Hoppa till huvudinnehåll
Gå till huvudinnehåll
Microsoft i ditt samhälle

Förändra landskap och framtid med Trees Forever i Des Moines

Träd gör mer än att bara se vackra ut. När träd planteras i ett samhälle ger de många fördelar, t.ex. bättre luftkvalitet, naturlig solavskärmning, bättre mental hälsa, ökad fysisk aktivitet och mycket mer. Studier visar att träd gör stadsdelar och samhällen säkrare. Dessutom är det viktigt att engagera ungdomar för att få slut på den generationer långa fattigdomscykeln och för att ge dem färdigheter som gör dem redo för arbete. Att ta itu med bristen på trädtäckning i områden som historiskt sett påverkats av redlining och samtidigt utbilda unga ledare är en vinst för hela samhället.

Att uppnå jämlikhet mellan träd med projekt för stadsskogsbruk

Som en del av gemenskapens program för miljömässig hållbarhet beviljade Microsoft Trees Forever finansiering till stöd för sitt Growing Futures-program. Trees Forever är en ideell organisation som har till uppgift att plantera och ta hand om träd och miljön genom att ge människor möjlighet att påverka, bygga upp en gemenskap och främja förvaltning. Growing Futures syftar till att odla nästa generation träd och ungdomar sida vid sida för att tillgodose behoven av utveckling av arbetskraften, erbjuda en väg till gröna karriärer och plantera fler träd. Detta unika tillvägagångssätt skapar starka sociala och miljömässiga fördelar eftersom programmet prioriterar stadsdelar som enligt forskning kan gynnas av en ökad trädtäckning.

Trees Forever-logotyp

Trees Forever- och Growing Futures-deltagarna planterar 600-1 000 träd per år och rapporterar alla miljöfördelar, som kvantifieras av partnerorganisationen City Forest Credits. City Forest Credits utfärdar också koldioxidkrediter för planterade träd, som Trees Forever sedan kan sälja till köpare för att generera ny underhållsfinansiering för framtida Trees Forever-projekt. Detta innebär att Trees Forevers verksamhet kommer att bli mer självbärande i framtiden. När träden växer och frodas tack vare den vård de får av ungdomarna i Growing Futures kommer träden att förbättra invånarnas livskvalitet. Trädens skönhet bidrar till en känsla av gemenskap och stolthet och hjälper till att skapa hopp.

Att så ledarskap bland lokala ungdomar

Growing Futures är ett program för utveckling av arbetskraften som syftar till att anställa 20-40 ungdomar och handledare varje år med särskilt fokus på ungdomar med olika rasbakgrund. Growing Futures kommer att ha en bred inverkan på ungdomarna i samhället, eftersom dessa ungdomar kommer att utveckla ledarskapsförmåga, umgås med jämnåriga med olika ras och etnisk bakgrund, få yrkeskunskaper inom trädgårdsodling och delta i berikande aktiviteter (t.ex. utveckling av CV, talande inför publik och skuggning på arbetsplatsen).

Logotyp för Growing Futures

Growing Futures räknar dessutom med att ytterligare minst 150-200 personer kommer att nås genom programmet, inklusive föräldrar till de anställda ungdomarna och elever som deltar i informations- och utbildningstillfällen om programmet. Under de första fem åren av Growing Futures beräknas 850-1 200 personer påverkas direkt och minst 8 500 invånare i området påverkas indirekt av programmet.

Dra nytta av lokala partnerorganisationer

Förutom att stödja den välbehövliga tillväxten av trädkronorna kommer ett partnerskap mellan Microsoft och Trees Forever's Growing Futures-program att fördjupa Microsofts koppling till samhället och visa på de gemensamma värderingar som företaget har med invånarna i området. "Microsoft är glada över att samarbeta med Trees Forever och stödja Growing Futures-programmet för att stärka unga människor och ta hand om träden i Des Moines", säger Holly Beale, programansvarig för miljömässig hållbarhet på Microsoft. "Microsoft strävar efter att möjliggöra en hållbar framtid genom att ge varje person och organisation på planeten möjlighet att utvecklas i en resursbegränsad värld. Vårt stöd till Growing Futures-programmet är en förlängning av detta åtagande."

Staden Des Moines har också lovat att under fem år finansiera Trees Forever's Growing Futures-program. Trees Forever har åtagit sig att samla in privata bidrag genom företagsstöd, bidragsansökningar och individuella donationer för att finansiera Growing Futures. Genom att utnyttja City of Des Moines medel med stöd från samhället tillsammans med stödet från Microsoft har Trees Forever kunnat skapa förutsättningar för ytterligare givare.

"Träden lagrar inte bara kol som en global atmosfärisk fördel", säger Beale. "De ger också lokala fördelar i form av minskade dagvattenflöden, energibesparingar och förbättrad luftkvalitet. Och det bästa av allt är att det här projektet samlar så många lokala intressenter för att koppla ihop träden med social rättvisa och ekonomiska fördelar för människor och samhället i stort."

Microsofts ansträngningar har inte gått obemärkt förbi. Enligt Shannon Ramsey, grundande ordförande och vd för Trees Forever, "Trees Forever Growing Futures Youth Employment Program skulle inte ha varit möjligt utan vårt partnerskap med Microsoft. De har varit så stöttande, hjälpsamma och positiva - de har alltid uppmuntrat andra partner att hjälpa till och arbeta tillsammans. De har varit med oss i varje steg från planeringen till att våra första anställda ungdomar har planterat och vattnat träd på gatorna i Des Moines."

"Trees Forever Growing Futures-programmet för ungdomar skulle inte ha varit möjligt utan vårt partnerskap med Microsoft. De har varit så stöttande, hjälpsamma och positiva - de har alltid uppmuntrat andra partner att hjälpa till och arbeta tillsammans. De har varit med oss varje steg på vägen från planeringen till att våra första anställda ungdomar har planterat och vattnat träd på gatorna i Des Moines."
-Shannon Ramsey, grundande ordförande och vd för Trees Forever