Overslaan naar hoofdinhoud
Overslaan naar hoofdinhoud
Microsoft in uw gemeenschap

Stimuleren van verandering in Europese en Zuid-Afrikaanse datacentergemeenschappen voor een duurzame toekomst

Microsoft heeft concrete afspraken gemaakt over duurzaamheid in zijn activiteiten, georganiseerd rond vier kerngebieden: koolstof, water, afval en ecosystemen. Ter ondersteuning van deze doelstellingen heeft Microsoft talrijke investeringen gedaan in de gemeenschappen van Microsoft-datacenters, waarbij gebruik wordt gemaakt van lokale betrokkenheid om duurzaamheid te bevorderen.

Bijdragen aan koolstofreductie

In Ierland investeert Microsoft in innovatieve manieren om hernieuwbare energie in te kopen en de netten flexibel te maken. Door samen te werken met energiekleinhandelaars en -producenten om zonnepanelen op bestaande daken te installeren, wordt concurrentie om grond en de noodzaak voor extra netaansluitingen vermeden. In Ierland zijn nu op 27 scholen en ziekenhuizen in de provincies Leinster, Munster en Connacht zonne-installaties geïnstalleerd als onderdeel van Microsofts partnerschap met SSE Airtricity voor Ierlands eerste gedistribueerde stroomafnameovereenkomst. Machine learning-modellen bepalen de koolstofuitstoot die de zonnepanelen vermijden. Tien deelnemende scholen gaan ook van start met een Solar Sustainability School Challenge, een onderwijsprogramma dat drie modules omvat: Energie, Duurzaamheid/Biodiversiteit, en STEM.

Microsoft is voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de milieueffecten te verbeteren in de gemeenschappen waar we werken. In Nederland werkt Microsoft samen met Climate Cleanup om op gemeenschapsniveau workshops voor burgers te organiseren om projectconcepten voor koolstofvermindering en -vastlegging te ontwikkelen. Microsoft financiert ook duurzaamheidsuitdagingen via ChangeX in Dublin en Zweden, zodat burgers betrokken kunnen raken bij lokale projecten aan de basis.

Werken aan voldoende en schoon water voor iedereen

Om levens te redden is het van essentieel belang dat ziekenhuizen tijdens een watercrisis te allen tijde kunnen functioneren, en voor de regio Kaapstad, Zuid-Afrika, is duurzaam watergebruik van cruciaal belang. De regio West-Kaap werd geconfronteerd met drie opeenvolgende jaren van minimale regenval en reservoirs die slechts voor 10% gevuld waren. Om een volledige afsluiting van de waterkranen te voorkomen, werkte Microsoft samen met lokale ambtenaren en organisaties om te bepalen welke besparingsinspanningen het meeste effect zouden hebben, en ontwikkelde uiteindelijk een plan om nieuwe watermeters te installeren bij lokale ziekenhuizen. Het provinciale ministerie van Volksgezondheid van de Westkaap ontving een prijs om slimme watermeters te installeren in 53 openbare ziekenhuizen in de regio Kaapstad, Zuid-Afrika. Deze meters geven meer inzicht in het waterverbruik, zodat de ziekenhuizen ondanks een watercrisis operationeel kunnen blijven. Dit project heeft bijgedragen aan de kosten van 58 slimme watermeters zelf, de installatie, de rapportage en het eerste jaar onderhoud. De investering betreft bijna 10.000 bedden, waarvan ongeveer 100.000 mensen per maand profiteren.

Ondertussen dagen Microsoft, Innovation Skåne en zijn partners in Zweden innovators uit om ideeën te ontwikkelen om het waterverbruik bij de voedselproductie te verminderen. Zoet water is essentieel voor het leven, maar het is ook een schaars goed. Wereldwijd wordt voor de voedselproductie ongeveer 70 procent van al het zoete water gebruikt. Vijftig procent van al het in Zweden geproduceerde voedsel is afkomstig uit Skåne, en 70 procent van al het fruit en groenten, dus de lokale impact is aanzienlijk. Ondernemers en innovatoren die deelnemen aan de Venture Cup Water Challenge 2021 hebben hun pitches ingediend over hoe het waterverbruik bij de voedselproductie kan worden verminderd. Uit de 10 finalisten werden 3 winnaars bekendgemaakt, met een geldprijs om hun ideeën vooruit te helpen. Mijn felicitaties gaan uit naar Nära & Naturlig, Helios Innovations en Diapure.

Afvalvermindering in het streven naar een circulaire economie

Onlangs werd in Zuid-Zweden een nieuw testbed voor afvalidentificatie gelanceerd door partners Mobile Heights, Innovation Skåne, Invest in Skåne, Norrvidinge, en OP Teknik. Microsoft heeft in dit project geïnvesteerd met als doel de recycling van industrieel afval te versnellen. Het gebruik van sensoren en geavanceerde robotica verbetert het vermogen om materialen in industrieel afval te identificeren en te sorteren, wat betekent dat het gemakkelijker wordt om materialen te hergebruiken en de overgang naar een circulaire economie te versnellen. De algemene doelstelling is dat nieuwe innovaties op het gebied van afvalbeheer in de hele sector worden toegepast en gedeeld voor een duurzamere toekomst

Microsoft-datacentermedewerkers in Noord-Holland hebben samen met Staatsbosbeheer een vrijwilligersdag georganiseerd om het wad van de Waddenzee schoon te maken, waarbij afval van het wad werd verwijderd en het omringende ecosysteem schoner en gezonder werd gemaakt. Het doel is een positieve verandering teweeg te brengen in het dagelijks afvalbeheer van mensen door bewustmaking en voorlichting over afvalverwijdering en het belang van natuurgebieden.

Bescherming en herstel van ecosystemen door herbebossing

Ierland is samen met Nederland het minst beboste land van Europa, met slechts 11 procent - waarvan slechts 1 procent inheems bos. Nu de klimaatverandering een steeds grotere bedreiging vormt voor onze samenleving, is herbebossing een belangrijk instrument om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Voor dit project kregen landeigenaren een vergoeding per hectare om nieuw inheems bos aan te leggen. Microsoft evenaarde de overheidssubsidies die landeigenaars nu al kunnen krijgen van de Ierse bosbouwdienst in ruil voor bossen op hun land voor onbepaalde tijd. Dit helpt boeren en andere landeigenaren hun inkomen te diversifiëren en maakt bebossing tot een meer werkbare financiële optie. Dit project helpt Ierland zijn nationale streefcijfers voor broeikasgasemissies te halen door de aanleg van 137 hectare nieuw inheems bos, dat naar verwachting de komende 40 jaar 35.600 ton koolstof zal vastleggen, wat overeenkomt met 7.500 personenauto's die een jaar lang van de weg worden gehaald.

In Nederland is ongeveer 80 procent van de essen besmet met een schimmelziekte die essensterfte wordt genoemd, een potentiële ramp voor de Nederlandse bosgebieden. Op basis van de ervaringen met de Ierse herbebossingsprojecten heeft Microsoft samen met lokale partners 118.000 bomen geplant, hetzij om nieuw inheems bos aan te leggen, hetzij om bomen aan te vullen die door de essensterfte zijn verwoest. Deze herbebossingsprojecten dragen bij aan emissiereductiedoelstellingen, creëren groene ruimte voor gemeenschappen, bieden habitat voor lokale diersoorten en verminderen de impact van overstromingen.