Hoppa till huvudinnehåll
Gå till huvudinnehåll
Microsoft i ditt samhälle

Microsoft Project Konsekvensanalys - San Sebastián de los Reyes Rivera del Jarama

Microsoft planterade 2 000 träd i San Sebastián de los Reyes, Madrid, i enlighet med sitt åtagande om miljömässig hållbarhet. Projektet innebar ett ambitiöst åtagande att ändra användningen och ge nytt liv åt ett markområde nära floden Jarama. Genom att plantera träd för att återställa Jarama-flodens flodbädd skapades ett nytt grönområde för lokalsamhället. Platsen valdes ut på grund av att den var allvarligt skadad efter en historia av intensiv jordbruksverksamhet. Genom att återställa området och förändra markanvändningen bidrar projektet till att återställa floden och den omgivande marken. När träden har vuxit till en lämplig storlek kommer ett miljöcenter att byggas, som kommer att användas av skolor i området för utbildning och medvetenhet inom miljöområdet.*

Läs mer om hur trädplantering på den här platsen bidrar till att återställa hälsan i floden och de omgivande samhällena i denna konsekvensrapport.

* Innehålleti detta blogginlägg kommer från One Tree Planted.