Przejdź do głównej treści
Przejdź do głównej zawartości
Microsoft w Twojej społeczności

Zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego dla studentów i osób poszukujących pracy w Holandii

W ciągu ostatniego roku, w związku z pandemią COVID-19, w gminie Hoorn w regionie Fryzji Zachodniej w Holandii oraz w jej okolicach wzrosła liczba osób otrzymujących zasiłek dla bezrobotnych. Wielu pracowników z tego regionu przeniosło się do Amsterdamu lub dojeżdża do pracy. Władze miasta i firma Microsoft chciałyby zatrudnić więcej osób z tego regionu na stanowiskach związanych z technologiami i centrami danych.

Inwestycja Microsoftu ma dwojaki charakter. Po pierwsze, w marcu 2021 r. rozpocznie się program szkoleniowy mający na celu podniesienie kwalifikacji 12 lokalnych bezrobotnych. Po drugie, Akademia Datacenter Academy skupi się na kształceniu lokalnych studentów i zachęcaniu ich do pozostania i pracy w regionie, a w maju 2021 roku rozpocznie się staż w lokalnym centrum danych Microsoft.

Podnoszenie kwalifikacji lokalnych osób poszukujących pracy w regionie Fryzji Zachodniej

W ramach nowego partnerstwa gmina Hoorn, Microsoft i Akademia ITPH, współpracując z Horizon College, stworzyły 16-tygodniowy program przekwalifikowania osób pozostających bez pracy. Za pośrednictwem lokalnych rządowych agencji ds. bezrobocia wyłoniono zróżnicowaną pulę kandydatów do udziału w trzyetapowym programie edukacyjnym. W pierwszej fazie nacisk kładzie się na podstawową wiedzę i uzyskanie certyfikatów branżowych (takich jak CompTIA A+ i Microsoft Azure Fundamentals). W drugiej fazie uczestnicy wykorzystują zdobytą wiedzę w indywidualnym projekcie, kończącym się prezentacją przed potencjalnymi pracodawcami. W fazie końcowej uczniowie otrzymują pomoc w znalezieniu pracy w centrum danych lub w innym miejscu w sektorze IT.

Przez cały czas trwania programu poruszane są takie tematy, jak budowanie zespołu, przywództwo, komunikacja i nawiązywanie kontaktów, aby wzmocnić umiejętności miękkie uczestników. Po zakończeniu programu uczestnicy będą przygotowani do kariery w sektorze technologii informacyjnych i zostaną połączeni z trenerem, który poprowadzi ich przez rynek pracy. Lokalni urzędnicy cieszą się na możliwość zatrzymania pracowników w regionie. "Szczególnie teraz cieszę się, że możemy zaoferować mieszkańcom naszej gminy dodatkowe możliwości szkoleniowe. Każdy zasługuje na szansę rozwoju lub przekwalifikowania się. Mam nadzieję, że zachęci to innych do patrzenia w przyszłość" - mówi radny Hoorn, Kholoud Al Mobayed.

Zapewnienie praktycznej edukacji w ramach Akademii Datacenter.

Microsoft współpracuje również z Horizon College w celu rozszerzenia programu Akademia Datacenter Microsoftu programu. Dzięki nauce w klasie, kursom online i praktycznym ćwiczeniom w laboratorium centrum danych, studenci angażują się w szereg doświadczeń edukacyjnych w college'u, aby rozwijać swoje umiejętności. W laboratorium centrum danych studenci mają dostęp do serwerów, urządzeń pamięci masowej i sprzętu sieciowego.

W ramach programu uczniowie mogą zdobywać cenne certyfikaty i uczestniczyć w praktycznej nauce zawodu w lokalnym centrum danych (lub u innych lokalnych pracodawców), co otwiera im możliwość przyszłego zatrudnienia. Przygotowanie uczniów do odnoszenia sukcesów w wysoko płatnych, zaawansowanych technologicznie miejscach pracy zachęca ich do pozostania w regionie i rozpoczęcia kariery zawodowej.

Tworzenie bazy kwalifikujących się lokalnych pracowników

Dzięki tym programom lokalne centra danych mają zapewniony dopływ wykwalifikowanych pracowników. Dzięki dostępnym ścieżkom kariery pracownicy ci są zachęcani do pozostania w regionie, a jego mieszkańcy są mniej podatni na wyjazdy do większych miast. "Mieszkańcy muszą mieć możliwość życia i pracy w tym regionie. Jest to zgodne z ambicją bycia atrakcyjnym regionem" - powiedział Al Mobayed. Dzięki temu wzajemnie korzystnemu podejściu Fryzja Zachodnia i jej mieszkańcy będą się nadal rozwijać.

"Szczególnie teraz cieszę się, że możemy zaoferować mieszkańcom naszej gminy dodatkowe możliwości szkolenia. Każdy zasługuje na szansę rozwoju lub przekwalifikowania się. Mam nadzieję, że zachęci to innych do patrzenia w przyszłość".
-Kholoud Al Mobayed, radny Hoorn