Hoppa till huvudinnehåll
Gå till huvudinnehåll
Microsoft i ditt samhälle

Drivande av förändring i europeiska och sydafrikanska datacentersamhällen för att säkerställa en hållbar framtid

Microsoft har gjort konkreta åtaganden för hållbarhet i sin verksamhet, organiserade kring fyra nyckelområden: kol, vatten, avfall och ekosystem. För att stödja dessa mål har Microsoft gjort många investeringar i Microsofts datacenter och använt lokala engagemang för att främja hållbarheten.

Bidra till en minskning av koldioxidutsläppen

På Irland investerar Microsoft i innovativa sätt att skaffa förnybar energi och skapa flexibilitet i elnäten. Genom att samarbeta med energibolag och elproducenter för att installera solpaneler på befintliga tak undviker man att konkurrera om mark och undvika behovet av ytterligare nätanslutningar. Solcellsinstallationer har nu slutförts på 27 skolor och sjukhus på Irland i provinserna Leinster, Munster och Connacht som en del av Microsofts partnerskap med SSE Airtricity för Irlands första distribuerade avtal om köp av el. Modeller för maskininlärning fastställer de koldioxidutsläpp som solpanelerna undviker. Tio deltagande skolor startar också Solar Sustainability School Challenge, ett utbildningsprogram som omfattar tre moduler: Energi, hållbarhet/biologisk mångfald och STEM.

Microsoft letar ständigt efter nya möjligheter att förbättra miljöpåverkan i de samhällen där vi arbetar. I Nederländerna samarbetar Microsoft med Climate Cleanup för att anordna samhällsbaserade workshops för medborgare som ska utveckla projektkoncept för koldioxidminskning och koldioxidbindning. Microsoft finansierar också hållbarhetsutmaningar genom ChangeX i Dublin och Sverige, vilket gör det möjligt för medborgarna att engagera sig i lokala gräsrotsprojekt.

Arbeta för tillräckligt och rent vatten för alla

Att ha fungerande sjukhus hela tiden under en vattenkris är viktigt för att rädda liv, och hållbar vattenanvändning är avgörande för regionen Kapstaden i Sydafrika. Västra Kapprovinsen stod inför tre år i rad med minimalt regn och reservoarer som bara var fyllda till 10 procent. För att förhindra att vattenkranarna stängdes av helt samarbetade Microsoft med lokala tjänstemän och organisationer för att avgöra vilka besparingsåtgärder som skulle få störst effekt, och till slut utvecklade man en plan för att installera nya vattenmätare vid lokala sjukhus. Hälsodepartementet i Västra Kapprovinsen fick ett pris för att installera smarta vattenmätare på 53 offentliga sjukhus i Kapstaden, Sydafrika. Dessa mätare ger bättre insyn i vattenförbrukningen för att se till att sjukhusen kan fortsätta sin verksamhet trots en vattenkris. Projektet bidrog till kostnaderna för 58 smarta vattenmätare i sig, installation, rapportering och det första årets underhåll. Investeringen påverkar nästan 10 000 sängar, vilket gynnar cirka 100 000 personer per månad.

I Sverige utmanar Microsoft, Innovation Skåne och dess partner innovatörer att utveckla idéer för att minska vattenförbrukningen i livsmedelsproduktionen. Färskvatten är livsviktigt, men det är också en bristvara. Globalt sett står livsmedelsproduktionen för användningen av cirka 70 procent av allt sötvatten. Femtio procent av all mat som produceras i Sverige har sitt ursprung i Skåne, och 70 procent av all frukt och grönsaker, så den lokala påverkan är betydande. Entreprenörer och innovatörer som deltar i Venture Cup Water Challenge 2021 har lämnat in sina pitchar kring hur man kan minska vattenförbrukningen i livsmedelsproduktionen. Av de 10 finalisterna tillkännagavs 3 vinnare, med ett monetärt pris för att främja deras idéer. Grattis till Nära & Naturlig, Helios Innovations och Diapure.

Minska avfallet i strävan efter en cirkulär ekonomi

Nyligen lanserades en ny testbädd för identifiering av avfall i södra Sverige av partnerna Mobile Heights, Innovation Skåne, Invest in Skåne, Norrvidinge och OP Teknik. Microsoft investerade i detta projekt i syfte att påskynda återvinningen av industriavfall. Genom att använda sensorer och avancerad robotteknik förbättras förmågan att identifiera och sortera material i industriavfall, vilket innebär att det blir lättare att återanvända material och påskynda övergången till en cirkulär ekonomi. Det övergripande målet är att nya innovationer inom avfallshantering ska genomföras och spridas brett inom hela industrin för en mer hållbar framtid.

Anställda vid Microsofts datacenter i Nordholland samarbetade med Staatsbosbeheer, den nederländska regeringens skogsavdelning, för att hålla en volontärdag för att rengöra våtmarkerna i Waddenzee, ta bort skräp från våtmarkerna och göra det omgivande ekosystemet renare och hälsosammare. Målet är att åstadkomma en positiv förändring i människors dagliga avfallshantering genom att skapa medvetenhet och utbilda människor om avfallshantering och vikten av naturens livsmiljöer.

Skydd och återställande av ekosystem genom återbeskogning

Irland är tillsammans med Nederländerna det minst skogrika landet i Europa, med endast 11 procent skog, varav endast 1 procent är inhemsk skog. Eftersom klimatförändringarna utgör ett allt större hot mot vårt globala samhälle är återbeskogning ett viktigt verktyg för att binda utsläppen av växthusgaser. I det här projektet fick markägare ersättning per hektar för att skapa ny inhemsk skog. Microsoft motsvarade de statliga subventioner som markägare redan kan få från den irländska skogsstyrelsen i utbyte mot att ha skog på sin mark på obestämd tid. Detta hjälper jordbrukare och andra markägare att diversifiera sina inkomster och gör skogsplantering till ett mer genomförbart ekonomiskt alternativ. Projektet hjälper Irland att uppnå sina nationella mål för växthusgasutsläpp genom att skapa 137 hektar ny inhemsk skog som beräknas binda 35 600 ton kol under de kommande 40 åren, vilket motsvarar att ta bort 7 500 personbilar från vägarna under ett år.

I Nederländerna är cirka 80 procent av askarna infekterade av en svampsjukdom som kallas askdöd, vilket kan innebära en katastrof för de nederländska skogarna. Med hjälp av lärdomar från det irländska återbeskogningsarbetet samarbetade Microsoft med lokala partner för att plantera 118 000 träd, antingen för att skapa nya inhemska skogar eller för att fylla på träd som förstörts av askdöd. Dessa återbeskogningsprojekt bidrar till målen för utsläppsminskningar, skapar grönområden för samhällen, ger livsmiljöer för lokala arter och minskar effekterna av översvämningar.