Overslaan naar hoofdinhoud
Overslaan naar hoofdinhoud
Microsoft in uw gemeenschap

Modernisering van leerplannen voor het digitale tijdperk met RSG Wiringherlant in Noord-Holland

Het aanbieden van een gemoderniseerd technologie curriculum

In 2019 ontving RSG Wiringherlant een prijs van het Microsoft Community Empowerment Fund. RSG Wiringherlant is een school voor voortgezet onderwijs die valt onder een regionaal schoolbestuur. Zij biedt onderwijs aan alle kinderen van 12-18 jaar in Hollands Kroon en geeft les aan 1.100 leerlingen. De school heeft sterke ambities om haar aanbod te moderniseren door het implementeren van nieuwe curricula, leeromgevingen en labs om leerlingen (en docenten) voor te bereiden op de 21e eeuw en het digitale tijdperk.

RSG Wiringherlant logo

Met de toestemming van het Nederlandse ministerie van Onderwijs en in nauwe samenwerking met Microsoft wil de school nieuwe lesprogramma's over digitale transformatie en duurzaamheid testen. De middelen voor dit jaar zullen gaan naar de ontwikkeling van robotica- en programmeerinitiatieven. Ook is er budget voor laptops voor leerlingen uit gezinnen die het zich niet kunnen veroorloven om er zelf een aan te schaffen. De nieuwe proefcurricula zullen aansluiten bij nationale programma's die momenteel door Future NL worden ontwikkeld. Hiertoe behoren ook train-the-teacher programma's om het personeel voor te bereiden op de digitale 21e eeuw. RSG Wiringherlant is een partner in de ontwikkeling van Campus de Terp.

Ontwikkeling van technologische vaardigheden en voorbereiding van potentiële werknemers

Dit project is een partnerschap tussen de RSG Wiringherlant school en haar schoolbestuur, en via het schoolbestuur, het Nederlandse Ministerie van Onderwijs. Het programma is ook van plan de leerlingen te laten helpen bij het ontwerpen van het leerplan om aan de plaatselijke behoeften te voldoen. Dit programma is nauw verbonden met Campus De Terp (SSWW) in het ontwikkelen van programma's en het gebruik van de faciliteiten - hun school sluit aan op het terrein van Campus de Terp faciliteit. RSG Wiringherlant is geïnteresseerd in het afstemmen van hun opleidingstrajecten op verschillende werkgelegenheidstrajecten binnen een datacenter. Landbouwtechnologische oplossingen kunnen bijdragen tot meer werkgelegenheid en kansen op werk. Dit project ondersteunt alle niveaus van voorbereiding van studenten op werk in de gemeenschap.

Schaalvergroting binnen het Nederlandse Ministerie van Onderwijs

Andere werklozen of ondervertegenwoordigde groepen, zoals gehandicapte senioren, kunnen in aanmerking komen voor omscholing zodra het project in FY19 rijper is. De deelnemers aan het programma zijn ook zeer geïnteresseerd in contacten met personeel in datacentra van Microsoft voor outreach- en educatieactiviteiten. Dit project zal onder de aandacht worden gebracht tijdens vergaderingen van schoolbesturen en vergaderingen met het ministerie van Onderwijs en lokale gemeentelijke overheden. Deze inspanning zal dienen als een pilot voor andere scholen, het schoolbestuur en het Nederlandse Ministerie van Onderwijs. De hoop is dat de zichtbaarheid van het project andere scholen zal aantrekken om soortgelijke programma's te ontwikkelen.