Overslaan naar hoofdinhoud
Overslaan naar hoofdinhoud
Microsoft in uw gemeenschap

Nederland gemeenschapsinvesteringen

Microsoft investeert in lokale programma's waar mensen van alle leeftijden baat bij hebben. In Nederland zijn onze samenwerkingsverbanden georganiseerd volgens onze focusgebieden Skills for Jobs, Enabling Sustainability en Empowering Communities.

De volgende programmalijst bevat een voorbeeld van de investeringen die Microsoft jaarlijks doet.

Vaardigheden voor banen

Microsoft vindt dat iedereen toegang moet hebben tot de vaardigheden, technologie en mogelijkheden die ze nodig hebben om succesvol te zijn in een veranderende economie.
 

Horizon College-Stichting Regionaal Opleidingcentrum is een organisatie met een hart die je uitnodigt om te groeien in wie je bent. Het college biedt onconventionele onderwijsmethoden. Het is een gemeenschap die deel uitmaakt van de bredere wereld.

 • DC Academy e-learning en certificering ondersteunt het Horizon College met financiering om: (1) de curriculumkosten te verlagen en ervoor te zorgen dat meer studenten continu gemotiveerd en ondersteund worden om certificering te behalen ; (2) de kosten te dekken van hardwarecomponenten die worden toegevoegd aan de labkosten, zodat meer studenten (en softwareontwikkelaars) toegang kunnen krijgen, en 3) e-learning ondersteuning te testen voor een geselecteerde groep studenten. Het Horizon College opende in 2019 de eerste DC Academy in Noord-Holland. Het programma heeft betrekking op meer dan 200 reguliere studenten per jaar.Horizon College stelt het gebruik van het DC lab voor programma's en onderwijs ook open voor volwassen lerenden en studenten van instellingen voor voortgezet onderwijs.

 

Humanitas Den Helder deelt haar projecten op in een aantal thema's om tegemoet te komen aan de behoeften van mensen, waaronder geld en administratie, contact en ondersteuning, zorg voor anderen en welzijn.

 • Maatschappelijke Diensttijd (MDT) helpt mensen tussen de 18-27 jaar om nieuwe vaardigheden te leren, ervaring op te doen voor hun CV en iets zinvols te doen voor een ander. Na een assessment en gesprek met een professionele jongerencoach biedt MDT een keuze uit verschillende vrijwilligersfuncties en de bijbehorende trainingen. Jongeren ontmoeten elkaar regelmatig in een begeleidingsgroep onder leiding van de jongerencoach. Planning is een belangrijk onderdeel van de individuele begeleidingsgesprekken, en MDT biedt ook timemanagementcursussen aan en is flexibel over wanneer jongeren hun vrijwilligerswerk uitvoeren. De gemeenschap profiteert ook van het programma: MDT-jongeren helpen anderen in een kwetsbare situatie. Dit geeft hen een helpende hand en creëert ontmoetingen tussen mensen die elkaar anders waarschijnlijk niet zouden ontmoeten.

 

Refugee Talent Hub, ondersteund door de technische tak RefugeeHire, fungeert als een one-stop shop programma ter ondersteuning van de werkgelegenheid. Het ondersteunt nieuw gevestigde vluchtelingen bij het overwinnen van drempels en het vinden van zinvol werk. Het ondersteunt ook werkgevers zodat ze gemakkelijk en efficiënt vluchtelingentalent kunnen vinden en aanwerven.

 • Werkgelegenheid en technische vaardigheden voor vluchtelingen omvat een cursus ICT-supportmedewerker / Datacenter Technician in samenwerking met leerpartner ITPH. De Refugee Talent Hub zorgt voor het selectieproces, een soft skill-programma en ondersteuning bij het vinden van een baan voor de deelnemers via hun uitgebreide netwerk. Een ander aandachtsgebied biedt workshops digitale basisvaardigheden, zoals Office 365, Word en LinkedIn "Hoe solliciteer ik voor een baan in Nederland", aan lokaal vluchtelingentalent. Dit programma maakt gebruik van vrijwilligers van Microsoft en waar relevant docenten van ITPH om de workshops te geven, en de Refugee Talent Hub zorgt voor het programmamanagement en ondersteunt lokale werkgevers bij het aannemen van vluchtelingen.

