Hoppa till huvudinnehåll
Gå till huvudinnehåll
Microsoft i ditt samhälle

Frukt, skugga och bättre hantering av dagvatten i Hyderabad genom skogsprojekt

Med stöd från Microsoft samarbetar One Tree Planted med en icke-statlig organisation för att utveckla stadsskogsprojekt i Hyderabad i Indien. Vi räknar med att denna lokala partner, Sustainable Green Initiatives, kommer att kunna bidra till att stödja viktiga ekosystemtjänster, inklusive hantering av dagvatten, förbättring av vattenkvaliteten och bevarande av den biologiska mångfalden, genom att plantera mer än 25 000 träd i dessa två städer. En stor andel av dessa planteringar kommer att bestå av fruktträd, som kommer att fungera som en källa till extra näring och i vissa fall inkomst för närliggande samhällen som ofta saknar tillgång till riktig näring och hälsovård.

Liksom många andra städer upplever Hyderabad en snabb urbanisering och befolkningstillväxt, vilket har lett till utmaningar när det gäller dagvattenhantering, bostäder, rörlighet i städerna med mera. I Hyderabad räknar vår planteringspartner med att varje träd, när det mognar, kommer att lagra och filtrera upp till 30 000 liter dagvatten under ett regn. Dessutom kommer träden att stödja insektspopulationer och öka pollineringstjänsterna, och planteringen av 25 000 fruktträd i Hyderabad kommer att generera cirka 30 000-60 000 US-dollar i extrainkomst för samhället när träden väl har etablerats.

De specifika planteringsställena ska fastställas. I Hyderabad räknar vi med att cirka 15 000 träd kommer att planteras på Central Industrial Security Academy-området - en statlig anläggning som innehåller ett stort tomt område. Ytterligare 10 000 träd kommer att planteras i samarbete med småskaliga jordbrukare i och runt Hyderabad.

Trädplanteringarna kommer preliminärt att påbörjas i februari 2023 och fortsätta fram till juni, beroende på planteringssäsongen och vädret i de två städerna.