal WISE ook mentoren werven uit diverse STEM-sectoren in het metrogebied van Tucson, waaronder technologie, biogeneeskunde, gezondheidszorg, energie en techniek. Door gebruik te maken van de financiering van Microsoft en van de naam en het merk Microsoft, kan de organisatie andere partners uit de industrie en de gemeenschap betrekken bij het opbouwen van een netwerk van sponsors en mentoren voor het programma.

Het lanceringsevenement van het programma en de initiële mentor/mentee-training vonden plaats op 21 september 2019. De 120 sponsors en mentordeelnemers kregen de kans om deel te nemen aan een interactieve training rond best practices voor het opbouwen van productieve mentor/mentee-relaties. In de toekomst zullen de paren elkaar elke maand een uur ontmoeten om relaties op te bouwen, motivatie en vertrouwen te vergroten en gevoelens van verbondenheid binnen de bèta-technische gemeenschap te verbeteren. Jill Williams, directeur van WISE: "We stellen de steun van Microsoft zeer op prijs en zijn verheugd dat zoveel vrouwen in bèta/techniek hierdoor relaties en ondersteunende netwerken kunnen opbouwen die essentieel zijn voor hun succes aan de UA en in de beroepsbevolking.

"We stellen de steun van Microsoft zeer op prijs en zijn verheugd dat het zoveel vrouwen in bèta/techniek in staat stelt relaties en ondersteunende netwerken op te bouwen die essentieel zullen zijn voor hun succes aan de UA en in de beroepsbevolking."
-Jill Williams, directeur van WISE