Overslaan naar hoofdinhoud
Overslaan naar hoofdinhoud
Microsoft in uw gemeenschap

Zweden gemeenschapsinvesteringen

Microsoft investeert in lokale programma's waar mensen van alle leeftijden baat bij hebben. In Zweden zijn onze samenwerkingsverbanden georganiseerd volgens onze focusgebieden Skills for Jobs, Enabling Sustainability en Empowering Communities.

De volgende programmalijst bevat een voorbeeld van de investeringen die Microsoft in Zweden heeft gedaan.

Vaardigheden voor banen 

Microsoft vindt dat iedereen toegang moet hebben tot de vaardigheden, technologie en mogelijkheden die ze nodig hebben om succesvol te zijn in een veranderende economie.
 

Rädda Barnens Riksförbund(Save the Children) is 's werelds grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie. Haar werk redt en verbetert het leven van kinderen over de hele wereld. Haar doel is ervoor te zorgen dat kinderen toegang hebben tot gezondheidszorg, voedsel, onderdak en essentiële leer- en kinderbeschermingsdiensten wanneer ze die het meest nodig hebben. De organisatie wil elk kind helpen zijn of haar volledige potentieel te bereiken door ervoor te zorgen dat ze gezond opgroeien, goed onderwijs krijgen en veilig zijn.

 • Empowerment van kinderen door middel van muziek en technische vaardigheden: Sessies maken voor een betere dag vindt plaats in een muziekstudio die is opgezet door de Tim Bergling Foundation (Avicii) en die gemakkelijk toegankelijk is voor kinderen om regelmatig samen te komen. Door middel van Create Sessions worden muziek en creativiteitstools gebruikt om de geestelijke gezondheid van kinderen te bevorderen.
 • Tjej-och killsnack(Girls and Boys Groups) biedt discussiegroepen voor meisjes en jongens tussen 9 en 16 jaar. Het doel van deze groepen is om de deelnemers mondiger te maken, hun kennis over hun rechten te vergroten, mogelijkheden te bieden voor actieve en zinvolle vrijetijdsbesteding en hen aan te moedigen zich in te zetten in nieuwe contexten en omgevingen.
 • LillaRB heeft een kinderwebsite ontwikkeld met de hulp van kinderen als redacteuren, met onderwerpen die door de kinderen zelf zijn aangegeven.

 

Skolidrottsforbundet i Skåne wil een positieve sportomgeving creëren waarin zowel sociale als culturele aspecten natuurlijke ingrediënten zijn van de activiteiten waarin zowel kinderen als jongeren worden ontwikkeld tot zelfstandige mensen. Dit bereiken ze door de schoolsportverenigingen (SSA's) een verrijkende naschoolse activiteit aan te laten bieden, waardoor jongeren de mogelijkheid krijgen om veelzijdig te sporten. Dit gaat vroegtijdige specialisatie tegen en biedt jongeren een veelzijdige opleiding en leiders en coaches. Daarnaast worden er verschillende activiteiten georganiseerd die zorgen voor democratische vorming, kennis en eigenwaarde.

 • Jonge leiders ontwikkelen in Staffanstorp & Skåne zal helpen bij het opzetten van lokale SSA's met een startpunt in Staffanstorp en nabijgelegen delen van de regio. Een SSA is een platform voor jonge leiders om hun leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen door gratis activiteiten aan te bieden voor kinderen om te bewegen in een leuke en speelse omgeving.
 • Vårabarnsframtid(Our Children's Future) runt twee gemeenschapsprojecten ter ondersteuning van sociale integratie, een gezonde levensstijl, leiderschapsvaardigheden en toegang tot clubprogramma's voor de bredere gemeenschap.
 • Ung Kraft laat jongeren kennismaken met digitale media en technologie. Dit programma is gevestigd in Gävle en Sandviken en biedt lokale jongeren verrijkingsprogramma's op het gebied van beweging, muziek, media en technologie.
 • Red de kinderen Zweden: KRAFT - Empowerment van jongeren wil bijdragen aan een duurzaam bestaan en de integratie van jongeren (15-24 jaar) in de arbeidsmarkt. Het biedt ondersteuning om mentaal welzijn, inclusie en werkgelegenheid te verbeteren.

 

Ung Foretagsamhet Skåne(Jong Ondernemerschap Skåne) onderwijst en inspireert ondernemerschap bij zoveel mogelijk leerlingen op basisscholen en middelbare scholen. Het doel en de missie op lange termijn is om bij te dragen aan het aanleren van vaardigheden en duurzame samenlevingen.

