Gå til hovedindhold
Gå til hovedindholdet
Microsoft i dit lokalsamfund

Investeringer i det danske samfund

Microsoft investerer i lokale programmer, der gavner mennesker i alle aldre. I Danmark er vores samarbejde organiseret efter vores fokusområder Skills for Jobs, Enabling Sustainability og Empowering Communities.

Følgende programliste indeholder et udsnit af de investeringer, Microsoft har foretaget i Danmark.

Færdigheder til job

Microsoft mener, at alle bør have adgang til de færdigheder, den teknologi og de muligheder, de har brug for, for at få succes i en økonomi i forandring.
 

ReDI-skolen for digital integration er en non-profit tech-skole, der giver migranter og marginaliserede lokale gratis og lige adgang til digital uddannelse. Den tilbyder sine elever kodning af høj kvalitet og grundlæggende computerkurser i kombination med et unikt karriere- og mentorprogram, som giver mulighed for at samarbejde med teknologivirksomheder, startups og ledere i den digitale branche. Målet er at give eleverne værdifulde digitale færdigheder, et vækstmindset, styrkede karrierefærdigheder og et stærkt netværk af tech-professionelle, der kan hjælpe med at skabe nye muligheder for alle.

  • Cloud Computing, dataanalyse og kunstig intelligens programmerne består af 12-ugers kurser inspireret af ressourcer på Microsoft Learn, med karriereaktiviteter, en-til-en-mentoring, virksomhedsbesøg, workshops, praktikophold og jobmatchmaking. Kandidater opnår certificering inden for tilsvarende Microsoft Learning-veje.
  • Digital dannelse og mentorskab for kvinder med flygtningebaggrund tilbyder undervisning i digitale færdigheder og individuel karrierevejledning, herunder undervisning i bløde færdigheder, virksomhedsbesøg og mulighed for mentorordninger, til flygtninge- og indvandrerkvinder i hovedstadsområdet. Flygtninge- og indvandrerkvinder er underrepræsenterede i de danske beskæftigelsesstatistikker, hvor mindre end 20 % har et job efter tre år i Danmark (Dansk Arbejdsgiverforening). Mange af disse kvinder udgør ReDI School Copenhagens gruppe af "digitale begyndere", som har ingen eller få digitale færdigheder og meget begrænset viden om og adgang til IT. Denne gruppe har især brug for støtte til at tjekke deres bankkonto og administrere deres økonomi, kommunikere med sundhedssystemet, kommunikere med deres børns lærere og søge og ansøge om job. I dette projekt engagerer ReDI School lokale interessenter som frivillige i karriereaktiviteterne.

Mulighed for bæredygtighed

Klimaforandringer kræver hurtig, kollektiv handling og teknologisk innovation. Vi er forpligtet til at nå vores mål og samtidig hjælpe lokalsamfundene med at gøre det samme.
 

Foreningen for økologisk genopretning inspirerer, motiverer og engagerer folk til at beskytte, bevare og genoprette levesteder for vilde dyr og planter.

  • Udvidelse af en gammel lavskov Projektet påbegyndte den økologiske genopretning af en lavskov i Boserup Skov og udviklede en varieret lavskov med levedygtige bestande af mindst otte forskellige træ- og buskarter, som naturligt hører hjemme i en lavskov. Desuden udvides skoven med 5,8 hektar mod nord og øst. Det samlede areal af lavskoven efter udvidelsen vil være 10 hektar. Indfødte busk- og træarter, som findes i de østdanske lavskove, vil supplere området. Lokale indkøb af frø og planter vil blive prioriteret, selv om nogle klimatisk egnede kan blive købt. Uønskede træarter som platan, rødgran, sitkagran og bøg vil blive bekæmpet i både eksisterende og nye områder. Der vil også blive fældet træer i den eksisterende lavskov i henhold til bæredygtig skovforvaltningspraksis.

Styrkelse af lokalsamfund

Microsoft er forpligtet til at styrke lokalsamfund og styrke de organisationer, der hjælper dem med at trives. Uanset om de er ramt af en nylig nødsituation eller årtiers udfordringer, bruger vi data, teknologi og strategiske investeringer til at genoprette og støtte dem for fremtidige generationer.
 
 

Boligselskabet Sjaelland er et boligselskab i Danmark, der støtter billige sociale boliger og leverer samfundstjenester til mere end 12.500 boliger.

  • Microsofts støtte er med til at skabe en stærkere sammenhæng og sammenhold i boligområderne, lette adgangen til danskundervisning og it og øge beboernes kompetencer, netværk og muligheder for at gå nye veje. Med projektet tilegner deltagerne sig de nødvendige it- og danskkompetencer til at bidrage og deltage som aktive borgere i samfundet. Projektet øger deltagernes muligheder både socialt, fagligt og i forhold til arbejdsmarkedet.

 

Dansk Blindesamfund arbejder for at sikre, at mennesker med synshandicap har lige muligheder som alle andre for at deltage som borgere i samfundet.

  • Projektet giver deltagerne adgang til digital ligestilling for at forbedre livskvaliteten og uafhængigheden i forhold til at kunne klare sig så meget som muligt i et digitalt samfund. Derudover vil projektet generere værdifuld viden og erfaring om, hvordan man kan støtte blinde og svagsynede med fornyede IT-færdigheder.
  • ChangeX International hjælper med at skabe blomstrende samfund overalt ved at demokratisere forandring og sikre, at gennemprøvede innovationer og finansiering er tilgængelige for alle, overalt. ChangeX er en platform for samfundsengagement, som med Microsofts støtte har finansieret mere end 500 grupper i lokalsamfund i hele Europa og USA siden 2015. ChangeX Denmark Community Challenge stiller finansiering, ressourcer og støtte til rådighed for dem, der er interesserede i at igangsætte en gennemprøvet idé inden for lokalmiljø og teknologiske færdigheder for at styrke deres lokalsamfund. Den fokuserer på fællesskabs- eller skolehaver, revitaliseringsprojekter og STEM-laboratorier eller -workshops. Hovedmålene er at lancere nye lokale projekter i regionen omkring miljømæssig bæredygtighed, digitale færdigheder og velstand i lokalsamfundet, hvilket bidrager til mere bæredygtige, levedygtige og inkluderende samfund.

 

TechSoup Global bygger en dynamisk bro, der bruger teknologi til at skabe forbindelser og innovative løsninger for en mere retfærdig planet.

  • Nonprofitorganisationers digitale transformationsrejse bygger på den digitale modstandskraft hos nonprofitorganisationer i EMEA gennem levering af information, vejledning, træning i digitale færdigheder, it-tjenester og adgang til teknologiprodukter og -løsninger gennem et partnerskab med Microsoft. Projektet øger bevidstheden om fordelene ved digital transformation og hjælper organisationer med at bevæge sig mod et ensartet niveau på tværs af de seks digitale kapacitetsområder i henhold til TechSoup's ramme for digital kapacitet.
Tags:
Danmark