Hoppa till huvudinnehåll
Gå till huvudinnehåll
Microsoft i ditt samhälle

Plantering av träd för att återställa Citarumflodens avrinningsområde

Citarumfloden på västra Java i Indonesien har spelat en viktig roll på landsbygden i generationer, bland annat genom att ge bevattning till risodlingar och energi från tre vattenkraftsdammar längs floden. Tyvärr har floden också missbrukats som avfallshantering i årtionden, vilket har lett till att den är en av de mest förorenade i världen. Sedan 2011 har den indonesiska regeringen drivit ett revitaliseringsprojekt över 180 kilometer av flodens längd med målet att återställa vattnet till ren dricksvattenkvalitet.

Att återställa floden sträcker sig bortom dess stränder till hela det område som avvattnas av floden - dess avrinningsområde. En viktig aspekt av restaureringen är att plantera träd för att förnya de skogar som har avverkats. Skogarna förbättrar vattenretentionen, minskar ytavrinningen - inklusive föroreningar och skräp - från att nå floden och förhindrar erosion, bland andra fördelar. Den Indonesienbaserade ideella stiftelsen Trees4Trees arbetar tillsammans med partner, bland annat Indonesiens regering och Microsoft, med hjälp av One Tree Planted, för att plantera minst 10 miljoner träd i avrinningsområdet fram till 2025.

Trees4Trees tillbringar vanligtvis minst fem år i ett givet område för att etablera de planterade träden och utbilda samhället om fördelarna med återställande. "Det är ett stort omskolningsprojekt", säger Mark Schmidt, grundare av Trees4Trees. "Indonesien är en plats med stora utmaningar när det gäller skogsbruk. De hugger ner träd i en rasande takt och vi försöker göra vår del för att återföra dessa träd." År 2022 planterade Trees4Trees 3 miljoner träd.

One Tree Planted kopplar samman samhällsbaserade organisationer som Trees4Trees med sponsorer som Microsoft. "Vi är i hög grad en partnerskapsdriven organisation", säger Nils Saha, projektledare för stadsskogsprojekt på One Tree Planted. "Vi hittar de här projekten och tar in lokala partners utifrån de prioriteringar och behov som samhället leder."

Samtal med de lokala myndigheterna och undersökningar med GIIC- och KIIC-anläggningarna där Microsofts datacenter finns ledde till ett avtal om att Trees4Trees skulle plantera 22 800 träd i samarbete med Microsoft och One Tree Planted. Många av träden i GIIC-projektet är fruktträd som samhället och jordbrukarna kommer att kunna skörda gratis. Bland de 23 olika sorters inhemska fruktträd som Trees4Trees planterar finns avokado, durian, plommonmango och jackfrukt.

Volontärer från Microsofts dotterbolagskontor i Jakarta hjälpte One Tree Planted och Trees4Trees att plantera 1 452 träd, vilket bidrog till att återbeskoga en flodzon, förhindra erosion och förbättra vattenkvaliteten för de 1 000 invånarna i det lokala samhället som omger campuset. Med deltagande av lokalsamhällen, jordbrukare och myndigheter kommer träden att stödja arbetet med att städa upp och begränsa översvämningar i Citarumflodens avrinningsområde. Ytterligare insatser, som till exempel markrehabilitering och främjande av agroforestrering, stöds också genom planteringen av nya träd.

I de flesta fall skickar Trees4Trees ut fältkoordinatorer till samhällen för att ta kontakt med jordbrukarna. I GIIC-projektet fanns det en befintlig aktiv uppsökargrupp som hjälpte till att göra det enkelt att få kontakt med dem. Evenemang för Microsofts anställda och volontärer var entusiastiska och välbesökta. Med stöd från Microsoft kommer Trees4Trees att fortsätta sina skogsbruksinsatser i stadsområden runt Jakarta för att förbättra samhällen och etablera miljöutbildning.

Se vad projektet har åstadkommit hittills och vilka mål det har för framtiden i denna konsekvensrapport.