Hoppa till huvudinnehåll
Gå till huvudinnehåll
Microsoft i ditt samhälle

Byte av stadsfordon för att minska utsläppen i Quincy, Washington

Microsoft har åtagit sig att vara koldioxidnegativ senast 2030 och att minska utsläppen från vår verksamhet. Utöver detta åtagande för vår egen verksamhet, inklusive datacentren i Quincy, är det viktigt för Microsoft att se bortom vår egen verksamhet för att hjälpa de samhällen där vi är verksamma att uppfylla sina egna klimatambitioner.

Liksom i de flesta samhällen runt om i världen, är det de mobila källorna (skolbussar, tung utrustning och lastbilar) som står för den största hälsorisken från dieselföroreningar i Quincy. Detta beror till stor del på att dieselfordon kan vara i bruk i många decennier utan att uppgraderas till moderna standarder.

Byte av fordon för att minska de mobila dieselutsläppen

Under hösten 2019 gav Microsoft ett bidrag till partnerorganisationen Environmental Initiative och deras Project Green Fleet för att hjälpa till att ersätta äldre fordon i och runt Quincy som bidrar till utsläpp av kväveoxider (NOx) och partiklar. Bidraget täckte ungefär en tredjedel av den totala projektkostnaden och påskyndade övergången till renare fordon. Project Green Fleet arbetar för att ersätta äldre, ineffektiva dieselmotorer i fordon och tung utrustning, vilket hjälper utrustningsägarna att spara pengar, minska utsläppen av dieselavgaser och skydda hälsan i samhället. "Project Green Fleet stöder miljön, ekonomin och folkhälsan genom genomtänkta partnerskap som bygger på samma kärnvärde - att främja lokalsamhällenas livskraft", säger Bill Droessler, programutvecklingsansvarig vid Environmental Initiative.

Genom detta projekt samarbetade miljöinitiativet och Microsoft med staden Quincy för att identifiera möjligheter att minska utsläppen från mobila dieseldrivna fordon. Den här typen av projekt är ett av de snabbaste och mest kostnadseffektiva sätten att minska dieselföroreningar och genomförs i kommuner över hela USA, ofta med stöd av federala bidrag. Mindre samhällen som Quincy får inte ofta medel för att byta ut fordon, så Microsoft gick in för att fylla luckan i detta datacentersamhälle.

Detta projekt ersatte två av stadens tunga dieselbilar. Den ena var en International Harvester dumper från 1986 som användes för att fylla gropar med grus på sommaren och salta vägar på vintern. En vattenbil från 1978, som minskar dammet under vägbyggnadsprojekt, ersattes också. Projektet ersatte också två av Quincy School District's 1992 års dieseldrivna skolbussar - som uppnådde sex till sju miles per gallon- med Nyare, renare dieselmotorer som fördubblar bränsleeffektiviteten.

Nya lastbilar till Quincy

Genom att ersätta gamla fordon minskar NOx-utsläppen kraftigt och utsläppen av hälsovådliga partiklar elimineras nästan helt.

Tack vare medel från detta pris kunde övergången till nya motorer ske tidigare än vad som annars hade varit möjligt. "Detta unika partnerskap gör det möjligt för staden att utnyttja denna möjlighet att ersätta två nästan 40 år gamla lastbilar flera år tidigare än vad vi annars skulle ha kunnat göra. Vi får hjälp med att köpa lastbilarna, och de är nyare, renare och effektivare. Det finns ingen anledning att inte göra detta", säger Carl Worley, chef för kommunala tjänster i Quincy.

Kort efter att de hade sammanställt och lämnat in beställningsuppgifterna drabbades dock COVID-19-pandemin och bromsade upp projektets framskridande. Efter många månaders väntan, i maj 2021, levererades de sista av de nya fordonen till Quincy och teamet är förväntansfullt inför projektets resultat.

"Vi är glada över att kunna ersätta två skolbussar med dieselmotor som är mer än 20 år gamla med renare och effektivare bussar. Detta kommer att vara hälsosammare för barnen, samhället och regionen", säger Rob Henne, transportansvarig vid Quincy School District.

"Dessa minskningar motsvarar mer än 1 200 bilar som tas bort från vägarna. Detta är miljö-, hälso- och ekonomiska fördelar som är värda att vänta på i dessa annars utmanande tider."
-Bill Droessler, programutvecklare, Miljöinitiativet