Hoppa till huvudinnehåll
Gå till huvudinnehåll
Microsoft i ditt samhälle

Stärka Australiens nästa generation med kulturell och digital kompetens från ursprungsbefolkningar

Ursprungsbefolkningar i Australiens storstäder vänder sig till det förflutna och framtiden för att stödja lokala ungdomar, med program som stärker kulturella band samtidigt som de förbereder nästa generation för en digital ekonomi. Ursprungsbefolkningar möter ofta hinder för att komma in i den digitala ekonomin på grund av otillräcklig tillgång till teknik och avsaknad av kulturellt anpassad utbildning i digitala färdigheter. Tidig exponering för teknik kan bidra till att minska klyftan för underprivilegierade elever och elever från ursprungsbefolkningar.

En kvinna som hjälper studenter att lära sig använda

Indigital och Microsoft arbetar tillsammans för att öka den kulturella och digitala kompetensen bland skolbarn i västra Sydney och Melbourne. Indigital Schools-programmet bjuder in äldre ur ursprungsbefolkningen att dela med sig av sina kulturella kunskaper, sin historia och sina traditioner till lokala skolbarn. Eleverna ger sedan liv åt det de har lärt sig i ett virtuellt 3D-designprojekt med hjälp av teknik som AR och Minecraft.

"Att arbeta med Microsoft för att ge barnen i västra Sydney dessa digitala färdigheter kan leda till framtida anställning. Det innebär en verklig väg till en hållbar karriär som gör att de kan bo och arbeta på landet och - viktigast av allt - hålla kontakten med sitt samhälle."
-Mikaela Jade, VD och grundare av Indigital

Skapa koppling till landet i en inkluderande digital inlärningsmiljö

Indigital Schools är ett utbildningsprogram i digitala färdigheter för grundskole- och gymnasieelever som utformats av ursprungsbefolkningen. Under 2023 deltog 90 lärare och 500 elever i det Microsoft-stödda Indigital Schools-programmet i västra Sydney. Indigital engagerade också Bunurong-samhället, en ursprungsbefolkning i Melbourne-området, för att utveckla en läroplan för skolor i Wyndham, Melbourne. Detta program har nått 360 elever och 16 lärare i fyra lokala skolor.

Indigital Schools-programmet innehåller ett kreativt nytt sätt att förmedla digitala färdigheter och ursprungsbefolkningens kulturella kunskaper via moduler som är kopplade till läroplanen. Äldre ur ursprungsbefolkningen delar med sig av berättelser, språk och kulturell kunskap till skoleleverna. Eleverna använder sedan förstärkt verklighet, animering och ljud för att bygga upp en virtuell representation av det de har lärt sig av de äldre.

Mikaela Jade, en Cabrogal-kvinna från den Dharug-talande nationen i Sydney och VD och grundare av Indigital, beskriver den kulturella inlärningsprocessen: "[De äldre] kanske pratar om ålen och dess betydelse för Parramatta River och vad den berättar för samhället om årstiderna." Eleverna ger sedan liv åt det de lärt sig genom att skapa animerade karaktärer och berättelser med hjälp av programmen Paint3D, Minecraft och Maya. "Först utvecklar de ett objektelement eller en karaktär i 3D och sedan börjar de bygga upp den värld som omger dessa 3D-element i Minecraft." 3D-applikationerna lär inte bara eleverna kodningskunskaper, utan får dem också att tänka konceptuellt kring kulturella frågor. Jade säger: "De börjar fundera på hur landskapet brukade se ut, vilka som brukade vara där, vilken typ av karaktärer eller vilda djur som fanns där tidigare. Vilken betydelse hade det vilda djurlivet för det landet?"

3D-designformatet skiljer sig mycket från traditionell utbildning och brukar fungera bra för elever med inlärningssvårigheter. "Det är en möjlighet för barn som befinner sig inom spektrumet eller har inlärningssvårigheter att verkligen visa vad de kan", konstaterar Jade. "En del av det de kommer på när de uttrycker sig via den här plattformen är fenomenalt och de briljerar." När programmet är klart kan eleverna ladda upp sina animerade 3D-skapelser och dela dem med vänner och familj via Indigital-plattformen.

En ung persons hand vid en dator med en digital bild av en hund i handen

Minska den digitala klyftan för underprivilegierade elever

Indigital Schools-programmet ligger i linje med organisationens uppdrag att stärka Connection to Country och samtidigt erbjuda utbildning i digitala färdigheter till ungdomar som annars kanske skulle vara utestängda från en digital framtid

Tekniksektorn är ett område med växande möjligheter i Australien och i synnerhet i västra Sydney. Australiens regering och teknikråd har åtagit sig att skapa 1,2 miljoner teknikjobb fram till 2030. Exponering för digital teknik innebär att de ungdomar som bor här kommer att ha tillgång till kvalificerade jobb i sitt samhälle när de kommer ut på arbetsmarknaden. Jade förklarar: "Att arbeta med Microsoft för att ge barnen i västra Sydney dessa digitala färdigheter kan leda till framtida anställning. Det innebär en verklig väg till en hållbar karriär som gör att de kan bo och arbeta på landet och - viktigast av allt - hålla kontakten med sitt samhälle."

Barn som håller en päls