Hoppa till huvudinnehåll
Gå till huvudinnehåll
Microsoft i ditt samhälle

Hjälpa flyktingar att trivas i ett mer inkluderande Sandviken, Sverige

Att komma till ett nytt land kan vara oerhört svårt för flyktingar, och många av dem saknar ett stödsystem. Framsteget, ett initiativ som skapats av Sandvikens IF, arbetar för att skapa en känsla av samhörighet i samhället genom idrott.

Sandviken, en kommun i östra mitten av Sverige, är hem för många flyktingar, främst från Syrien, Eritrea, Somalia och Afghanistan. Att komma till ett nytt land kan vara oerhört svårt utan ett stödsystem, både för barn och vuxna. Genom att skapa positiva kontakter och säkerställa samhällets stöd kan människor överleva och trivas.

Skapa sociala stödnätverk

Framsteget, ett initiativ som skapats av Sandvikens IF, anpassar sin verksamhet till tre huvudpelare. För det första arbetar gruppen för att skapa en känsla av samhörighet, oavsett kön, etnicitet eller religion. För det andra engagerar den sig i fysisk aktivitet som ett sätt att främja det allmänna välbefinnandet. För det tredje arbetar gruppen för att skapa möjligheter för medlemmarna att delta på den lokala arbetsmarknaden. Microsoft, som driver ett datacenter i närheten, gav en donation för att stödja Framstegets uppdrag att skapa möjligheter och bygga nätverk.

Framstegets arbete kompletterar befintliga resurser som redan finns i samhället. Chia Abdolah, verksamhetschef på Framsteget, säger: "Det finns naturligtvis skolor och andra myndigheter som arbetar med denna målgrupp, men vi arbetar på ett annat sätt. Vi kompletterar deras arbete. Vi öppnar våra tjänster för nyanlända och att ha aktivitetsledare som talar samma språk som de nyanlända gör vår relation med dem mycket lättare". På veckobasis är Framstegets räckvidd bred - den når ut till cirka 1 000 personer varje vecka, inklusive programdeltagare och deras föräldrar. Programmet gynnar även aktivitetsledarna, som får utbildning om kommunikation, konfliktlösning och andra mjuka färdigheter.

Genom att skapa öppna kommunikationsvägar och föra öppna diskussioner om svåra ämnen kan Framsteget få kontakt med unga medlemmar i samhället, samtidigt som föräldrarna hålls informerade. Framsteget försöker träffa deltagarna på deras eget område för att bygga upp ett förtroende genom att gå ut i samhället på kvällar och helger. Gruppen kan också fungera som en kanal för föräldrar som är nya i Sverige och fortfarande håller på att anpassa sig till sitt nya hem. "Föräldrarna kanske inte har de sociala kontakterna eller språkkunskaperna, men vi arbetar för att försöka överbrygga den klyftan genom att ge information till dessa föräldrar", säger Abdolah.

"Vi arbetar verkligen för att skapa kontinuitet, så att barnen har möjlighet att delta i våra aktiviteter efter skolan."
-Chia Abdolah, verksamhetschef, Framsteget

Användning av idrott för att föra samman samhället

Framsteget är medvetet om hur fysisk aktivitet kan påverka det allmänna välbefinnandet. I enlighet med en av sina viktigaste pelare anordnar gruppen fotbollsmatcher på kvällstid för att hålla människor i alla åldrar engagerade. Dessa matcher är dock bara en aktivitet som understryker vad Framsteget försöker åstadkomma. "Vi talar om vad det innebär att vara en god vän och lär ut respekt", förklarar Abdolah. "Men vi går inte bara in i en skola och pratar om något och går sedan därifrån. Vi arbetar verkligen för att skapa kontinuitet, så att barnen efter skolan har möjlighet att delta i våra aktiviteter. De ser samma ledare både i skolan och efter skolan. Detta bidrar till de långsiktiga relationer som vi försöker bygga upp." Denna kontinuitet och stabiliteten i de relationer som odlas har varit omvälvande. "En del av de här människorna kom till Sverige utan vägledning, utan referenser. De talade inte ens svenska. Nu studerar flera av dem för närvarande vid ansedda universitet i Sverige."

En stor del av Framstegets fördelar är omätbara för deltagarna, men framöver hoppas gruppen kunna kvantifiera sina resultat bättre. "Det är lätt för mig att sitta här och säga att det går bra för oss. Nu jobbar Region Gävleborg med att följa oss i ett år eller två och vetenskapligt mäta vilka effekter vi har på våra deltagare", säger Abdolah.