 • Ung Företagsamhet omvat een algemeen partnerschap tussen Microsoft en UF Skåne en een programma ter ondersteuning van de ontwikkeling van ondernemerschap op basisscholen in Staffanstorp en de bredere regio Skåne. Het project biedt workshops met een extra focus op de impact die technologie kan hebben op leerlingen via het nationale project Skolhackathon (schoolhackathon), met Minecraft-onderwijs als technisch hulpmiddel om een fysiek gebouw om te zetten in een virtuele samenleving.

 

Kodcentrum is een Zweedse non-profitorganisatie die jongeren in Zweden gratis laat kennismaken met informatica, programmeren en digitale vaardigheden, en tegelijkertijd de perceptie verbreedt van wie kan coderen en wat er uit code bestaat. De organisatie doet dit door middel van activiteiten voor kinderen en trainingsprogramma's voor leraren en opvoeders die hun vaardigheden om kinderen digitale vaardigheden aan te leren, helpen versterken. Het doel is om de digitale democratie te waarborgen en de toekomstige behoeften aan vaardigheden van werknemers veilig te stellen. Kodcentrum doet dit door Zweedse jongeren te faciliteren bij het leren van fundamentele digitale vaardigheden en computerwetenschappen, ongeacht hun sociaaleconomische achtergrond, etniciteit of geslacht. De missie is om interesse te wekken voor programmeren en digitale vaardigheden en om elk kind de kans, het vertrouwen en de mogelijkheid te geven om te creëren met code.

 • Zweedse kinderen kennis laten maken met digitale technologieën wil technologieonderwijs democratiseren met gratis programmeerlessen, tutorials en codeeractiviteiten voor kinderen van 9-13 jaar. Kodcentrum, met financiering van Microsoft, bood online training en digitale leerplanondersteuning, inclusief online hackathons en deskundig mentorschap voor codeerprojecten.
 • Leiderschapsprogramma voor jonge vrouwen laat hen kennismaken met IT/tech als mogelijk toekomstig carrièrepad. Het programma wil vrouwen inspireren dat zij essentieel zijn voor toekomstige innovatie door middel van workshops, basisopleiding in programmeervaardigheden, mentorschap door vrouwelijke rolmodellen en vrijwilligerswerk met jongere kinderen om hen te bekrachtigen in hun eigen rol als leiders.

 

Rapatac zorgt ervoor dat alle kinderen die deelnemen aan haar activiteiten voldoen aan de kennisvereisten van de school en een verrijkende en inspirerende vrije tijd hebben tijdens hun opvoeding.

De aangeboden activiteiten omvatten technisch basisonderwijs, scheikunde, kunst, muziek, dans en andere media, met speciale nadruk op leesbevordering. Daarnaast biedt huiswerkbegeleiding de kinderen nieuwe leermogelijkheden en stimuleert het de creatieve vermogens van de leerlingen. Het hooggekwalificeerde personeel van het centrum creëert een vriendelijke en inspirerende omgeving en zorgt ervoor dat het hoofddoel van de organisatie, het bieden van veilige en zinvolle groei voor kinderen en jongeren bij Rapatac, ten goede komt aan de hele gemeenschap van Sandviken.

 • Rapatac NPO Digitaal Rapatac in staat gesteld zijn bedrijfsprocessen digitaal te herdefiniëren en te transformeren met behulp van technologische producten, diensten en oplossingen van Microsoft.

 

Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Centrum zal Noord-Europa's meest grenzeloze, levendige en innovatieve plaats voor archeologie zijn, relevant in het heden voor veel mensen. In Uppåkra is het verleden niet af en geordend, het verandert met elke spade, voor onze ogen, en dwingt ons om de geschiedenis te herschrijven. Door middel van onderzoek, evaluatie en pedagogie wil het centrum deze multidimensionale plek ontwikkelen tot een ontmoetingsplaats voor iedereen.

 • Uppåkra Model Minecraft Vaardigheidsbouwer & Wereldontwikkeling brengt geschiedenis tot leven met Minecraft. Onderzoekers van de Uppåkra Foundation hebben samen met Microsoft een Minecraft-versie van de archeologische site ontwikkeld [https://local.microsoft.com/blog/bringing-history-to-life-for-children-at-uppakra/]. In het spel kunnen leerlingen samenwerken met echte wetenschappers en de opgraving volgen terwijl deze vordert, waarbij ze onderweg meer leren over de geschiedenis en archeologische methoden.

