Scipeáil chuig an bpríomhábhar

Pobal a thógáil trí spóirt sa tSualainn

Tá bealach ag spóirt chun daoine a thabhairt le chéile. rud éigin faoi imirt ghníomhach le comhchuspóir a sháraíonn difríocht teanga nó chultúrtha. "Baineann sé le cuimsiú, comhionannas méadaithe, gluaiseacht, agus áthas," a deir Daniel Kraft, bainisteoir club club peile gairmiúil na Sualainne Gefle IF. Tá tábhacht ar leith ag baint le cuimsiú sa phobal Gefle IF a léiríonnis réigiún n éagsúil eitneach é Contae Gävleborg, le thart ar dhuine as gach cúigear cónaitheoirí ag hailing ó lasmuigh den tSualainn (Statistika centralbyrån, 2021). Is teifigh ón tSiria, ón Eiritré, ón tSomáil, agus ón Afganastáin cuid mhaith acu.

Leanaí de gach cúlra a thabhairt le chéile 

Chun pobal cuimsitheach a chur chun cinn i Gävle agus Sandviken, tá Microsoft i gcomhpháirtíocht le ceithre eagraíocht spóirt áitiúla: Sandvikens IF, Stromsbro IF, Gefle IF, agus SAIF Bandy. Déanann gach ceann de na heagraíochtaí seo iarracht spásanna sábháilte a chruthú do dhaoine óga de gach cúlra chun cairde a bhailiú, a dhéanamh, agus nascadh trí spóirt. Bíonn cláir idir sacar oíche agus sraitheanna bandaí cailíní (spórt cosúil le haca oighir) go campaí samhraidh, agus go leor eile. 

  • Soláthraíonn Gefle IF, an cumann spóirt is sine sa tSualainn, réimse leathan gníomhaíochtaí d'aoiseanna óige 5 trí 10 mar chuid dá thionscnamh #EttBättreGefle (A Better Gefle): foirne sacair óige, oícheanta sacair pickup, sacar siúil, agus tacaíocht scoile. Le fócas ar chuimsiú agus ar shamhaltú róil araon, coinníonn Gefle IF uainchlár de thart ar 35 faoin gcéad inimirceach agus cailíní 33 faoin gcéad. Cuireann an club an Gavlis Summercamp a bhfuil an-tóir air, campa iomlán saor in aisce do pháistí atá 11 bliana d'aois trí 13 bliana d'aois. "Is é bun agus barr Summercamp deis gluaiseachta a thabhairt do pháistí, rochtain ar ghníomhaíochtaí spraíúla, agus pobail," a mhíníonn bainisteoir an champa Agneta Edin. Nuair a cuireadh go leor gníomhaíochtaí club ar fud an bhardais ar ceal in 2020 agus in 2021, bhí Microsoft in ann cabhrú leis an gcampa samhraidh seo a choinneáil oscailte agus rathúil. 
  • Sandvikens AIK Bandy, club bandy gairmiúil Sandviken, tá cláir óige cosúil leis an tionscadal Afterschool Bandy agus na Cailíní i gcomórtas Focus. Is é Projekt Entré fócas rannpháirtíocht Microsoft, tionscadal imeasctha atá deartha chun seirbhísí spóirt agus oideachais a thabhairt do mhná agus do leanaí nua chun na Sualainne. Cabhraíonn Projekt Entré le mná agus leanaí dul in oiriúint don saol sa tSualainn; mar shampla, cuireann an clár ceachtanna snámha ar fáil, a bhfuil tábhacht chriticiúil ag baint leo i bhfianaise an tóir atá ar spóirt uisce sa tSualainn agus an mhinicíocht ard báite i measc daonraí inimirceacha.
  • Sandvikens shroicheann sé na mílte páiste sa tseachtain trína chlár spóirt scoilbhunaithe, measann bainisteoir cláir Chia Abdolah. Ina theannta sin, cuireann Sandvikens IF sacar iarscoile agus oíche ar fáil chomh maith le clubanna sóisialta agus tacaíocht sláinte don óige áitiúil. In 2021, bhunaigh Sandvikens IF an Framsteget móréilimh, campa samhraidh do pháistí a bhfuil riachtanas eacnamaíoch acu. Cuireann an campa áit ar fáil do pháistí dul i rith an tsamhraidh nuair a bhíonn a gcomhghleacaithe as baile ar saoire. "Ciallaíonn Framsteget go leor dom. Is é m'áit agus áit mo chairde é a chrochadh amach agus bualadh le daoine eile," a léiríonn iarcheannaire óige Framsteget. "Mothaím amhlaidh sa bhaile anseo."  
  • Reáchtálann Strömsbro IF, club spóirt Gävle, Vårabarnsframtid, sraith tionscadal "a dhearbhaíonn éagsúlacht agus a oibríonn go lárnach chun a chinntiú gur féidir le gach duine óg, beag beann ar chultúr, na deiseanna céanna a chomhlíonadh agus rochtain a fháil orthu." Tugann cairt Vårabarnsframtid aghaidh ar dheighilt áitiúil agus déanann sí iarracht "na bacainní seo a bhriseadh trí dhaoine óga ó chultúir éagsúla a lorg agus cuireadh a thabhairt dóibh." Is féidir le déagóirí traenáil a dhéanamh faoin 'Samhail Freagrachta' do phoist cheannaireachta. Clár móréilimh Vårabarnsframtid is ea Sommarglädje ("Áthas an tSamhraidh"), campa samhraidh a fhreastalaíonn ar bheagnach míle páiste gach bliain. Tugann an campa le chéile an bheirt pháistí a rugadh sa tSualainn agus iad siúd nuathagtha chun na tíre do chlár oibre súgartha samhraidh spóirt, amhránaíochta, damhsa, agus ceardaíochta. Cloíonn Sommarglädje leis an bprionsabal "Ba chóir do gach duine a bheith sábháilte linn, agus ba chóir go mbraithfeadh gach páiste éisteacht, dearbhaithe, cloiste agus luachmhar." Déanfaidh Microsoft urraíocht ar chúnamh airgeadais do 100 leanbh chun freastal ar Sommarglädje in 2021. 
"Ba é Framsteget m'áit agus áit mo chairde le crochadh amach agus bualadh le daoine eile... Mothaím amhlaidh sa bhaile anseo,"
—Iar-Sandvikens IF Framsteget ceannaire óige

