Hoppa till huvudinnehåll
Gå till huvudinnehåll
Microsoft i ditt samhälle

Uppmuntra innovation med Science Center of Iowa

Science Center of Iowa (SCI) stöder utvecklingen av arbetskraften och den ekonomiska livskraften genom att ge upphov till och stödja kreativitet, innovation och entreprenörskap. "I dagens värld är innovation absolut nödvändigt", säger Curt Simmons, SCI:s vd och koncernchef. "Vårt mål med det här projektet är att avslöja innovatören i alla." Organisationen såg en möjlighet att ge understödda målgrupper tillgång till utrustning och resurser för att främja inlärning och utveckla nya färdigheter.

Logotyp för Science Center of Iowa

Lika tillgång till teknik och inlärningsmöjligheter

I början av 2018 fick SCI 225 000 dollar från Microsoft Community Empowerment Fund för att skapa ett labb som ger barn, föräldrar och lärare möjlighet att använda teknik för att skapa innovation. SCI Innovation Lab, som öppnades i maj 2019, erbjuder en plats för STEM-klasser och kodningsworkshops och hjälper SCI att leverera mobila klasser för att nå elever med låga inkomster som inte kan komma till centret. Labbet engagerar besökarna för att främja kreativitet, innovation och problemlösningsförmåga och hjälper till att bygga upp förtroendet för att de är skapare oavsett ålder eller kunskapsnivå. Dan Raedeker, SCI:s vice ordförande för samhällsengagemang, säger: "Gåvan som gavs var fantastisk, och vi hade inte kunnat göra vad vi hittills har gjort i det här utrymmet utan den, men de personliga och yrkesmässiga kontakter som vi kunde knyta genom detta är lika värdefulla".

SCI Innovation Lab skapar möjligheter för innovation genom att bygga upp individuella färdigheter, kunskaper och förståelse för miljön runt omkring dem. Labbet engagerar besökarna för att främja kreativitet, innovation, problemlösningsförmåga och självförtroende för att de är skapare oavsett ålder eller kunskapsnivå, samtidigt som det skapar kopplingar till STEM-karriärer. Labbet syftar också till att väcka intresse och engagemang för vetenskap, teknik, ingenjörskonst, konst och matematik. Dessutom erbjuder labbet ett modelltillverkningsutrymme som ger tillgång till toppmoderna verktyg för design, teknik och tillverkning och arbetar för att odla 2000-talets färdigheter som kritiskt tänkande, kreativitet, samarbete, problemlösning och kommunikation. SCI stöder utvecklingen av arbetskraften och den ekonomiska livskraften genom att ge upphov till och stödja kreativitet, innovation och entreprenörskap.

Skapa en bredare påverkan genom workshops, läger och studieresor.

SCI Innovation Lab skapar möjligheter för barn och vuxna i alla åldrar att få tillgång till teknik och utrustning som de annars kanske inte skulle ha råd med, och att skapa kontakter med människor som de vanligtvis inte skulle träffa. Labbet fokuserar på att bygga upp färdigheter i kritiskt tänkande, kreativitet, samarbete, problemlösning och kommunikation - färdigheter som behövs för att lyckas på arbetsplatsen, oavsett om man är anställd eller företagare. Workshopteman omfattar allt från sömnad till robotteknik och virtuell verklighet. Innovationslabbet kommer att främja förmågorna hos individer och grupper i alla åldrar och med olika bakgrunder, i en informell miljö. Raedeker konstaterar: "Föräldrarna eller mor- och farföräldrarna är lika engagerade som barnen och det öppnar upp för en ny dialog."

Att nå missgynnade befolkningsgrupper genom partnerskap

SCI arbetar med missgynnade befolkningsgrupper genom mobila insatser som läger, workshops och särskilda evenemang. Raedeker säger: "Vi har möjlighet att flytta majoriteten av materialet i innovationslabbet till en annan plats i byggnaden eller ta med det ut över hela delstaten så att andra kan få möjlighet att interagera med en del av materialet. Vi anser att det är oerhört viktigt att ha ett fysiskt utrymme men också att kunna vara mobilt." Eleverna får praktiska möjligheter och tillgång till ny teknik, och lärarna kan utöka sina resurser i klassrummet och har färdigheter för att integrera informellt lärande. Samhällsaktörer har möjlighet att ge ekonomiskt stöd, arbeta som volontärer och ge tillgång till ytterligare personer eller resurser i samhället. SCI håller på att identifiera fler skolor som partner, eftersom över 3 000 elever med låg inkomst från hela Iowa kommer till centret för studiebesök.

Målet är att engagera intressenter från alla delar av samhället genom att erbjuda en fantastisk utbildning och tillgodose deras behov. Även företag och verksamheter kommer att ha tillgång till anläggningen. Microsoft är det första företaget och den första bidragsgivaren. Koncept har delats med eventuella ytterligare finansiärer, men samtalen om projektet befinner sig fortfarande i ett tidigt skede. För närvarande hjälper Microsoft aktivt till att skapa programmet och är optimistisk om att detta projekt kan upprepas och delas med liknande organisationer globalt. "Vi hoppas att Innovation Lab är en inspiration för nästa generation av skapare och innovatörer i vår närhet", säger Ed Belcastro, Datacenter Operations Manager på Microsoft.