 

NTI Lund Games is een non-profitorganisatie gevestigd bij NTI Gymnasiet Lund die trainingsprogramma's voor de gemeenschap verzorgt om de ontwikkeling van digitale vaardigheden in de regio te ondersteunen.

 • CompTIA lerarenopleiding subsidie zorgt ervoor dat leerlingen van NTI Gymnsiet Lund de beste voorwaarden hebben om zich te kunnen certificeren en inzetbaar te worden in de IT-industrie. De leden werden ook getraind in het runnen van een non-profit vereniging binnen het kader van gaming (zowel data- als bordspellen) en certificering in IT.

 

Sandviken DCA is een vereniging zonder winstoogmerk die werkt aan een verhoogd digitaal competentieniveau in de regio, verbeterde integratie en een positieve en duurzame sociale ontwikkeling. Door het creëren van een datacenter van wereldklasse versterkt Sandviken DCA de aantrekkelijkheid en het concurrentievermogen van de regio door meer digitalisering en sociale ontwikkeling.

 • Educatieve en ontwikkelingsinitiatieven samenwerken met de bibliotheken in Gävle en Sandviken tijdens de E-citizens Week voor lezingen en activiteiten, en met Jonge Ondernemers in Sandviken en Gävleborg County voor beurzen om IT-loopbanen aan te moedigen.
 • Sandviken DCA Uitbreiding - Server & Networking Cursussen digitale vaardigheden aan de volgende generatie IT-technici. Dit omvatte klassikale praktische training in het lab van Microsoft. De deelnemende studenten kregen training op expertniveau met de informatie die nodig is om gecertificeerd te worden door CompTIA op de verschillende niveaus van A+, Server+ en Network+.
 • Digitale inclusie & zomerkampen bij Sandback Science Park biedt tal van programma's voor alle leeftijden. Een kamp van drie weken voor kinderen en jongeren is bedoeld om de belangstelling voor technologie, probleemoplossing en codering te vergroten, ongeacht de voorkennis. Voor senioren is er een programma dat ondersteuning en kennis biedt bij het gebruik van digitale technologie en digitale diensten. En voor volwassenen die moeite hebben met taal, economie of om een of andere reden buiten de digitale wereld zijn beland, biedt een ander programma basiscomputervaardigheden.

mogelijk maken duurzaamheid

Klimaatverandering vereist snelle, collectieve actie en technologische innovatie. We zetten ons in om onze eigen doelen te bereiken en tegelijkertijd gemeenschappen te helpen hetzelfde te doen.

 

Vereniging voor Ecologische Restauratie (SER) bevordert de wetenschap, de praktijk en het beleid van ecologisch herstel om de biodiversiteit te behouden, de veerkracht in een veranderend klimaat te vergroten en een ecologisch gezonde relatie tussen cultuur en natuur te herstellen. De doelen van SER zijn onder andere het opbouwen van de kennisbasis die nodig is om effectief ecologisch herstel uit te voeren, het ondersteunen van op normen gebaseerde ecologische restauratie op de grond (en in het water) en ervoor zorgen dat ecologisch herstel gunstige resultaten oplevert voor zowel de natuur als de mens, inclusief het aanpakken van de dubbele crisis van biodiversiteitsverlies en klimaatverandering.

 • Ooievaar als ambassadeur voor wetlands is gericht op het herstel van een levensvatbare ooievaarspopulatie en de habitat van het wetland-ecosysteem. De ooievaarpopulaties zullen worden vergroot en ondersteund en de omstandigheden in wetlands zullen worden beoordeeld voor toekomstig herstel, met de nadruk op het behoud en de ontwikkeling van hun draagkracht (na een eeuw van drooglegging) om landbouwgrond uit te breiden, met als doel de ooievaarpopulatie en andere inheemse wetlandplanten en wilde dieren nieuw leven in te blazen.

 

Riksforbundet Stada Sverige heeft een visie van een zwerfafvalvrij Zweden dat wordt schoongemaakt door enthousiaste jonge sporters die op weg zijn om hun dromen waar te maken. Het doel is om bij te dragen aan het bestaan van actieve sporten voor jongeren door het organiseren van milieu-opruimacties. De ambitie: heel Zweden schoonmaken.

 • Stada Sverige Staffanstorp is een non-profitorganisatie die samen met sportclubs in heel Zweden milieuprojecten organiseert om buiten zwerfafval te rapen. Jongeren leren over zwerfafval en er wordt al op relatief jonge leeftijd een gedragsverandering bewerkstelligd. Voor hun inzet ontvangen de verenigingen een donatie om hun sportactiviteiten te ondersteunen. De opruimactiviteiten vinden plaats in de buurt van de jongeren en zijn altijd lokaal verbonden.

