Przejdź do głównej treści
Przejdź do głównej zawartości
Microsoft w Twojej społeczności

Opieka nad dziećmi z Cheyenne poprzez weekendowe posiłki

Wiele dzieci w okręgach szkolnych 1 i 2 hrabstwa Laramie było zbyt głodnych w ciągu dnia szkolnego, aby skupić się na zajęciach. Chociaż gubernator stanu Wyoming podpisał w 2018 r. zarządzenie wykonawcze, w którym wyznaczył cel, aby 67% mieszkańców Wyoming posiadało świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły policealnej do 2025 r., cel ten pozostaje nieosiągalny, jeśli dzieci są tak niedożywione lub głodne, że nie można ich nauczyć podstaw, takich jak czytanie i matematyka.

Logo Fundacji Friday Food Bag

Pokonywanie głodu w dzieciństwie

Program Friday Food Bag, zapoczątkowany w 2007 roku i ustanowiony jako Friday Food Bag Foundation w 2009 roku, zmienia społeczność Cheyenne w stanie Wyoming poprzez dostarczanie pożywnej, niepsującej się żywności, szczególnie w weekendy, dzieciom, które nie mają stałego dostępu do posiłków. Fundacja Friday Food Bag Foundation otrzymała wsparcie w wysokości 20 000 USD z funduszu Microsoft Community Empowerment Fund.

Friday Food Bag współpracuje ze społecznością i innymi lokalnymi organizacjami, aby w piątki dostarczać torby z żywnością potrzebującym uczniom. Początkowo było ich tylko 50 tygodniowo, ale wraz z rozpowszechnianiem się informacji o programie, darowizny od kościołów, klubów obywatelskich i osób prywatnych pomogły Friday Food Bag rozszerzyć działalność, obecnie rozdając ponad 800 toreb tygodniowo. Napełnianiem i dystrybucją Friday Food Bag zajmują się wolontariusze, a koszt jednej torby wynosi 5 dolarów. Wraz z kilkunastoma innymi grupami społecznymi, Microsoft zapewnia również wolontariuszy do pomocy w napełnianiu toreb z żywnością w piątki, w tempie 1400 toreb w mniej niż godzinę.

Łączenie sił w społeczności Cheyenne

Zarząd Friday Food Bag Foundation składa się wyłącznie z wolontariuszy, pochodzących z różnych środowisk i posiadających różną wiedzę, ale mających wspólny cel, jakim jest zmiana na lepsze dzieci w Cheyenne. Co ważne, wolontariusze i nauczyciele Friday Food Bag zapewniają dyskrecję podczas rozdawania toreb, aby dzieci z gospodarstw domowych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej nie czuły się wyróżnione wśród swoich rówieśników.

Microsoft ma istniejące relacje z Cheyenne Area Boys and Girls Club, a wielu beneficjentów piątkowych toreb z żywnością jest również członkami klubu, dzięki czemu praca Microsoftu jest jeszcze bardziej skuteczna i ukierunkowana. Wielu odbiorców żywności należy do grup o niedostatecznym dostępie do żywności, takich jak mieszkańcy wsi, kobiety i mniejszości.

Ten społeczny wysiłek jest wspierany przez liderów społeczności, rodziców i nauczycieli poprzez aktywną obecność w mediach społecznościowych i stanowi okazję do przerwania cyklu ubóstwa i głodu w społeczności Cheyenne.