 

Stichting Clusius Roc Kop is een brede onderwijsorganisatie die jong en oud helpt groeien. Zij zet zich in om ieders stijl van leren en werken te ontdekken.

 • Noord-Hollandse Bollenbozen implementeert een leertraject voor leerlingen uit het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en buitenschoolse opvang over groei, bloei, broeierij, oogst, verwerking en techniek rondom de teelt van bloembollen, bolgewassen en bloemen in Noord-Holland. Het leertraject biedt een brede oriëntatie op de kernactiviteiten van de bloembollensector in Noord-Holland en vergroot de oriëntatie op vervolgonderwijs op het Clusius College. Veel vacatures in de sector blijven onvervuld en de instroom in het agrarisch onderwijs staat onder druk; daarom richt dit programma zich op het vergroten van het aantal leerlingen en studenten in een krimpende demografie.
 • ICT Talentontwikkeling (ICT Talentontwikkeling) is een kenniswerkplaats binnen de TekPark campus. Studenten krijgen een vaste ruimte om onder begeleiding van een docent een eigen bedrijf te starten. Het bedrijf biedt het opknappen van hardware voor ondernemers, overheid, onderwijs en particulieren; het begeleiden van ICT-gerelateerde activiteiten voor primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO); en het bieden van een ICT-helpdeskfunctie en werkplaats voor ouderen en telewerkers.

 

Stichting De Codeerschool zorgt ervoor dat basisschoolleerlingen digitaal vaardiger worden door het inzetten van deskundige leerkrachten en door het beleid mee vorm te geven.

 • Dreamspace NL DC programma biedt uitgebreide educatieve ervaringen op het gebied van digitale technologie, waardoor elk kind wordt bereikt en geïnspireerd, ongeacht zijn of haar sociaaleconomische achtergrond. Het faciliteert elk aspect, van transport tot cursusuitvoering, en zorgt voor toegankelijkheid tot alle scholen. Dit initiatief voedt niet alleen digitale vaardigheden, maar stimuleert ook technologische dromen en aspiraties bij leerlingen, zodat ze voorbereid zijn op een toekomst waarin deze vaardigheden onontbeerlijk zijn. De toewijding strekt zich uit tot de ontwikkeling van leerkrachten en zorgt voor de duurzaamheid en verspreiding van digitale geletterdheid.

 

Stichting IT PerformanceHouse is dé IT-hotspot in de regio Oost-Nederland. Opgericht om IT trends en ontwikkelingen in bedrijven en organisaties te stimuleren zodat zij beter kunnen presteren door IT.

 • Het opvullen van het gat op de ICT-arbeidsmarkt in Noord-Holland, Stichting IT PerformanceHouse biedt twee programma's aan om kandidaten op te leiden in digitale vaardigheden en tot IT Support Engineer en hen te begeleiden naar een baan in de regio. Het programma werkt nauw samen met het Horizon College en gebruikt het Datacenter Lab voor praktijklessen om de deelnemers datacenterervaring te laten opdoen en organiseert gastlessen met datacenter medewerkers die hun praktische werkervaring delen.

 

Stichting Techno Challenge bevordert de belangstelling onder tieners voor technische studies, zodat er voldoende mensen met technische vaardigheden in de beroepsbevolking blijven.

 • Bèta/techniek in het onderwijs in Noord-Holland wil contextrijk onderwijs stimuleren door onderwijs en bedrijfsleven met elkaar te verbinden. Om deze verbinding mogelijk te maken organiseert het programma evenementen en activiteiten in heel Noord-Holland om kinderen van 6 tot 16 jaar enthousiast te maken voor techniek en wetenschap, waaronder 12 Promotie Evenementen Techniek (PET) voor het basisonderwijs, twee loopbaandagen voor het voortgezet onderwijs en diverse technieklabs op scholen. Leerkrachten krijgen trainingen om deze evenementen in de klas op te volgen. Het biedt scholen ook gastlessen van Microsoft-medewerkers die Cloudcraft gebruiken.

