Hoppa till huvudinnehåll
Gå till huvudinnehåll
Microsoft i ditt samhälle

Överskottsvärme från datacenter kommer att återanvändas för att värma upp bostäder i Danmark

Överskottsvärme som skapas i ett Microsoft-datacenter i Høje-Taastrup, Danmark, kommer att återanvändas för att värma upp lokalsamhället genom ett nytt projekt med fjärrvärmeorganisationen VEKS och HTF. Datacentret, som för närvarande är under uppbyggnad, kommer att producera tillräckligt med värme för att värma upp cirka 6 000 lokala hem.

VEKS övervakar produktion, överföring och distribution av fjärrvärme runt Köpenhamn, och utnyttjar rutinmässigt överskottsvärme från närliggande industriföretag och byggnader för att stödja den lokala värmedistributionen. Microsoft har åtagit sig att bedriva en ansvarsfull datacenterverksamhet med hållbarhet i åtanke. Microsofts åtagande för förnybar energi innebär att verksamheten, inklusive datacentren, ska drivas med 100 % förnybar energi senast 2025. Detta initiativ visar på ett gemensamt mål för miljömässig hållbarhet och en mer energieffektiv framtid.

Steen Christiansen, ordförande för VEKS, understryker betydelsen av detta steg för att säkra fjärrvärmens framtid:

"Det finns en stor potential för överskottsvärme från datacenter i Köpenhamnsområdet. Detta avtal är ett konkret bidrag till VEKS åtagande om ännu mer miljövänlig och hållbar fjärrvärme i framtiden - till ett tilltalande pris, betydligt lägre än vad VEKS annars skulle betala för värme", kommenterar Steen Christiansen.

"Våra datacenter strävar efter att vara bland de mest hållbara i världen", säger Mikael Mikkelsen, Datacenter Commercial Lead på Microsoft Danmark. "Vi har gjort betydande investeringar i energieffektivitet som en del av etableringen av våra datacenter i Danmark. Avtalet med VEKS är ett viktigt steg mot att skapa en miljömedveten dansk datacenterregion, där återanvänd överskottsvärme gynnar både medborgare och miljö."

Överskottsvärmen fångas upp i datacentret via en värmeväxlare mellan luft och vätska och leds sedan vidare i form av uppvärmt vatten till det lokala fjärrvärmenätet via en serie rör. Värmepumpar som installeras av VEKS kommer sedan att höja temperaturen på värmen och använda en värmeväxlare och underjordiska rör för att leverera värmen till bostäder och företag i samhället som är anslutna till det systemet. VEKS och Microsoft räknar med att de första leveranserna kommer att vara redo att nå invånarna under uppvärmningssäsongen 2025-2026.

Detta blir en av de första platserna där Microsoft integrerar teknik för återvinning av spillvärme i sina datacenter. Det är möjligt tack vare närheten till befintlig infrastruktur för återvinning av spillvärme och bostadsområdet i Høje-Taastrup samt det givande partnerskapet med VEKS.

Taggar:
Danmark
Danmark