Overslaan naar hoofdinhoud
Overslaan naar hoofdinhoud
Microsoft in uw gemeenschap

Herstel van de ecosystemen van de Wenatchee en de Entiatchee rivier door herintroductie van bevers

In de afgelopen decennia hebben menselijke activiteiten in de stroomgebieden van de Wenatchee en de Entiat River de ecosystemen van de lokale beken zo sterk beïnvloed dat verschillende inheemse zalmsoorten op het punt van uitsterven staan. Als onderdeel van een bredere inspanning om het water in stand te houden, heeft het Trout Unlimited-Washington Water Project zich gericht op de herintroductie van bevers in het gebied. Bevers spelen een cruciale rol in de gezondheid van het ecosysteem; hun dammen vervormen de beken om ze gastvrijer te maken voor insectenpopulaties en zalm. De vijvers die zich achter de beverdammen vormen, bieden toevluchtsoorden voor wilde dieren met koel water, bevorderen de groei van vegetatie en vullen zelfs het grondwaterpeil aan.

Verplaatsing van bevers en hun habitats om de waterdoorstroming te verbeteren

Om het herstel van het stroomgebied van de Wenatchee en de Entiat River te leiden, wendde het Washington Water Project zich tot de experts op het gebied van rivierbouw - bevers. Trout Unlimited herintroduceerde 25 bevers op 14 locaties in het stroomgebied van de Wenatchee rivier en één locatie in het stroomgebied van de Yakima rivier. Daarnaast implementeerden ze 51 bever dam analogen (BDAs) in zijrivieren van de rivier sub-bekkens. Een groep medewerkers van Microsoft werkte samen met Trout Unlimited om vier BDA's te bouwen in Derby Creek net buiten de stad Peshastin in centraal Washington.

BDA's zijn aaneengeschakelde palen die in de beekbedding worden geslagen en met takken worden verweven om een beverdam na te bootsen. De takken vangen puin en sediment op, zodat achter de blokkade een waterplas ontstaat. Deze poelen stimuleren de groei van inheemse struiken, waardoor een aantrekkelijker habitat voor bevers ontstaat. De bevers kunnen dan het beekherstelproces voortzetten door hun eigen dammen te bouwen. Cody Gillin, bever project manager bij Trout Unlimited, legt uit: "Het idee hierachter is dat deze structuren bevers zullen aanmoedigen om dit gebied te koloniseren waar ze de afgelopen decennia hebben geprobeerd en niet succesvol zijn geweest." Van de 15 uitgezette gebieden zijn er nu drie met door bevers aangelegde structuren naast de BDA's.

Bescherming en herstel van beekmilieus

Beverdammen zijn van cruciaal belang voor de gezondheid van het ecosysteem van rivieren, legt Robes Parrish, hydroloog van de U.S. Fish and Wildlife Service, uit. De dammen creëren poelen die rivieren en beken afvlakken en waterwegen helpen meanderen. Ze vergroten de hoeveelheid water die in de grond dringt en wordt opgeslagen als grondwater, waardoor de aanvoer van koud, helder water tijdens het droge seizoen toeneemt. Dammen hebben betrekking op een reeks van waterkwaliteits- en beschikbaarheidsproblemen: grondwateropslag en instroomstroom, herstel van inheemse struiken, reactivering van uiterwaarden, habitatcomplexiteit en houtrekrutering.

Het project van Trout Unlimited-Washington Water bouwt voort op onderzoek dat aantoont dat de populaties van staalkopforel toenemen en dat de habitat voor zalm en de stroomcondities verbeteren als gevolg van bever- en BDA-activiteit. Trout Unlimited heeft gezien dat jonge staalkop en regenboogforel deze poelen gebruiken waar ze voorheen niet konden blijven tijdens de lage zomerstromen. BDA's komen ten goede aan bedreigde diersoorten door vissen een toevluchtsoord te bieden en een voedselbron te creëren van de waterinsecten die in beverbassins gedijen. Het project omvat ook opleiding van landeigenaars over beheertechnieken voor de compatibiliteit tussen mens en bever om het conflict tussen mens en bever te verminderen.

Een voordeel voor het hele ecosysteem is de grotere beschikbaarheid van water als gevolg van beverdammen. Uit een evaluatie van het Trout Unlimited-Washington Water-project uit 2021 bleek dat elke BDA een gemiddelde vijveroppervlakte van 133,75m2 creëert (ongeveer de helft van de oppervlakte van een tennisveld). Deze vijvers bleken het hele jaar door water vast te houden, zelfs tijdens de droogste maanden. Rekening houdend met het aantal BDA-locaties, de gemiddelde vijveroppervlakte per locatie, de infiltratiesnelheid en het aantal infiltratiedagen, kunnen wetenschappers het totale volume van de grondwateraanvulling berekenen. Alleen al de 51 BDA's voeren naar schatting 86.046m3 water per jaar af naar de stroomgebieden van de Entiat en de Wenatchee.

Middelen bundelen om gezonde habitats en waterwegen te bevorderen

Het Trout Unlimited - Washington Water Project is een van de drie water rentmeesterschapsprojecten in centraal Washington. Het project maakt deel uit van een partnerschap met de Bonneville Environmental Foundation (BEF). Andere partners zijn de US Forest Service, de US Fish and Wildlife Service, de Yakama Nation, en Trout Unlimited, die de projectmanager is. Cody Gillin, beverprojectmanager bij Trout Unlimited, kijkt terug op de impact van het partnerschap: "Door samen te werken met Microsoft, het Washington Department of Fish and Wildlife, Cascade-Columbia Fisheries Enhancement Group en de particuliere landeigenaar, is Trout Unlimited in staat geweest om de beschikbaarheid van habitat voor bedreigde vissen te vergroten in een beek die al lang was afgeschreven door de restauratiegemeenschap."

Microsoft draagt bij aan de financiering van het project als onderdeel van haar inspanningen om te voldoen aan haar wateraanvullingsverplichtingen, zegt Paul Fleming, Microsoft corporate water program manager. Microsoft erkent dat de kwaliteit en beschikbaarheid van water een belangrijke milieukwestie is en investeert in het behoud van water voor de huidige en toekomstige generaties. "Water is een soort verbindingsstuk; het stroomt door gemeenschappen en economieën", aldus Fleming. "Dus vragen we ons voortdurend af: 'hoe kunnen we de omstandigheden buiten onze vier muren aanpakken en verbeteren?'"

Microsoft-team werkt aan beverdammen
"Door samen te werken met Microsoft, het Washington Department of Fish and Wildlife, Cascade-Columbia Fisheries Enhancement Group, en de particuliere landeigenaar, is Trout Unlimited in staat geweest om de habitat voor bedreigde vissen te vergroten in een beek die al lang was afgeschreven door de restauratiegemeenschap".
-Cody Gillin, bever project manager van Trout Unlimited