 

VHTO: Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek (VHTO) zet zich in om meer meisjes en vrouwen te interesseren voor wetenschap, technologie en ICT in Nederland. VHTO bestrijkt het hele spectrum van basisonderwijs tot voortgezet onderwijs, bèta/techniek- en ICT-opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs, en de werkvloer.

 • Vrouwen & Digitale Inclusie houdt code-evenementen met verschillende Nederlandse middelbare scholen in het Microsoft Datacenter Lab in het Horizon College/KnN, waar meisjes vrouwelijke rolmodellen ontmoeten die werkzaam zijn in bèta/techniek en tijdens programmeerworkshops werken aan hun digitale vaardigheden. Ze kunnen zelfvertrouwen opbouwen, interesses in IT ontwikkelen en hun carrièreperspectief verbreden. Het programma leidt ook docenten van middelbare scholen op om bèta/technische vakken op een inclusieve manier te onderwijzen en al hun leerlingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van bèta/technische interesses en vaardigheden. De impact van deze training is niet alleen gunstig voor de huidige leerlingen, maar ook voor toekomstige leerlingen. Verder leidt het programma moeders/voogden samen met hun dochters op in digitale vaardigheden, waardoor de positie van deze moeders/voogden op de arbeidsmarkt verbetert en hun dochters worden aangemoedigd om een carrière in IT te verkennen.

 

Vrijwilligerspunt staat als onafhankelijk expert in vrijwilligerswerk voor kwaliteit, continuïteit, het verbinden van partijen en het toegankelijk maken van vrijwilligerswerk en taal voor iedereen.

 • Lesgroepen laaggeletterdheid extra lessen samengesteld om studenten te helpen met hun taalvraag en hun digitale vaardigheden te bevorderen met als doel zelfstandig te worden. Taalhuis Westfriesland en het ROC Kop van Noord-Holland werken nauw samen bij de uitvoering van de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) namens WerkSaam en de zeven West-Friese gemeenten. Door deze succesvolle samenwerking is de vraag in West-Friesland momenteel groter dan het aanbod. Door de extra klassen is de wachtlijst aanzienlijk korter geworden. Afhankelijk van het niveau en de hulpvraag bestaan de lessen uit lezen, schrijven, luisteren, spreken en digitale vaardigheden. Daarnaast coachen de docenten de leerlingen om het geleerde toe te passen in het dagelijks leven door middel van reguliere of buitenschoolse opdrachten. De lessen worden gegeven op verschillende locaties in de regio West-Friesland. Om de locatie zo toegankelijk mogelijk te maken voor de doelgroep vinden de lessen plaats in buurthuizen en scholen.

Duurzaamheid mogelijk maken

Klimaatverandering vereist snelle, collectieve actie en technologische innovatie. We zetten ons in om onze eigen doelen te bereiken en tegelijkertijd gemeenschappen te helpen hetzelfde te doen.
 

LTO Noord is een belangenorganisatie van boeren en tuinders. Door boeren en tuinders te helpen met ondernemerschap, innovatie en duurzaamheid neemt zij hen mee naar de toekomst.

 • AMS FarmBeats is een vijfjarig samenwerkingsverband tussen Microsoft en CRM Partners (onderdeel van Fellowmind), in nauwe samenwerking met CAV Agrotheek en LTO Noord, om boeren te helpen hun productiviteit te verhogen, hun productiemiddelen te optimaliseren en duurzamer te produceren door hun kooldioxide-uitstoot te verminderen. Het project is uitgebreid om extra datapunten te verzamelen van satellietbeelden, sensoren en weerstations op aardappel- en uienvelden. Naast het verzamelen van gegevens vraagt het om actieve deelname van de boeren. Boeren krijgen veldinformatie via een Farmbeats PowerApp die vraagt om feedback over hun acties en observaties van het gewas en het veld.

