Siirry pääsisältöön
Siirry pääsisältöön
Microsoft paikallisesti

Valkohaikarakannan elvyttäminen Ruotsissa

Etelä-Ruotsin kosteikkoalueilla toteutetaan parhaillaan ennallistamishanketta, jonka avulla voidaan elvyttää vähenevää valkohaikarakantaa. Valkohaikara hävitettiin lähes kokonaan tältä alueelta 1950-luvulla, kun kosteikot ojitettiin maatalousmaaksi, jolloin lintujen tärkein ravinnonlähde ja elinympäristö katosi. Valkohaikara kosteikkojen lähettiläänä -hankkeessa keskitytään osallistavaan lähestymistapaan elinympäristöjen ennallistamiseen tekemällä yhteistyötä yhteisön kanssa ja hyödyntämällä monipuolista tieteellistä ja paikallista tietämystä.

Ruotsin luonnonsuojeluyhdistyksen (Naturskyddsföreningen i Skåne) ja BirdLife Ruotsin alueellisen osaston, Skånen lintutieteellisen yhdistyksen (Skånes Ornitologiska Förening), johtamassa hankkeessa kunnostetaan ja parannetaan paikallisia kosteikkoalueita, jotta valkohaikara ja muut siitä hyötyvät lajit pääsevät paremmin luonnollisiin elinympäristöihinsä. Society for Ecological Restoration (SER) -järjestön mukaan valkohaikara tuottaa noin 40 prosenttia enemmän poikasia, kun sille tarjotaan korkealaatuinen elinympäristö, mikä edistää vakaamman kannan syntymistä.

Kunnostustoimet ovat SER-standardien mukaisia, sillä niissä toteutetaan kattava suunnitelma, jossa hyödynnetään muun muassa yliopistojen tieteellistä tutkimusta, historiallista viljelytietoutta, elinympäristöarviointeja ja yhteisön kumppanuutta. Kosteikkojen ennallistamisen ohella hankkeessa laajennetaan paikallisten maanviljelijöiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja lisätään tietoisuutta toimista. Kosteikkojen tyhjennyshistorian ympäristövaikutuksia koskevan koulutuksen tavoitteena on opettaa maanomistajille ja maanviljelijöille, miten he voivat parhaiten tukea ennallistamistoimia omilla tiloillaan.

Tulevaisuudessa hankkeessa järjestetään tiedotustilaisuuksia ja tarjotaan vierailijoille tilaisuuksia, joissa he voivat tutustua valkoiseen haikaraan ja meneillään oleviin kunnostustoimiin.

Lisätietoja Microsoftin investoinnit Ruotsissa.