Gå til hovedindhold
Gå til hovedindholdet
Microsoft i dit lokalsamfund

Genoplivning af den hvide storkebestand i Sverige

Vådområder i det sydlige Sverige gennemgår et restaureringsprojekt, som skal hjælpe med at genoprette den svindende bestand af hvid stork. Den hvide stork blev næsten helt udryddet i dette område i 1950'erne, da vådområderne blev drænet til fordel for landbrugsjord, hvilket ødelagde fuglenes vigtigste fødekilde og levested. Projektet White Stork as an Ambassador for Wetlands fokuserer på en inkluderende tilgang til genoprettelse af levesteder ved at samarbejde med lokalsamfundet og udnytte forskellig videnskabelig og lokal viden.

Projektet, der ledes af Naturskyddsföreningen i Skåne og Skånes Ornitologiska Förening, en regional afdeling af BirdLife Sverige, vil genoprette og forbedre de lokale vådområder for at give den hvide stork og andre arter, der nyder godt af den, større adgang til deres naturlige levesteder. Ifølge Society for Ecological Restoration (SER) vil den hvide stork producere omkring 40 % flere flyvefærdige unger, når den får et levested af høj kvalitet, hvilket fremmer en mere stabil bestand.

Restaureringsindsatsen er i overensstemmelse med SER-standarderne ved at implementere en omfattende plan, der udnytter universitetsforskning, historisk landbrugsviden, habitatvurderinger, partnerskaber i lokalsamfundet og meget mere. Sideløbende med genopretningen af vådområderne vil projektet udvide kontakten til de lokale landmænd for at opmuntre til samarbejde og øge bevidstheden om indsatsen. Uddannelse omkring de miljømæssige effekter af den historiske dræning af vådområder har til formål at lære jordejere og landmænd, hvordan de bedst kan støtte restaureringsindsatsen på deres egne ejendomme.

I fremtiden vil projektet tilbyde informationsarrangementer og muligheder for, at besøgende kan lære mere om den hvide stork og den igangværende rehabiliteringsindsats.

Få mere at vide om Microsofts investeringer i Sverige.