Przejdź do głównej treści
Przejdź do głównej zawartości
Microsoft w Twojej społeczności

Otwarcie nowego świata możliwości dzięki Microsoft Datacenter Academy

Microsoft inwestuje w społeczności, w których prowadzimy centra danych, pracując nad zaspokojeniem potrzeb i priorytetów tych społeczności. Gaby DelaGarza, starszy dyrektor ds. rozwoju społeczności w Microsoft GDCO Development & Community, wyjaśnia, jak program Microsoft Datacenter Academy pomaga studentom lepiej przygotować się do pełnego uczestnictwa w gospodarce cyfrowej. Usłyszmy również od trzech niedawnych absolwentów o możliwościach i korzyściach, jakie uzyskali dzięki programowi Datacenter Academy.