Gå til hovedindhold
Gå til hovedindholdet
Microsoft i dit lokalsamfund

Genoplivning af Kuala Lumpurs Putrajaya Wetland Park

The Society of Ecological Restoration står i spidsen for et spændende nyt projekt, der skal forynge Putrajaya Wetland Park and Lake, ledet af lokalsamfundet. Dette initiativ, der delvist er finansieret af Microsoft, fokuserer på at udnytte naturens kræfter til at løse miljøproblemer og forbedre byens vigtigste økologiske aktiv.

Projektets elementer

Naturlig vandrensning: Projektet vil anvende naturlige løsninger som vådområder og biofiltre til at rense vandet. Denne tilgang fremmer samtidig biodiversiteten ved at skabe levesteder og etablere en have med bestøvningsplanter.

Problemanalyse og innovative løsninger: Der vil blive foretaget dybdegående analyser for at forstå årsagerne til vandforringelsen. Innovative tilgange, såsom at installere flydende vådområdeceller med indfødte plantearter for at rense søens vand og implementere biofilterstrimler langs søens kanter til behandling af regnvand, vil blive præsenteret.

Uddannelse af lokalsamfundet: Projektet lægger også stor vægt på samfundsengagement og uddannelse. Det arbejder på at øge bevidstheden blandt de lokale beboere om betydningen af rent vand og den rolle, som økologisk restaurering spiller.

Hvorfor dette arbejde er vigtigt

Den 600 hektar store sø ligger i hjertet af Putrajaya og er værdifuld både som rekreativt område og som et økologisk aktiv. Men den er truet af tilsanding, affaldsbortskaffelse og forurening. Dette projekt er tænkt som en naturbaseret løsning på disse udfordringer og afhjælper deres indvirkning på lokalsamfundet.

Samarbejde med lokale partnere

Projektet arbejder tæt sammen med lokale enheder som Putrajaya Corporation (PjC), Putrajaya Wetland Park, Nature Interpretation Centre og National University of Malaysia (UKM). Disse organisationer fungerer som forvaltere af søen og dens omgivelser.

Vi er taknemmelige over for samfundet i Kuala Lumpur og alle de partnere, der er involveret i dette projekt for at sikre en renere og grønnere fremtid for byen og dens indbyggere.

*Data i dette blogindlæg er leveret af Foreningen for Økologisk Restaurering. Hvis du vil vide mere, kan du besøge SER.org.