Przejdź do głównej treści
Przejdź do głównej zawartości
Microsoft w Twojej społeczności

Program rozwoju pracowników sektora czystej energii w Arizonie

Organizacja Arizona Sustainability Alliance (AZSA), która powstała jako organizacja oddolna w 2017 roku, rozrosła się w organizację non-profit zatrudniającą ponad 100 pracowników i wolontariuszy. AZSA nadaje priorytety ochronie przyrody, energii odnawialnej, leśnictwu miejskiemu, zrównoważonym systemom żywnościowym i miastom poprzez projekty, programy i partnerstwa w kilku miastach Arizony.

Logo AZSA

Jeden z takich programów, Arizona Clean Energy Workforce Development Program, ma na celu osiągnięcie dwóch zasadniczych celów: zapewnienie umiejętności zawodowych i ścieżek edukacyjnych dla młodzieży w społecznościach o mniejszych zasobach oraz zaspokojenie zapotrzebowania na zaawansowane technologicznie sektory czystej energii.

Zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania w sektorze czystej energii

Program Rozwoju Pracowników sektora Czystej Energii w Arizonie ma na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych zarówno z równością, jak i sprawiedliwością ekologiczną w Arizonie. "Chcieliśmy wyjść naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na miejsca pracy w sektorze czystej energii i dać szansę studentom ze społeczności, które nie mają wystarczającej liczby osób, społeczności zagrożonych oraz społeczności, które w nieproporcjonalny sposób odczuwają negatywne skutki degradacji środowiska" - powiedziała dyrektor programu Julia Colbert.

Przykłady takich problemów to obniżenie jakości powietrza, wody i zasobów glebowych, niszczenie ekosystemów i siedlisk, wymieranie dzikich zwierząt i wiele innych. Według danych Departamentu Jakości Środowiska Arizony (Arizona Department of Environmental Quality) Arizona i jej mieszkańcy borykają się z rosnącymi temperaturami, chronicznymi problemami z wodą oraz zanieczyszczeniem powietrza spowodowanym pożarami i smogiem.

"Tego rodzaju zjawiska naprawdę mają wpływ na metropolię Phoenix" - powiedział Colbert. "Doświadczamy tu wielu ekstremalnych upałów, co w dużej mierze wynika z rosnącej liczby ludności i rozrostu miast".

Z tymi wyzwaniami wiążą się jednak możliwości. Arizona ma większy potencjał skoncentrowanej energii słonecznej niż jakikolwiek inny stan, zgodnie z raportem funduszu edukacyjnego Arizona PIRG. Według raportu Advanced Energy Economy, w 2020 roku prawie 60 000 mieszkańców Arizony będzie pracowało w zawodzie związanym z czystą energią, a przewidywany wzrost dostępnych miejsc pracy wyniesie 7%.

Dawanie szansy młodzieży znajdującej się w niekorzystnej sytuacji

Pomysłodawcą programu był Varun Thakkar, w tamtym czasie wolontariusz AZSA. Obecnie jest on członkiem Rady Doradczej i dorastał w aglomeracji Phoenix, uczęszczając do miejscowej szkoły średniej, z którą współpracuje obecnie AZSA. Jako uczeń Thakkar nie miał poczucia, że ma dostęp do możliwości zatrudnienia w sektorze czystej energii. Program ma na celu zapewnienie opłacalnego szkolenia zawodowego uczniom z okręgów szkolnych objętych tytułem 1, łącząc ich ze specjalistami z danej społeczności, uczelniami i certyfikatami w celu podniesienia ich umiejętności zawodowych i zapewnienia im większych możliwości w sektorze czystej energii. Szkoły objęte programem Title 1 charakteryzują się wyższym poziomem ubóstwa i otrzymują dodatkowe fundusze, aby zapewnić dzieciom uczciwą, sprawiedliwą i wysokiej jakości edukację, co ma na celu pomoc w niwelowaniu różnic w osiągnięciach akademickich.

Elementy programu koncentrują się na tworzeniu ścieżek edukacyjnych dla uczniów poprzez łączenie ich z lokalnymi partnerami zawodowymi i rozwijanie ich własnych umiejętności zawodowych. Microsoft pomaga w tworzeniu takich ścieżek, zapewniając fundusze na czesne, książki, stypendia dla uczniów, którzy przyjmują na bezpłatne praktyki, wsparcie programowe i szkolenia.

W ramach programu, we współpracy z Maricopa Community College District, opracowano mikroświadectwo zarządzania czystą energią, które umożliwi uczniom w przyszłości wykonywanie takich zawodów technicznych, jak m.in. menedżer ds. energii lub budynku, analityk wydajności zrównoważonego rozwoju, specjalista ds. energii w budynku czy konsultant ds. czystej energii.

"W tutejszych szkołach średnich istnieje silny nacisk na to, aby uczniowie jak najszybciej rozpoczęli studia wyższe, ponieważ wielu z nich nie ma dostępu do takich możliwości" - powiedział Colbert.

Program Rozwoju Siły Roboczej w Sektorze Czystej Energii wskazuje Arizonie drogę do stania się liderem w dziedzinie czystej energii poprzez inwestowanie w zagrożone społeczności i zapewnianie możliwości zakwalifikowania większej liczby mieszkańców do pracy w tym sektorze.