Przejdź do głównej treści
Przejdź do głównej zawartości
Microsoft w Twojej społeczności

Ożywienie parku podmokłego Putrajaya w Kuala Lumpur

Society of Ecological Restoration kieruje nowym, ekscytującym projektem mającym na celu odmłodzenie parku i jeziora Putrajaya Wetland, prowadzonym przez lokalną społeczność. Inicjatywa ta, finansowana częściowo przez Microsoft, koncentruje się na wykorzystaniu siły natury w celu rozwiązania problemów środowiskowych i wzmocnienia podstawowego zasobu ekologicznego miasta.

Elementy projektu

Naturalne oczyszczanie wody: W projekcie zastosowane zostaną naturalne rozwiązania, takie jak mokradła i biofiltry do oczyszczania wody. Podejście to jednocześnie promuje bioróżnorodność poprzez tworzenie siedlisk i zakładanie ogrodów roślin zapylających.

Analiza problemów i innowacyjne rozwiązania: Przeprowadzona zostanie dogłębna analiza w celu zrozumienia przyczyn degradacji wody. Zaprezentowane zostaną innowacyjne podejścia, takie jak instalacja pływających komórek mokradeł z rodzimymi gatunkami roślin w celu oczyszczenia wody w jeziorze i wdrożenie pasów biofiltra wzdłuż brzegów jeziora w celu oczyszczania spływów burzowych.

Edukacja społeczności: Projekt kładzie również duży nacisk na zaangażowanie i edukację społeczności. Działa na rzecz podnoszenia świadomości wśród lokalnych mieszkańców na temat znaczenia czystej wody i roli odbudowy ekologicznej.

Dlaczego ta praca ma znaczenie

Położone w samym sercu Putrajaya, 600-hektarowe jezioro jest cenne zarówno jako obszar rekreacyjny, jak i zasób ekologiczny. Stoi ono jednak w obliczu zagrożeń związanych z zamuleniem, utylizacją odpadów i zanieczyszczeniem. Projekt ten został pomyślany jako rozwiązanie oparte na naturze, aby sprostać tym wyzwaniom i złagodzić ich wpływ na społeczność.

Współpraca z lokalnymi partnerami

Projekt ściśle współpracuje z lokalnymi podmiotami, takimi jak Putrajaya Corporation (PjC), Putrajaya Wetland Park, Nature Interpretation Centre i National University of Malaysia (UKM). Organizacje te pełnią rolę opiekunów jeziora i jego otoczenia.

Jesteśmy wdzięczni społeczności Kuala Lumpur i wszystkim partnerom zaangażowanym w ten projekt, aby zapewnić czystszą i bardziej ekologiczną przyszłość dla miasta i jego mieszkańców.

*Dane zawarte w tym wpisie zostały dostarczone przez Stowarzyszenie Odnowy Ekologicznej. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź SER.org.