Hoppa till huvudinnehåll
Gå till huvudinnehåll
Microsoft i ditt samhälle

Återupplivning av Kuala Lumpurs våtmarkspark Putrajaya

Society of Ecological Restoration leder ett spännande nytt projekt för att föryngra Putrajayas våtmarkspark och sjö, under ledning av det lokala samhället. Detta initiativ, som delvis finansieras av Microsoft, fokuserar på att utnyttja naturens kraft för att ta itu med miljöproblem och förbättra stadens viktigaste ekologiska tillgång.

Delar av projektet

Naturlig vattenrening: Projektet kommer att använda naturliga lösningar som våtmarker och biofilter för att rena vattnet. Detta tillvägagångssätt främjar samtidigt den biologiska mångfalden genom att skapa livsmiljöer och anlägga en trädgård för pollinerande växter.

Problemanalys och innovativa lösningar: Djupgående analyser kommer att genomföras för att förstå orsakerna till vattenförsämringen. Innovativa tillvägagångssätt, som att installera flytande våtmarksceller med inhemska växtarter för att rena sjövattnet och implementera biofilterremsor längs sjöns kanter för rening av dagvatten, kommer att visas upp.

Utbildning av lokalsamhället: Projektet lägger också stor vikt vid samhällsengagemang och utbildning. Man arbetar för att öka medvetenheten bland lokalbefolkningen om betydelsen av rent vatten och den roll som ekologisk restaurering spelar.

Varför detta arbete är viktigt

Den 600 hektar stora sjön ligger i hjärtat av Putrajaya och är värdefull både som rekreationsområde och som ekologisk tillgång. Den hotas dock av igenslamning, avfallshantering och föroreningar. Detta projekt har utformats som en naturbaserad lösning för att ta itu med dessa utmaningar och lindra deras inverkan på samhället.

Samarbete med lokala partner

Projektet har ett nära samarbete med lokala enheter som Putrajaya Corporation (PjC), Putrajaya Wetland Park, Nature Interpretation Centre och National University of Malaysia (UKM). Dessa organisationer fungerar som förvaltare av sjön och dess omgivningar.

Vi är tacksamma mot samhället Kuala Lumpur och alla de partners som är involverade i detta projekt för att säkerställa en renare och grönare framtid för staden och dess invånare.

*Data i detta blogginlägg har tillhandahållits av Föreningen för ekologisk restaurering. För mer information, besök SER.org.