Skip to main content
Skip to main content
Microsoft in your community

Newport Imperial Park Data Centre community event September 2023

Ymunwch â ni ar 27-28 Medi i gael sesiwn wybodaeth i roi mewnbwn ar Ganolfan Ddata arfaethedig Parc Imperial Casnewydd

Yn ystod y sesiwn wybodaeth hon, cewch gyfle i ddysgu mwy am ganolfannau data a’n hymrwymiadau i’r gymuned, gweld cynlluniau cysyniadol ein campws Canolfan Ddata Parc Imperial Casnewydd, a gofyn cwestiynau.

Mae canolfannau data yn darparu’r seilwaith ffisegol ar gyfer y dechnoleg yr ydym yn dibynnu arni yn y gwaith ac yn ein bywydau personol. Pryd bynnag y byddwch chi’n agor ap ar eich ffôn, ymunwch â dosbarth rhithwir neu gyfarfod, snapio ac arbed lluniau, neu chwarae gêm gyda’ch ffrindiau ar-lein, rydych chi’n defnyddio canolfan ddata. Mae busnesau, llywodraeth, ysbytai ac ysgolion lleol yn dibynnu ar ganolfannau data bob dydd i ddarparu nwyddau a gwasanaethau i chi.

Bydd y wybodaeth a gyflwynir yn Gymraeg a Saesneg.

27 a 28 Medi, 2023
14.00 – 19.00

Clwb Golff y Parc, Church Ln, Coedkernew, Marshfield, Casnewydd NP10 8TU

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cyn y sesiynau, cysylltwch â ni yn UKDC@microsoft.com