 

Stichting biomimicryNL is de biomimicry expert in Nederland en faciliteert natuur geïnspireerde innovatie, biomimicry onderwijs en training voor professionals.

 • Het biomimicry onderwijsprogramma voor de gemeenschap traint leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs door biomimicry-modules en een "biomimicry ervaringsdag" aan te bieden, zodat zowel leerkrachten als leerlingen essentiële biomimicry-vaardigheden leren toepassen om hun regeneratieve toekomst te creëren. Het programma installeert ook kleine en eetbare bossen op schoolterreinen om de biodiversiteit te vergroten en creëert een kennisbank waarmee docenten en leerlingen kunnen leren van de natuur in hun eigen schoolomgeving. Het programma voegt biomimicry-kennis toe aan bestaande en nieuwe recreatieve wandelroutes door middel van fysieke of digitale wegwijzers, het identificeren van interessante organismen die delen wat hun rol is in de ecosystemen, en het communiceren van bio-geïnspireerde informatie aan het grote publiek. Samen met de gemeenschap ontwikkelt en organiseert het programma buitenactiviteiten om weer in contact te komen met de natuur en met elkaar.

 

Stichting Clean2Anywhere gebruikt de bouw van17e-eeuwse schepen van gerecycled plastic om de bouwstenen voor een schonere toekomst te ontdekken en onverwachte ontmoetingen te laten plaatsvinden. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, studenten, statushouders, gepensioneerden, CEO's en vele anderen ontmoeten elkaar op de bouwplaats in haar missie: "Laat iedereen ontdekken, weggooien is zonde!". Al experimenterend dagen ze elkaar uit om het ongemak te omarmen. Zo ontdekken mensen samen de schone route naar een circulaire en inclusieve omgeving!

 • Werkboten met betekenis bouwt een17e-eeuws vrachtschip niet van hout, maar van afvalplastic. Het pakt het grootste probleem van de wereld aan, want als we plastic niet als afval maar als bouwmateriaal zien, ligt dat bouwmateriaal voor het oprapen. Afval is een groot wereldwijd probleem en een direct gevolg van gewoontegedrag. Het project bouwt deze schepen niet alleen; iedereen kan meedoen, want iedereen heeft potentieel als ze het maar willen ontdekken. De werkschepen worden bijvoorbeeld gebouwd met vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een groot deel stroomt door naar betaald werk, een studie of maakt een grote persoonlijke groei door. Schepen bouwen is niet alleen goed voor de samenleving als geheel, maar ook voor de ontwikkeling van de mensen binnen die samenleving.

 

Stichting Landzijde faciliteert boeren, organiseert zorg en waarborgt als contractpartner de kwaliteit van zorg. Samen investeert zij in de ontwikkeling van de zorglandbouw om elke dag van waarde te zijn voor haar deelnemers en voor een toegankelijk, groen en sociaal platteland voor iedereen.

 • Biodiversiteit op zorgboerderijen helpt een waardevolle bijdrage te leveren aan de natuur op het platteland en een gezonde, biodiverse leefomgeving. In dit project zoeken veldcoördinatoren van de Agrarische Natuurvereniging samen met de boeren naar mogelijkheden om de biodiversiteit op het bedrijf te vergroten. Op basis van een erfscan, onderzoek naar de natuur- en cultuurhistorie van het erf en de wensen van de boer wordt een "bedrijfsnatuurplan" opgesteld. Dit resulteert in concrete plantadviezen en activiteiten die de biodiversiteit op deze locaties vergroten in de context van de cultuurhistorie van het landschap en in relatie tot het Natuurnetwerk Nederland. Daarnaast ontwikkelt het project een leertraject op maat rondom biodiversiteit en natuurbeheer.

Empowerment van gemeenschappen

Microsoft zet zich in voor het versterken van gemeenschappen en het versterken van de organisaties die hen helpen zich te ontwikkelen. Of ze nu getroffen zijn door een recente noodsituatie of decennia van uitdagingen, we gebruiken data, technologie en strategische investeringen om ze te herstellen en te ondersteunen voor toekomstige generaties.
 

