Hoppa till huvudinnehåll
Gå till huvudinnehåll
Microsoft i ditt samhälle

Arbetar för att utveckla branschens bästa praxis och samhällets välstånd i Sverige

Microsoft samarbetade med UN-Habitat för att bedöma hur man bäst bygger och etablerar ett hållbart samhällscenter. Genom pilotstudier på Irland och i Sverige erbjöd UN-Habitat rekommendationer från experter på stadsplanering för framtida hållbara datacentersamhällen.

Under 2019 bidrog Microsoft med finansiering till UN-Habitat för att starta pilotstudier i Irland och Sverige för att förstå hur man bäst engagerar sig i och bidrar till ett nytt samhälle när man bygger och etablerar ett datacenter. UN-Habitat bidrar med sin specialiserade expertis inom stadsplanering och ger rekommendationer för framtida datacentersamhällets hållbarhet. Partnerskapet kommer att göra det möjligt för Microsoft att bygga och driva datacenter som har en mätbar positiv inverkan. Pilotprojekt har inletts i Gävle och Sandviken i Sverige och Dublin i Irland.

UN Habitat-logotyp

Lärande av erfarenheter från Sverige

Engagemanget i Sverige är redan till nytta för Microsoft. "Gävle-Sandviken tillhandahåller en tjänst till oss för att hjälpa oss att bygga upp vår nivå av sofistikerad stadsplanering. De hjälper oss att förstå vilka kontaktpunkter vi måste ha med rätt personer i dessa städer för att vara mest framgångsrika, både när vi kommer in och när vi ökar vår närvaro i dessa samhällen. Detta ger oss ett förtroende när vi engagerar oss i samhällen från början", säger Jim Hanna, Microsofts direktör för samhällsutveckling av datacenter.

Även om de två kommunerna redan har en stor del av sina stadsplaneringsprocesser på plats förklarar Klara Wirdby, affärsstrateg på Gävle kommun: "Att ha stora intressenter som Microsoft och UN-Habitat involverade öppnade våra sinnen och gjorde att vi kunde se oss själva som en del av ett globalt sammanhang och att vi kunde vara en föregångare för andra kommuner. Vi är nu på väg in i digitaliseringens era. Hur utvecklar vi samhällen för det21:a århundradet?" UN-Habitats stadsplanerare och specialist på deltagande planering Thomas Stoll säger: "Vi föreslog två heldagsverkstäder för scenarioplanering tillsammans med kommunerna och Microsoft. Vi hittade ett antal personer, organisationer och företag i lokalsamhället och sammanställde en uppsättning verktyg, metoder och processer som fångar upp allt det goda som händer och gjorde en långsiktig plan för framtida möjligheter."

Engagera sig för ett långsiktigt partnerskap med UN-Habitat och globala samhällen.

Det här är bara början på ett partnerskap som kommer att vara till ömsesidig nytta och som visar på ett långsiktigt engagemang från alla håll och kanter. Elisabeth Hansson, chef för Sandvikens näringslivs- och handelskommun, säger: "När Microsoft gick med i detta samarbete med UN-Habitat och engagerade sig i Gävle-Sandviken visade det på ett långsiktigt engagemang. Det är viktigt att kommunens ledare och medlemmar förstår vad den här industrin kan ge oss. Hur kan vi arbeta för en bättre framtid?"

UN-Habitat, med huvudkontor i Nairobi, Kenya, har arbetat i samhällen runt om i världen under de senaste 40 åren och har fokuserat på att förbättra livskvaliteten i en urbaniserande värld. UN-Habitat utvecklar bästa praxis och politiska standarder för att bygga inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara städer.

För att förbättra utvecklingen av framtida datacenter och Microsofts inverkan på befintliga datacentersamhällen mäter UN-Habitat först de befintliga välståndsnivåerna i dessa geografiska områden. Med hjälp av bästa praxis och verktygslådor som utvecklats av UN-Habitat kan Microsoft sedan göra rätt investeringar som överensstämmer med samhällets befintliga visioner, prioriteringar och investeringar för att främja välståndet. Det slutliga målet är att skapa skalbara modeller för att utöka datacenterverksamheten, men enligt Hanna kommer arbetet också att hjälpa lokalsamhällen att lära sig hur de ska hantera teknikindustrin när den flyttar in i nya geografiska områden. UN-Habitat har för avsikt att återanvända lärdomar från detta engagemang och ge vägledning till lokala myndigheter runt om i världen.

"När Microsoft gick med i detta samarbete med UN-Habitat och engagerade sig i Gävle-Sandviken visade det på ett långsiktigt engagemang. Det är viktigt att samhällsledare och medlemmar förstår vad den här industrin kan ge oss. Hur kan vi arbeta för en bättre framtid?"
-Elisabeth Hansson, chef för näringsliv och handel Sandvikens kommun