Przejdź do głównej treści
Przejdź do głównej zawartości
Microsoft w Twojej społeczności

Pielęgnowanie rodzimej flory i fauny wokół naszych centrów danych w Australii

W firmie Microsoft uznajemy naszą odpowiedzialność za dbanie o ziemię, na której znajdują się nasze obiekty. Aby służyć jako skuteczni zarządcy terenów wokół naszych centrów danych w Australii, współpracujemy z firmą konsultingową Environmental Resources Management (ERM), zajmującą się ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem. Razem staramy się dbać o zdrowie siedliska, aby rodzima flora i fauna mogła się na nim rozwijać.

Praca z naturą w celu wspierania zdrowych siedlisk

Naszym początkowym celem jest określenie, co możemy zrobić, aby promować ziemię jako siedlisko dla rodzimej dzikiej przyrody. Aby opracować nasz plan zarządzania, zaczynamy od słuchania ziemi - dosłownie. Ekolodzy z ERM rozpoczynają obecnie 10-tygodniową inwentaryzację dzikiej przyrody, wykorzystując nagrania audio i nagrania z kamer na podczerwień, aby ustalić, które zwierzęta obecnie nazywają tę ziemię domem. Wiosna w pełni, zwierzęta są najbardziej aktywne, gdy wyruszają na gody i szukają miejsc do gniazdowania. Ekolodzy są również w terenie i mapują roślinność; badania te pomogą odpowiedzieć na krytyczne pytania, takie jak: Jakie zwierzęta wykorzystują tę roślinność jako siedlisko? W jakich częściach roślinności przebywają te zwierzęta? Czy mamy ptaki, które wykorzystują roślinność jako szlak migracyjny? Poprzez mapowanie rodzimej roślinności, możemy określić, gdzie zlokalizować nowe nasadzenia, aby stworzyć korytarze dla zwierząt, które będą podróżować przez większą sieć roślinności w Sydney.

Przywrócenie rodzimych gatunków do ziemi

Centra danych firmy Microsoft w Australii znajdują się na półmiejskich terenach porośniętych buszem, które w przeszłości były wykorzystywane przez przemysł. W związku z tym nasze działania w zakresie odtwarzania siedlisk koncentrują się przede wszystkim na usuwaniu chwastów i instalowaniu ogrodzeń w celu kontroli inwazyjnych drapieżników, takich jak zdziczałe koty i lisy. Ponieważ gatunki rodzime zamieszkujące te tereny to głównie mieszkańcy drzew, mogą one swobodnie poruszać się w koronach drzew i nie są ograniczane przez te ogrodzenia.

Badania terenowe i inwentaryzacja dzikiej przyrody posłużą nam jako punkt odniesienia, obraz "przed", który możemy wykorzystać do śledzenia wpływu naszych przyszłych działań w zakresie zarządzania gruntami. Ekolodzy ERM będą przeprowadzać podobne inspekcje terenu co dwa, trzy lata, aby sprawdzić, czy liczba gatunków flory i fauny korzystających z tego terenu wzrasta. Te kontrole pomogą nam określić, co działa, a co musimy zrobić inaczej, aby stworzyć siedlisko przyjazne dla rodzimych roślin i zwierząt.

W firmie Microsoft dbałość o środowisko jest podstawową wartością. Razem z ERM pracujemy nad pielęgnacją rodzimej fauny i flory w siedliskach buszu wokół naszych centrów danych w Australii.