 

ChangeX Nederland helpt overal bloeiende gemeenschappen te creëren door verandering te democratiseren, door ervoor te zorgen dat bewezen innovaties en financiering toegankelijk zijn voor iedereen, overal. ChangeX is een platform voor gemeenschapsbetrokkenheid dat, met steun van Microsoft, sinds 2015 meer dan 500 groepen heeft gefinancierd in gemeenschappen in heel Europa en de Verenigde Staten. Fondsen worden door de jaren heen vaak herhaald.

 • ChangeX Zweden - Gemeenschapsfonds voor Staffanstorp, Sandviken en Gävle stelt Microsoft in staat om in contact te komen met diverse en moeilijk te bereiken groepen, door ervoor te zorgen dat gemeenschapsfondsen breed toegankelijk zijn, met name voor gemeenschappen met lagere inkomens en gekleurde gemeenschappen, via een eenvoudig, makkelijk te gebruiken platform. Met financiering van Microsoft lanceerde ChangeX lokale projecten rond het thema milieuduurzaamheid, digitale vaardigheden en welvaart van de gemeenschap, wat bijdraagt aan duurzamere en leefbaardere gemeenschappen.
 • Schooltuin projecten werden gefinancierd in alle drie de gemeenschappen Staffanstorp, Sandviken en Gävle.
 • ChangeX Zweden - DCCD Fonds voor milieuduurzaamheid voor de gemeenschap strekt zich uit over de gemeenschappen Gävle, Staffanstorp en Sandviken in Zweden en is gericht op het leveren van milieuprogramma's die lokaal worden ontwikkeld en uitgevoerd.

 

Future Position X (FPX) is een onafhankelijke digitale innovatiehub gevestigd in Gävle. FPX ondersteunt ontwikkeling en groei om gezondheid en welzijn te bevorderen voor de burgers van de slimme, duurzame, levensvatbare gemeenschap. FPX levert zowel technologie als expertise om bij te dragen aan datagedreven gemeenschapsoplossingen.

 • Hack4Gävle werd ontworpen in samenwerking met Microsoft en de gemeente Gävle voor deelnemers om praktische oplossingen te bedenken voor een echte uitdaging op het gebied van klimaatneutraliteit. De deelnemers werkten in groepen om met suggesties te komen over hoe en op welke manier de groep dacht dat een probleem opgelost zou moeten worden.

Empowerment van gemeenschappen

Microsoft zet zich in voor het versterken van gemeenschappen en het versterken van de organisaties die hen helpen zich te ontwikkelen. Of ze nu getroffen zijn door een recente noodsituatie of decennia van uitdagingen, we gebruiken data, technologie en strategische investeringen om ze te herstellen en te ondersteunen voor toekomstige generaties.
 

Stromsbro Idrottsforening is een sportclub met een bredere visie op de impact die de club kan hebben op de maatschappij. Strömsbro IF wil betrokken zijn bij het beïnvloeden, verbeteren en een verschil maken in de samenleving.

 • Vårabarnsframtid(De toekomst van onze kinderen) en Sommarglädje(Summer Joy) zijn sociale gemeenschapsprojecten die bijdragen aan een duurzame samenleving met veilige kinderen en jongeren, die de kans krijgen om hun eigen toekomst op te bouwen met behulp van verschillende deelprojecten.

 

SAIK Bandy is een organisatie voor het beoefenen van de bandysport en andere activiteiten die bijdragen aan een goede gezondheid en welzijn.

 • Sandvikens AIK/BK is gericht op het vergroten van de mobiliteit en het welzijn onder jongeren, met name meisjes, door hen nieuwe mogelijkheden te bieden om aan lichaamsbeweging te doen, hun leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen en in contact te komen met rolmodellen in de gemeenschap die hun ambitie en algehele welzijn kunnen bevorderen. Het project richt zich ook speciaal op kinderen van vluchtelingen om hun integratie in de samenleving te verbeteren.
 • Sandvikens AIK/BK richt zich op de ontwikkeling van SAIK Bandy's doelstellingen om een club te zijn voor zowel mannen als vrouwen uit alle delen van de gemeenschap. Het biedt ondersteuning voor een reeks activiteiten om mogelijkheden te creëren voor nieuwe leden van de gemeenschap om elkaar te ontmoeten en te integreren in de gemeenschap.
Tags:
Zweden