Hoppa till huvudinnehåll
Gå till huvudinnehåll
Microsoft i ditt samhälle

Översikt över byggandet av Station Road datacenter

Microsoft bygger två datacenterbyggnader på Station Road i Seven Hills i västra Sydney.

Varför datacenter behövs

Datacenter tillhandahåller den fysiska infrastrukturen för den teknik som vi är beroende av på jobbet och i våra privatliv. När du öppnar en app på din telefon, deltar i ett virtuellt klassrum eller möte, tar och sparar bilder eller spelar ett spel med dina vänner på nätet använder du ett datacenter. Lokala företag, myndigheter, sjukhus och skolor är beroende av datacenter varje dag för att kunna leverera varor och tjänster till dig.

13 juli 2023

Uppdatering om byggnationen av Station Road

Den här månaden har projektet nått två viktiga milstolpar för utvecklingen av datacentret på Station Road.

Building One går mot färdigställande

Den yttre konstruktionen av den första datacenterbyggnaden, inklusive parkeringen, gångvägar och landskapsplanering runt området, fortskrider mot sitt slutförande. Arbetena förväntas vara slutförda under de kommande månaderna.

Arbetet med byggnad två inleds

En spännande milstolpe i projektet nåddes när huvudentreprenören, Taylor Construction (Taylor), inledde arbetet med den andra byggnaden på Station Road.

En grupp människor i hjälmar och ljusa västar står på en byggarbetsplats
Taylor och Microsoft-teamet påbörjar arbetet med byggnad två. Kredit: Taylor.

Det initiala fokuset för arbetet på plats är pålnings- och grävningsaktiviteter. Vibrationsmätare har placerats på arbetsplatsen och i närheten av grannarnas bostäder. Taylor fortsätter att övervaka buller och vibrationer som genereras under dessa aktiviteter, så att de förblir inom acceptabla och tillåtna nivåer.

En oberoende akustikkonsult har anlitats för att göra en bedömning. Slutsatsen är att vibrationerna är, och fortsätter att vara, långt under de acceptabla nivåer som anges i den plan för hantering av buller och vibrationer som godkänts av Blacktown Council.

Taylor kommer att fortsätta att kontakta grannarna för att i god tid informera om vibrationsarbeten.

Håll dig uppkopplad

Vi kommer att hålla samhället uppdaterat via vår sida "Microsoft i ditt samhälle" på https://local.microsoft.com/communities/asia-pacific/australia/.

För byggspecifika frågor eller klagomål, vänligen kontakta Craig Scott på Taylor Construction på 0431 308 944.

För mer information om våra projekt och tillståndsansökningar, besök Taylor Constructions webbsida.

För alla frågor om samhället, vänligen kontakta SydDCcommunities@erm.com

9 juni 2023

Byggande av ett

Generalentreprenören FDC Construction (NSW) Pty Ltd (FDC) håller för närvarande på att bygga den första av de två datacenterbyggnaderna på platsen, och byggandet beräknas vara klart i juli 2023. Slutförandet av byggnationen innebär inte att datacentret är i drift/tillgängligt.

De stora strukturella arbetena på byggnaden är nu slutförda och personalen på plats har fokuserat på den interna uppbyggnaden och landskapsarkitekturen runt byggnaden. För att säkerställa tillgången på parkeringsplatser vid byggarbetsplatsen får entreprenörerna inte parkera längs McCoy Street. En trafikledare ser till att detta efterlevs dagligen.

FDC fortsätter att samarbeta med grannarna för att i god tid meddela om störande arbeten och se till att planen för hantering av buller och vibrationer som godkänts av Blacktown Council följs.

Vi tackar samhället för deras tålamod och förståelse när vi slutför detta arbete.

Byggnad två

Generalentreprenören Taylor Construction Group Pty Ltd (Taylor) kommer att påbörja arbetet med den andra datacenterbyggnaden i juni 2023. Byggandet av datacentret förväntas vara klart i slutet av 2024. Slutförandet av byggandet innebär inte att datacentret är i drift/tillgängligt.

Trafikledare kommer dagligen att placeras vid ingången till området på Station Road för att se till att trafikflödet upprätthålls och att de offentliga parkeringsplatserna i närheten av området förblir tillgängliga för de lokala invånarna och företagen.

Tillsammans med FDC och Taylor har Microsoft åtagit sig att hålla allmänheten i Seven Hills informerad.

Håll dig uppkopplad

Vi kommer att hålla samhället uppdaterat via vår sida "Microsoft i ditt samhälle" på https://local.microsoft.com/communities/asia-pacific/australia/.

För byggspecifika frågor eller klagomål, vänligen kontakta Craig Scott på Taylor Construction på 0431 308 944.

För mer information om våra projekt och tillståndsansökningar, besök Taylor Constructions webbsida.

För alla frågor om samhället, vänligen kontakta SydDCcommunities@erm.com