Hoppa till huvudinnehåll
Gå till huvudinnehåll
Microsoft i ditt samhälle

Återupplivande av den vita storkpopulationen i Sverige

Våtmarksområden i södra Sverige genomgår ett restaureringsprojekt som ska hjälpa till att återskapa den minskande populationen av vit stork. Den vita storken utrotades nästan helt i det här området på 1950-talet när våtmarkerna dränerades för jordbruksmark, vilket utarmade fåglarnas viktigaste källa till föda och livsmiljö. Projektet White Stork as an Ambassador for Wetlands fokuserar på en inkluderande strategi för återställande av livsmiljöer genom att samarbeta med lokalsamhället och utnyttja olika vetenskapliga och lokala kunskaper.

Projektet, som leds av Naturskyddsföreningen i Skåne och Skånes Ornitologiska Förening, en regional avdelning av BirdLife Sverige, kommer att återställa och förbättra de lokala våtmarksområdena för att ge den vita storken och andra arter som gynnas av den större tillgång till sina naturliga livsmiljöer. Enligt Society for Ecological Restoration (SER) kommer den vita storken att producera cirka 40 % fler flygga ungar om den får tillgång till en livsmiljö av hög kvalitet, vilket främjar en stabilare population.

Återställningsinsatserna är i linje med SER-standarderna genom att implementera en omfattande plan som använder universitetsvetenskaplig forskning, historisk jordbrukskunskap, habitatbedömningar, samhällspartnerskap och mer. Parallellt med återställandet av våtmarkerna kommer projektet att utöka kontakten med lokala jordbrukare för att uppmuntra till samarbete och öka medvetenheten om insatserna. Utbildning kring miljöeffekterna av den historiska dräneringen av våtmarker syftar till att lära markägare och jordbrukare hur de bäst kan stödja restaureringsinsatserna på sina egna fastigheter.

I framtiden kommer projektet att erbjuda informationsevenemang och möjligheter för besökare att lära sig mer om den vita storken och de pågående rehabiliteringsinsatserna.

Läs mer om Microsofts Microsofts investeringar i Sverige.