Hoppa till huvudinnehåll
Gå till huvudinnehåll
Microsoft i ditt samhälle

Utöka tillgängligheten i våra datacenter

Ett utökat tillgänglighetsprogram som först testades på Microsofts datacenter i West Des Moines, Iowa, rullas nu ut till andra datacenter i USA med förhoppningar om global expansion. Bakty Motiram, Senior Accessibility Program Manager, lanserade programmet efter att en anställd i Des Moines föreslagit förbättringar för att hjälpa dem att utföra sitt arbete.

"Det handlar om att skapa en plats för tillhörighet. Alla ska känna att de kan arbeta i ett datacenter, istället för att utesluta sig själva från denna möjlighet", säger Motiram.

Datacentren är utformade och byggda för att uppfylla kraven i ADA (Americans with Disabilities Act), men genom att förstå medarbetarnas specifika behov kunde vi se möjligheter till förbättringar utöver ADA-standarden.

Inledningsvis fokuserade programmet på hur ytterligare tillgänglighetsanpassningar skulle se ut i ett datacenter. Under de tidiga utvärderingarna stod det snabbt klart att anställda och team inom datacentret borde inkluderas för att avgöra vad som behövde repareras, förbättras eller ändras helt och hållet.

"Vi gjorde en hel del research och pratade med personer på datacenter med och utan funktionsnedsättningar", säger Motiram. Programmet genomförde undersökningar inom datacentret och inkluderade flera team från Microsofts huvudkontor.

Utifrån detta arbete utvecklade tillgänglighetsteamet en Microsoft Global Datacenter Accessibility Handbook som identifierar kriterier, varför det är viktigt och relevant för tillgängligheten, vad man ska kontrollera och hur man åtgärdar bristande efterlevnad. En app för tillgänglighetshandboken gör det möjligt för utbildade datacenteranställda att genomföra bedömningar, samla in data och ta upp problem.

Brian Satterfield, datacentertekniker i Virginia, berättar: "Jag känner mig så stärkt av att jag kan använda min personliga situation och de utmaningar jag möter varje dag för att förbättra och hjälpa andra här på datacentret och i andra datacenter runt om i världen... Jag ser mig alltid omkring och funderar på sätt att förbättra de svårigheter jag ser med att utföra uppgifter medan jag arbetar som kan hjälpa någon annan att göra sitt jobb lättare... Vi kan alla göra skillnad."

För att avgöra hur tillgängligheten ser ut i ett datacenter krävs kommunikation och medvetenhet, säger Motiram, "Tillgänglighet måste vara en hjärtefråga, och sedan kan det vara en tankefråga."

"Jag känner mig så stärkt att jag kan använda min personliga situation och de utmaningar som jag möter dagligen för att förbättra och hjälpa andra här i datacentret och i andra datacenter runt om i världen ..."
-Brian Satterfield, tekniker för datacenter, Microsoft