Gå til hovedindhold
Gå til hovedindholdet
Microsoft i dit lokalsamfund

Pleje af indfødt flora og fauna omkring vores datacentre i Australien

Hos Microsoft anerkender vi vores ansvar for at passe på den jord, hvor vores faciliteter ligger. For at være effektive forvaltere af jorden omkring vores datacentre i Australien samarbejder vi med miljø- og bæredygtighedskonsulentvirksomheden Environmental Resources Management (ERM). Sammen bestræber vi os på at pleje levestedernes sundhed, så den indfødte flora og fauna kan trives på denne jord.

Samarbejde med naturen for at fremme sunde levesteder

Vores første mål er at finde ud af, hvad vi kan gøre for at fremme jorden som levested for indfødte vilde dyr og planter. For at udvikle vores forvaltningsplan begynder vi med at lytte til jorden - bogstaveligt talt. Økologer fra ERM er i øjeblikket i gang med en 10-ugers opgørelse af dyrelivet, hvor vi ved hjælp af lydoptagelser og infrarøde kameraoptagelser af dyrelivet vil finde ud af, hvilke dyr der i øjeblikket bor på denne jord. Når foråret er i fuld gang, er dyrene mest aktive, når de drager ud for at parre sig og finde redepladser. Økologer er også ude i marken for at kortlægge vegetationen; disse undersøgelser vil hjælpe med at besvare vigtige spørgsmål som f.eks: Hvilke dyr bruger den pågældende vegetation som levested? I hvilke dele af vegetationen opholder disse dyr sig? Har vi fugle, der bruger vegetationen som trækrute? Ved at kortlægge den oprindelige vegetation kan vi finde ud af, hvor vi skal placere nye beplantninger for at skabe korridorer, som dyrene kan benytte, når de bevæger sig gennem det større netværk af vegetationsområder i Sydney.

Genskabelse af oprindelige arter i jorden

Microsofts datacentre i Australien ligger i semi-urbane busklandskaber, der er påvirket af tidligere industriel brug. Derfor vil vores naturgenopretning først og fremmest fokusere på fjernelse af ukrudt og opsætning af hegn for at kontrollere invasive rovdyr som vilde katte og ræve. Da de indfødte arter på disse steder for det meste lever i træer, kan de bevæge sig frit gennem trækronerne og bliver ikke hindret af disse hegn.

Feltundersøgelserne og opgørelsen af dyrelivet vil tjene som vores basislinje, et "før"-billede, som vi kan bruge til at følge virkningen af vores fremtidige landforvaltningsindsats. ERM-økologer vil foretage lignende inspektioner af området hvert andet eller tredje år for at se, om antallet af flora- og faunaarter, der bruger denne jord, er stigende. Disse kontrolundersøgelser vil hjælpe os med at identificere, hvad der fungerer, og hvad vi skal gøre anderledes for at skabe et levested, der er gæstfrit for indfødte planter og dyr.

Hos Microsoft er miljøforvaltning en kerneværdi. Sammen med ERM arbejder vi på at pleje den indfødte fauna og flora i busklandet omkring vores datacentre i Australien.