Hoppa till huvudinnehåll
Gå till huvudinnehåll
Microsoft i ditt samhälle

Microsoft planerar att bygga ett nytt datacenterområde i södra Finland

Microsoft planerar att bygga en ny datacenterregion i södra Finland. Investeringsbeslutet grundar sig på den ökande efterfrågan på hållbara lösningar för högpresterande databehandlingslösningar inom Microsofts tjänster i vårt land.

Införandet av nya finska datacenter kommer att bidra till att påskynda en hållbar digital omvandling och tillhandahålla koldioxidfri fjärrvärme i stor skala.

I ett unikt samarbete med Fortum Corporation kommer den värme som datacentren genererar att återanvändas och omvandlas till fjärrvärme som betjänar städerna Esbo och Kauniainen samt kommunen Kirkkonummi. Detta kommer att vara ett av världens största projekt för att återvinna spillvärme från datacenter, som betjänar Finlands näst största stad och dess grannkommuner.

Den spillvärme som återvinns för fjärrvärme kommer tillsammans med andra åtgärder att hjälpa Esbo stad och grannkommunerna att nå sina ambitiösa mål för minskning avkoldioxidutsläpp, vilket bland annat leder till att Fortums sista koleldade värmeenhet i Esbo tas ur bruk och banar väg för mer hållbar energi.

Molnet är en motor som driver vårt dagliga liv. Vi är alltmer beroende av molntjänster, från distansarbete till online-shopping. Hundratals Microsoft-datacenter runt om i världen underlättar denna verksamhet genom att lagra och hantera data med sofistikerade fysiska och logiska säkerhetsåtgärder som kontrollerar vem och vad som har tillgång till molnet. Ta ett virtuellt steg in i ett datacenter för att lära dig hur Microsofts moln fungerar.

Var kan vi hitta mer detaljerad information?

Vi kommer att dela med oss av mer information om tidslinjen och processen för byggandet och utvecklingen av de finska datacentren på den här webbplatsen, kom tillbaka senare för att få veta mer.

Under tiden uppmanar vi dig att ta en titt på de faktablad och vanliga frågor som vi har samlat för att besvara dina mest brådskande frågor.

Du kan läsa mer om tillkännagivandet här.

Taggar:
Suomi