Hoppa till huvudinnehåll
Gå till huvudinnehåll
Microsoft i ditt samhälle

Framhävande av partnerskap för datacenterakademier i Gävle och Sandviken

Microsoft strävar efter att skapa ekonomiska möjligheter för alla i de samhällen där vi driver våra datacenter. Genom partnerskap för utveckling av arbetskraften med lokala utbildningsorganisationer hjälper Datacenter Academy (DCA) programmet till att utveckla en stark, tekniskt kunnig och mångsidig lokal arbetskraft genom stöd till läroplanen, serverdonationer, mentorskap och volontärarbete från anställda.

Datacenter Academy finns bland annat i Dublin på Irland, Amsterdam, Hoorn och Schagen i Nederländerna, Kapstaden i Sydafrika, Gävle och Sandviken i Sverige samt i USA: Phoenix i Arizona, Des Moines i Iowa, San Antonio i Texas, Ashburn, South Boston och South Hill i Virginia, Moses Lake i Washington och Cheyenne i Wyoming.


Microsoft Datacenter Academy (DCA) partnerskap i Gävle och Sandviken i Sverige hjälper till att utveckla en kvalificerad lokal arbetskraft. Med stöd och praktisk utbildning från Datacenter Academy och partnerinstitutioner kan gymnasieelever och vuxna i alla åldrar bli kvalificerade yrkesverksamma inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) som är kvalificerade för roller inom IKT- och datacentersektorerna.

I Sandviken lär sig eleverna i Sandviken CVL IT Technician-kursen att hantera, underhålla och stödja nätverks- och serverteknik och får realtidserfarenhet i Sandviken DCA Datacenter Lab för att förbättra sitt kursarbete. Eleverna har också möjlighet att berika sin läroplan och sina kvalifikationer genom att erhålla CompTIA-branschcertifiering. En ny kurs genom Sandviken DCA som inrättas 2022 erbjuder studenter med tidigare IKT-erfarenhet chansen att få certifieringar inom systemadministration, vilket innebär att det totala antalet studenter som har deltagit i eller använt datacenterlabbet uppgår till mer än 100 sedan 2020.

Gävle Polhemsskolans elever på programmet Data- och IKT-specialist studerar dator- och kommunikationsteknik med fokus på datorhårdvara, programmering, nätverk, IT-support och reparationer samt datacenteradministration och teknikerroller. Praktisk utbildning förstärker möjligheterna för eleverna att skaffa sig expertis och arbeta mot CompTIA-branschcertifieringar. Kevin, en elev på Gävle Polhemsskolan, reflekterar: "Jag har haft möjlighet att lära mig om datacenter- och IKT-support direkt genom att hjälpa till att bygga, stödja och förvalta DC-labbet på Polhemsskolan. Den här erfarenheten har gjort det möjligt för mig att se exakt vart jag vill gå i min teknikkarriär, nämligen in i ett hyperskaligt datacenter."

Efter att ha avslutat dessa program är studenterna väl förberedda för jobb inom området. Maria Strömbrink, biträdande rektor för vuxenutbildning vid Sandviken CVL, kommenterar: "Genom att samarbeta med lokala arbetsgivare som Microsoft kan vi se till att våra elever utvecklar de färdigheter de behöver för jobb inom tekniksektorn." Eleverna i båda programmen är positionerade för att gå vidare till roller som IKT-tekniker och IKT-support hos lokala arbetsgivare i Gävle, Sandviken och i hela Gävleborgsregionen, inklusive myndigheter, lokala industrier och IKT-företag. De roller som finns tillgängliga för utexaminerade från dessa program inkluderar IKT-supporttekniker, DC-tekniker, nätverkstekniker och infrastrukturstödsroller i alla skalor, från små IKT-uppsättningar till hyperskaliga DCs.

Kompetensprogrammen i Sandviken och Gävle är resultatet av ett brett samarbete mellan de två kommunerna, de lokala utbildningsinstitutionerna Sandviken CVL (vuxenutbildning) och Gävle Polhemsskolan (gymnasieutbildning) samt Sandviken Datacenter Academy i Sandbacka Science Park. Detta offentlig-privata partnerskap gynnar alla inblandade och hjälper skolorna att utveckla en läroplan som är relevant för dagens ekonomi och arbetsgivarna att hitta kvalificerad arbetskraft. Tommy Hellström, rektor på Polhemsskolan, konstaterar: "Som skola värdesätter Polhemsskolan det goda samarbetet med Microsoft, både för våra elever och vår utbildning och för den positiva dialog som det ger oss med en ledande arbetsgivare inom IT-sektorn." Mattias Ersson, campusdirektör för Microsofts datacenter i Sverige, förklarar hur samarbetet fungerar för att främja en kvalificerad arbetskraft: "Vi vill investera i lokal kompetens. För att göra detta samarbetar vi med lokala utbildare, vilket i det här fallet är kommunen och Sandvikens CVL. Senare kommer vi att arbeta med mentorskap och gästföreläsningar, och i slutändan vill vi kunna erbjuda anställning till dem som har gått kurserna". Genom att skapa möjligheter till praktisk teknisk utbildning bidrar partnerskap inom Datacenter Academy till att utveckla regionen som ett nav för yrkesverksamma inom IKT och datacenter.