"An féidir liom join? " 

Tá i bhfad níos mó i gceist le cláir spóirt óige Gävle-Sandviken ná spraoi agus cluichí. Dar leis na ceithre chlub seo, tá spóirt mar bhealach chun cabhrú le páistí ar fud an réigiúin a bheith san áireamh ina bpobal, beag beann ar a gcúlra cultúrtha. "Ba mhaith linn an chumhacht, an pobal, agus na naisc a thugann an pheil chun an cluiche a athrú fiú taobh amuigh den pháirc le haghaidh sochaí níos cothroime, níos inbhuanaithe, agus níos cuimsithí," arsa bainisteoir Gefle IF, Kraft.  

Is é an tiomantas seo do phobal cuimsitheach a spreag comhpháirtíocht Microsoft le clubanna spóirt an réigiúin. "Tá suim againn tacú le heagraíochtaí áitiúla atá dírithe ar phobail níos sláintiúla, níos nasctha, agus sona a chruthú," a deir Richard Ryan, Bainisteoir Clár Forbartha Pobail Datacenter ag Microsoft. 

Tá cúrsaí spóirt suite go háirithe chun páistí Sualannacha de gach cúlra a thabhairt le chéile —tá súgradh fisiciúil ina chónascaire cumhachtach do pháistí agus mar chuid thábhachtach de chultúr na Sualainne tráth. Cuireann Cónaidhm Spóirt na Sualainne spóirt chun cinn go sainráite mar mhodh chun difríocht chultúrtha a shárú, á rá: "Ceann de na bunrialacha is tábhachtaí sa spórt ná gur chóir go mbraithfeadh gach duine fáilte roimh pháirt a ghlacadh beag beann ar cé hiad féin." Aontaíonn imirt le chéile ar fhoireann an óige thar dhifríochtaí teanga, cultúrtha, agus inscne. "Is áit chruinnithe é spórt iomaíoch inar féidir le daoine ó chúlraí cultúrtha agus eitneacha éagsúla aithne a chur ar a chéile, tuiscint agus meas a bheith acu ar a chéile trí leas coiteann," a scríobhann taighdeoirí sláinte poiblí na Sualainne Hertting agus Karlefors i dtuarascáil don Ionad Taighde Spóirt sa tSualainn (2017).  

Íocann an infheistíocht i ngníomhaíochtaí leanaí as i bpobail níos láidre. Thomas Östergren ó Strömsbro IF observes, "Tá deis ag leanaí ag Sommarglädje teacht agus meascadh lena gcomhghleacaithe. Tuigeann siad go bhfuil gach páiste go maith agus gur féidir leo a bheith ina gcairde. Nuair a thuigeann na páistí a chéile, tá sochaí níos fearr againn." Bíonn na páistí seo ina "lámh sínte" dá dteaghlaigh, ag tabhairt tuismitheoirí agus siblíní isteach sa bhfilleadh freisin.  

Maidir le hinimircigh atá ag lorg saol nua sa tSualainn nó in aon duine a bhfuil eisiamh sóisialta acu, is féidir le rud chomh simplí le liathróid a chiceáil i measc comhghleacaithe a bheith ina líne tarrthála le muintearas.