Hoppa till huvudinnehåll
Gå till huvudinnehåll
Microsoft i ditt samhälle

Uppdatering av läroplaner för den digitala tidsåldern med RSG Wiringherlant i Nordholland

Tillhandahåller en moderniserad läroplan för teknik

År 2019 fick RSG Wiringherlant ett pris från Microsoft Community Empowerment Fund. RSG Wiringherlant är en skola för gymnasieutbildning som lyder under en regional skolstyrelse. Den erbjuder utbildning för alla barn från 12-18 år i Hollands Kroon och undervisar 1 100 elever. Skolan har starka ambitioner att modernisera sitt utbud genom att införa nya läroplaner, lärmiljöer och laboratorier för att förbereda eleverna (och lärarna) för 2000-talet och den digitala tidsåldern.

RSG Wiringherlant logotyp

Med samtycke från det nederländska utbildningsministeriet och i nära samarbete med Microsoft vill skolan testa nya läroplaner om digital omvandling och hållbarhet. Årets medel kommer att gå till att utveckla initiativ inom robotik och programmering. Det ingår också en budget för bärbara datorer för att tillgodose elever från familjer som inte har råd att köpa en själv. De nya läroplanerna kommer att ligga i linje med de nationella program som för närvarande utvecklas av Future NL. Detta kommer att innefatta utbildningsprogram för lärare för att förbereda personalen för det digitala 2000-talet. RSG Wiringherlant är en partner i utvecklingen av Campus de Terp.

Utveckling av tekniska färdigheter och förberedelse av potentiella arbetstagare.

Projektet är ett partnerskap mellan RSG Wiringherlant school och dess skolstyrelse, och genom skolstyrelsen, det nederländska utbildningsministeriet. I programmet planeras också att eleverna ska hjälpa till att utforma läroplanen för att möta lokala behov. Programmet är nära förbundet med Campus De Terp (SSWWW) när det gäller att utveckla program och använda anläggningarna - deras skola ligger i anslutning till Campus de Terps anläggning. RSG Wiringherlant är intresserade av att anpassa sina utbildningsspår till olika anställningsspår inom ett datacenter. Jordbrukstekniska lösningar kan bidra till jobb- och sysselsättningsmöjligheter. Detta projekt stöder alla nivåer av förberedelser för elever för arbete i samhället.

Skalning inom det nederländska utbildningsministeriet

Andra undersysselsatta eller underrepresenterade grupper, t.ex. äldre personer med funktionshinder, skulle kunna övervägas för omskolning när projektet är mer moget under FY19. Programdeltagarna är också mycket intresserade av att få kontakt med personal i Microsofts datacenter för uppsökande verksamhet och utbildning. Projektet kommer att lyftas fram vid möten med skolstyrelser och möten med utbildningsministeriet och lokala kommunala myndigheter. Denna insats kommer att fungera som ett pilotprojekt för andra skolor, skolstyrelsen och det nederländska utbildningsministeriet. Förhoppningen är att synligheten kring projektet ska locka andra skolor att utveckla liknande program.