Hoppa till huvudinnehåll
Gå till huvudinnehåll
Microsoft i ditt samhälle

Uppdateringar om projektet för Kyrkslätt datacenter

Microsoft planerar att bygga en ny datacenterregion i södra Finland. Investeringsbeslutet grundar sig på den ökande efterfrågan på hållbara lösningar för högpresterande databehandlingslösningar inom Microsofts tjänster i vårt land.

Införandet av nya finska datacenter kommer att bidra till att påskynda en hållbar digital omvandling och tillhandahålla koldioxidfri fjärrvärme i stor skala.

EIA poffentliga presentationer före Finland datacenter har färdigställts

Som en del av miljökonsekvensbedömningen höll Microsofts experter offentliga presentationer på var och en av de tre datacenteranläggningarna: Esbo i maj 2023, Vichtis i juni 2023 och Kyrkslätti augusti 2023. De offentliga presentationerna har nu slutförts.

Vid alla tre offentliga presentationerna gav Microsoft en översikt över projekten, presenterade MKB:s Scoping Document och svarade på frågor. Tack till alla som deltog i evenemangen och bidrog och till alla som gav synpunkter på MKB-processen.

Förfarandet för miljökonsekvensbedömning pågår för närvarande och en offentlig presentation av miljökonsekvensbedömningsrapporten för varje anläggning kommer att hållas nästa år.

 

Välkommen den 15 augusti 2023 till en offentlig presentation av miljökonsekvensbeskrivningen (EIA) för Microsofts datacenterprojekt i Kyrkslätt

Datacenter tillhandahåller den fysiska infrastrukturen för den teknik som vi är beroende av på jobbet och i våra privatliv. När du öppnar en app på din telefon, deltar i ett virtuellt klassrum eller möte, tar och sparar bilder eller spelar ett spel med dina vänner på nätet använder du en datacentral. Lokala företag, myndigheter, sjukhus och skolor är beroende av datacenter varje dag för att kunna leverera varor och tjänster till dig.

Microsofts datacenterprojekt i Kyrkslätt inleder en miljökonsekvensbedömning (MKB). Som en del av detta har Microsoft lämnat in ett MKB-program till ELY-centralen i Nyland. Tillsammans med ELY-centralen kommer Microsoft att presentera MKB-programmet och ge en översikt över projektet i Kyrkslätt.

Deltagarna är välkomna att ta med sig frågor om projektet.

Information om evenemanget

21 mars 2023

Kyrkslätt-zonindelningen blir laglig.

Kommunfullmäktige i Kyrkslätt har fattat ett beslut om zonindelning av Microsofts planerade datacenter i Kyrkslätt.

Besök kommunens webbplats för att få mer information.

17 mars 2022

Microsoft planerar att bygga en ny datacenterregion i södra Finland. Investeringsbeslutet grundar sig på den ökande efterfrågan på hållbara lösningar för högpresterande databehandlingslösningar inom Microsofts tjänster i vårt land.

Införandet av nya finska datacenter kommer att bidra till att påskynda en hållbar digital omvandling och tillhandahålla koldioxidfri fjärrvärme i stor skala.

I ett unikt samarbete med Fortum Corporation kommer den värme som datacentren genererar att återanvändas och omvandlas till fjärrvärme som betjänar städerna Esbo och Kauniainen samt kommunen Kyrkslätt. Detta kommer att vara ett av världens största projekt för att återvinna spillvärme från datacenter, som betjänar Finlands näst största stad och dess grannkommuner.

Den spillvärme som återvinns för fjärrvärme kommer tillsammans med andra åtgärder att hjälpa Esbo stad och grannkommunerna att nå sina ambitiösa mål för minskning avkoldioxidutsläpp, vilket bland annat leder till att Fortums sista koleldade värmeenhet i Esbo tas ur bruk och banar väg för mer hållbar energi.

Molnet är en motor som driver vårt dagliga liv. Vi är alltmer beroende av molntjänster, från distansarbete till online-shopping. Hundratals Microsoft-datacenter runt om i världen underlättar denna verksamhet genom att lagra och hantera data med sofistikerade fysiska och logiska säkerhetsåtgärder som kontrollerar vem och vad som har tillgång till molnet. Ta ett virtuellt steg in i ett datacenter för att lära dig hur Microsofts moln fungerar.

Var kan vi hitta mer detaljerad information?

Vi kommer att dela med oss av mer information om tidslinjen och processen för byggandet och utvecklingen av de finska datacentren på den här webbplatsen, kom tillbaka senare för att få veta mer.

Under tiden uppmanar vi dig att ta en titt på de faktablad och vanliga frågor som vi har samlat för att besvara dina mest brådskande frågor.

Du kan läsa mer om tillkännagivandet här.

Taggar:
Suomi