Hoppa till huvudinnehåll
Gå till huvudinnehåll
Microsoft i ditt samhälle

Att skapa gemenskap genom idrott i Sverige

Idrotten har ett sätt att föra människor samman. Det finns något om aktiv lek med ett gemensamt syfte som överskrider språkliga eller kulturella skillnader. "Det handlar om om inkludering, ökad jämlikhet, rörelse och glädje", säger Daniel Kraft, klubbdirektör för den svenska professionella fotbollsklubben Gefle IF. Inkludering är särskilt viktigt i gemenskapen Gefle IF representerar-Gävleborg Län är enett etniskt mångfacetterad region, ungefär var femte invånare kommer från ett annat land än Sverige. (Statistika centralbyrån, 2021). Många är flyktingar från Syrien, Eritrea, Somalia och Afghanistan.

Att föra samman barn med alla bakgrunder

För att främja ett inkluderande samhälle i Gävle och Sandviken har Microsoft samarbetat med fyra lokala idrottsorganisationer: Sandvikens IF, Stromsbro IF, Gefle IF och SAIF Bandy. Var och en av dessa organisationer strävar efter att skapa trygga platser för unga människor med alla bakgrunder att samlas, få vänner och knyta kontakter genom idrott. Programmen sträcker sig från nattfotboll till bandyligor för flickor (en sport som liknar ishockey) till sommarläger och mycket mer.

  • Gefle IFSveriges äldsta idrottsförening erbjuder ett brett utbud av aktiviteter för ungdomar i åldrarna 5-10 år inom ramen för sitt initiativ #EttBättreGefle (Ett bättre Gefle): ungdomsfotbollslag, fotbollskvällar för ungdomar, fotboll på promenad och skolstöd. Med fokus på både integration och förebildlighet har Gefle IF ett lag med cirka 35 procent invandrare och 33 procent flickor. Klubben erbjuder den populära Gavlis sommarläger, ett helt gratis läger för barn mellan 11 och 13 år. "Kärnan i Summercamp är att ge barnen möjlighet till rörelse, tillgång till roliga aktiviteter och gemenskap", förklarar lägerledaren Agneta Edin. När många klubbverksamheter i hela kommunen ställdes in 2020 och 2021 kunde Microsoft hjälpa till att hålla detta sommarläger öppet och framgångsrikt.
  • Sandvikens AIK BandySandvikens professionella bandyklubb, med ungdomsprogram som Afterschool Bandy-projektet och turneringen Girls in Focus. Microsofts engagemang är inriktat på följande Projekt Entré, ett integrationsprojekt som syftar till att ge idrotts- och utbildningstjänster till kvinnor och barn som är nya i Sverige. Projekt Entré hjälper kvinnor och barn att anpassa sig till livet i Sverige; programmet erbjuder till exempel simundervisning, vilket är av avgörande betydelse med tanke på vattensportens popularitet i Sverige och den höga förekomsten av drunkningar bland invandrare.
  • Sandvikens IF når tusentals barn varje vecka genom sitt skolbaserade idrottsprogram, uppskattar programchef Chia Abdolah. Dessutom erbjuder Sandvikens IF fotboll efter skolan och på kvällstid samt sociala klubbar och hälsostöd för lokala ungdomar. År 2021 grundade Sandvikens IF den populära Framsteget, ett sommarläger för barn med ekonomiska behov. Lägret erbjuder en plats för barnen att åka till på sommaren när deras jämnåriga är borta på semester. "Framsteget betyder mycket för mig. Det har varit min och mina vänners plats att umgås och träffa andra människor", säger en tidigare Framsteget-ungdomsledare. "Jag känner mig så hemma här."
  • Strömsbro IF, en idrottsklubb i Gävle, driver Vårabarnsframtiden serie projekt "som bejakar mångfald och arbetar integrerat för att se till att alla ungdomar, oavsett kultur, kan mötas och få tillgång till samma möjligheter". Vårabarnsframtids stadga tar upp den lokala segregationen och strävar efter att "bryta dessa barriärer genom att söka upp och bjuda in ungdomar från olika kulturer till våra projekt". Tonåringar kan utbilda sig enligt "Ansvarsmodellen" för ledarpositioner. Ett populärt Vårabarnsframtid-program är Sommarglädje ("Sommarglädje"), ett sommarläger som betjänar nästan tusen barn varje år. Lägret samlar både barn som är födda i Sverige och de som nyligen anlänt till landet för en sommarlekagenda med sport, sång, dans och hantverk. Sommarglädje följer principen att "Alla ska känna sig trygga hos oss och alla barn ska känna sig hörda, bekräftade, hörda och värderade". Microsoft kommer att sponsra ekonomiskt stöd för att 100 barn ska kunna delta i Sommarglädje 2021.
"Framsteget har varit mitt och mina vänners ställe att umgås och träffa andra människor på... Jag känner mig så hemma här."
-Förre Sandvikens IF Framsteget ungdomsledare

"Kan jag join?"

Det finns mycket mer att Gävle-Sandvikens än lek och skoj. Dessa fyra klubbar ser idrotten som ett sätt att hjälpa barn i hela regionen att känna sig inkluderade i samhället, oavsett kulturell bakgrund. "Vi vill använda kraften, gemenskapen och kontakterna som fotbollen ger för att förändra spelet även utanför planen för ett mer jämlikt, hållbart och inkluderande samhälle", säger Gefle IF:s manager Kraft.

Det är detta engagemang för ett inkluderande samhälle som har inspirerat Microsofts partnerskap med regionens idrottsklubbar. "Vi är intresserade av att stödja lokala organisationer som fokuserar på att skapa friskare, mer uppkopplade och lyckliga samhällen", säger Richard Ryan, Datacenter Community Development Program Manager på Microsoft.

Idrotten är särskilt väl lämpad för att sammanföra svenska barn med alla bakgrunder - fysisk lek är på en gång en kraftfull kontaktpunkt för barn och en viktig del av den svenska kulturen. Det svenska idrottsförbundet lyfter uttryckligen fram idrotten som ett sätt att överbrygga kulturella skillnader och konstaterar följande: "En av idrottens viktigaste grundregler är att alla ska känna sig välkomna att delta oavsett vem de är". Att spela tillsammans i ett lag förenar ungdomar över språk-, kultur- och könsskillnader. "Idrott i tävlingssammanhang är en mötesplats där människor med olika kulturella och etniska bakgrunder kan lära känna, förstå och respektera varandra genom ett gemensamt intresse", skriver de svenska folkhälsoforskarna Hertting och Karlefors i en rapport för Centrum för idrottsforskning i Sverige (2017).

Investeringen i barnverksamhet lönar sig i form av starkare samhällen. Thomas Östergren från Strömsbro IF konstaterar, "Barnen har möjlighet att komma till Sommarglädje och blanda sig med sina jämnåriga. De förstår att alla barn är bra och kan bli vänner. När barnen förstår varandra får vi ett bättre samhälle". Dessa barn blir i sin tur en "förlängd arm" för sina familjer och tar med sig föräldrar och syskon in i fållan också.

För invandrare som söker ett nytt liv i Sverige eller någon som upplever social utslagning kan något så enkelt som att sparka boll med lagkamrater bli en livlina till en känsla av tillhörighet.