Designathon werkt stelt kinderen overal ter wereld in staat om een betere wereld te ontwerpen.

 • Eten is lerenHet Designathon Works Hollands Kroon Health Literacy project stelt kinderen van 8-12 jaar in Hollands Kroon in staat gezondere keuzes te maken op het gebied van voeding en levensstijl. Het Designathon Works team zal vier lessen verzorgen waarin kinderen een compleet idee-ontwerp- en ontwikkelingsproces doorlopen met als thema "Gezond eten, gezond leven". Het doel van het project is om kinderen centraal te stellen bij het identificeren van innovaties in de klas en op school ter ondersteuning van gezondere voedingskeuzes onder jongeren. De Designathon-methode die in het project wordt gebruikt, is een ontwerpgedreven, probleemgebaseerde en kindgerichte methodologie die de ontwikkeling van leeromgevingen bevordert die bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van21e-eeuwse vaardigheden, waardoor klaslokalen in de gemeente Hollands Kroon klaar zijn voor de toekomst.

 

Stichting Cultuurschuur ontwikkelt, beheert en gebruikt het voormalige gemeentehuis van de gemeente Wieringermeer in het kader van welzijn, historie en cultuur in de Wieringermeer.

 • Bezoekerscentrum geschiedenis Wieringermeer breidt de bestaande muurschilderingen op de huidige Cultuurschuur uit met een digitale geschiedenis van de Wieringermeer op tablets op de leuningen en kolommen van de toren. Door de inzet van museumdeskundigen uit de regio, experts op het gebied van IT en netwerken en vrijwilligers van Het Historisch Genootschap Wieringermeer is een tentoonstelling ontstaan waarvan de kwaliteit ook op de lange termijn gewaarborgd is. De storingsgevoeligheid is tot een absoluut minimum beperkt door de keuze van hardware en software. De tentoonstelling toont de inpolderingsplannen, de daadwerkelijke inpoldering, de inundatie tijdens de oorlogsjaren, de bestuurlijke structuur en recente ontwikkelingen en het huidige landgebruik.

 

Stichting Hollands Kroonse Uitdaging stimuleert projecten en samenwerkingsverbanden tussen bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties. Dit kan door middel van kennis, handen of apparatuur in principe op basis van gesloten uitwisseling.

 • Subsidieprogramma Hollands Kroon heeft een hyperlokaal minifonds met subsidies gericht op digitale inclusie, gezondheid en vergroening van gemeenschapsgebieden. Er worden ook twee of drie grotere projecten met dezelfde focusgebieden gesubsidieerd. Veel kleine organisaties en initiatieven vragen een kleine subsidie aan die een grote impact heeft in de regio Hollands Kroon.

 

TechSoup wereldwijd bouwt een dynamische brug die technologie gebruikt om verbindingen en innovatieve oplossingen voor een rechtvaardigere planeet mogelijk te maken.

 • Reis naar digitale transformatie voor non-profitorganisaties bouwt aan de digitale weerbaarheid van non-profitorganisaties in de EMEA-regio door middel van informatie, begeleiding, training in digitale vaardigheden, IT-diensten en toegang tot technologische producten en oplossingen via een partnerschap met Microsoft. Het project vergroot het bewustzijn over de voordelen van digitale transformatie en helpt organisaties in de richting van een gestandaardiseerde houding op de zes gebieden van digitale capaciteiten in lijn met het TechSoup raamwerk voor digitale capaciteiten.

 

Vrijwilligerspunt staat als onafhankelijk expert in vrijwilligerswerk voor kwaliteit, continuïteit, het verbinden van partijen en het toegankelijk maken van vrijwilligerswerk en taal voor iedereen.

Subsidieprogramma West-Friesland runt een hyperlokaal minifonds met subsidies gericht op digitale inclusie, gezondheid en vergroening van gemeenschapsgebieden. Er worden ook twee of drie grotere projecten met dezelfde focusgebieden gesubsidieerd. Veel kleine organisaties en initiatieven vragen een kleine subsidie aan die een grote impact heeft in de regio West-Friesland.

Tags:
Nederland