Hoppa till huvudinnehåll
Gå till huvudinnehåll
Microsoft i ditt samhälle

Hjälpa invandrarungdomar att säkra en framtid i Sverige genom utbildning och arbete

Stöd till ungdomars övergång till arbete och långvarigt uppehållstillstånd i Sverige

I Sverige har Rädda Barnen inlett ett projekt som riktar sig till ungdomar mellan 15 och 24 år. Insatsen är särskilt inriktad på ungdomar som sökte asyl som ensamkommande barn under 2015. Dessa ungdomar måste skaffa sig en gymnasieutbildning och sedan hitta ett arbete inom sex månader för att kunna behålla sitt uppehållstillstånd; om dessa krav inte uppfylls måste de återvända till sitt ursprungsland, trots att de flesta av dessa ungdomar har bott i Sverige i många år. Alexandra Fritzson, nationell programsamordnare för Barn på väg för Rädda Barnen i Sverige, säger: "Det här är en grupp som har skadats psykologiskt av systemet". De är ofta missgynnade när det gäller att ha omfattande personliga stödnätverk, i kraft av att de kom till Sverige för länge sedan.

Rädda Barnen hoppas kunna ge ett helhetsbaserat stöd till dessa ungdomar, särskilt när de ska ta sig igenom de unika omständigheter som uppstått under COVID-19-pandemin. Microsoft bidrog till Rädda Barnen för att stödja detta projekt, vilket är i linje med åtagandet att bygga upp lokala partnerskap i de samhällen där datacentren är belägna. Rädda Barnen samarbetar med lokala kommuner för att tillhandahålla stöd för psykisk hälsa, kunskap om arbetsmarknaden och nätverk för att underlätta arbetsförmedling. "Vårt projekt kommer att få ungdomar in på arbetsmarknaden, men också möta deras hälsobehov och ge dem rätt nätverk för att skapa ett liv i Sverige", säger Fritzson.

"COVID-19-pandemin var en mycket hård ny verklighet för gruppen."
-Alexandra Fritzson, nationell programsamordnare för Rädda Barnen i Sverige, Barn på väg.

Att ta itu med de utmaningar som uppstod under COVID-19-pandemin

Många av projektets cirka 50 deltagare hade studerat praktiska yrken före mars 2020, vilket blev mycket svårare när den personliga undervisningen upphörde. Dessutom ökade konkurrensen om många av de yrken som dessa ungdomar sökte till (som restaurangjobb eller roller inom servicebranschen) kraftigt på grund av att många människor blev arbetslösa. "COVID-19-pandemin var en mycket hård ny verklighet för gruppen", enligt Fritzson, och eleverna hade inte längre de typiska stödsystemen som fanns i skolorna.

Rädda barnens grafiska illustration om inkludering

Rädda Barnen har en psykolog tillgänglig för enskilda möten och erbjuder workshops om stresshantering och stressreducering samt skapande av rutiner. Detta syftar till att bidra till att förbättra deltagarnas självkänsla, eftersom de blir mer övertygade om sin förmåga att övervinna utmaningar.

Färdighetsträningen handlar om detaljerna i jobbsökandet: hur man skriver ett CV, hittar lediga jobb och förbereder sig för anställningsintervjuer. Ungdomarna får möjlighet att göra låtsasintervjuer och Rädda Barnen kan ge referenser till arbetssökande. Det finns också coachning kring mjuka färdigheter, som normer på arbetsplatsen och kulturella förväntningar.

För att skapa möjligheter till jobbnätverk kopplas deltagarna samman med företag i området för besök på plats. Intresserade företag kan dela med sig av lediga tjänster direkt till Rädda Barnen, och de sökande får handledning under hela ansökningsprocessen. Arbetssökande får också möjlighet att utforska sina kompetenser och identifiera vilka som passar bäst för en framtida karriär.

Rädda barnen kan maximera sina insatser.

Projektet krävde en betydande finansiering; fonden för asyl, migration och integration (AMIF) står för en stor del av projektets budget, men bidraget från Microsoft gör att Rädda Barnen kan fokusera på sitt viktigaste arbete - att hjälpa ungdomarna - snarare än att säkra medel. Fritzson förklarar: "Faktum är att tiden för dessa barn är knapp. Så bidraget från Microsoft ger oss chansen att faktiskt göra en skillnad för dessa barn, i stället för att jaga pengar, för det handlar om att de ska kunna bygga upp sin framtid i Sverige eller inte. Det här är ett viktigt arbete som vi gör."