Przejdź do głównej treści
Przejdź do głównej zawartości
Microsoft w Twojej społeczności

Nadwyżki ciepła z centrów danych zostaną wykorzystane do ogrzewania domów w Danii

Nadmiar ciepła wytwarzanego w centrum danych Microsoft w Høje-Taastrup w Danii ma zostać ponownie wykorzystany do ogrzewania lokalnej społeczności w ramach nowego projektu z organizacją ciepłowniczą VEKS i HTF. Centrum danych, które jest obecnie w budowie, będzie wytwarzać wystarczającą ilość ciepła do ogrzania około 6000 lokalnych domów.

VEKS nadzoruje produkcję, przesył i dystrybucję ciepła sieciowego w Kopenhadze, a także rutynowo wykorzystuje nadwyżki ciepła z pobliskich przedsiębiorstw przemysłowych i budynków do wspierania dystrybucji ciepła w społeczności. Microsoft jest zaangażowany w odpowiedzialne operacje w centrach danych, mając na uwadze zrównoważony rozwój. Zobowiązanie Microsoftu dotyczące energii odnawialnej obejmuje operacje w 100% wykorzystujące energię odnawialną, w tym centra danych, do 2025 roku. Inicjatywa ta pokazuje wspólny cel, jakim jest zrównoważony rozwój środowiska i bardziej energooszczędna przyszłość.

Steen Christiansen, prezes VEKS, podkreśla znaczenie tego kroku dla zabezpieczenia przyszłości ciepłownictwa:

"Istnieje znaczny potencjał nadwyżek ciepła z centrów danych w rejonie Wielkiej Kopenhagi. Ta umowa stanowi konkretny wkład w zaangażowanie VEKS w jeszcze bardziej ekologiczne i zrównoważone ciepłownictwo w przyszłości - po atrakcyjnej cenie, znacznie niższej niż ta, którą VEKS zapłaciłby za ciepło" - zauważa Steen Christiansen.

"Nasze centra danych aspirują do bycia jednymi z najbardziej zrównoważonych na świecie" - powiedział Mikael Mikkelsen, Datacenter Commercial Lead w Microsoft Denmark. "Poczyniliśmy znaczne inwestycje w efektywność energetyczną w ramach tworzenia naszych centrów danych w Danii. Umowa z VEKS jest kluczowym krokiem w kierunku stworzenia świadomego ekologicznie duńskiego regionu centrów danych, w którym ponowne wykorzystanie nadwyżek ciepła przynosi korzyści zarówno obywatelom, jak i środowisku".

Nadwyżka ciepła zostanie przechwycona w centrum danych przez wymiennik ciepła powietrze-ciecz i przekierowana w postaci podgrzanej wody do lokalnej sieci ciepłowniczej za pośrednictwem szeregu rur. Pompy ciepła zainstalowane przez VEKS będą następnie podnosić temperaturę ciepła i wykorzystywać wymiennik ciepła oraz podziemne rury do dostarczania ciepła do domów i firm w społeczności, które są podłączone do tego systemu. VEKS i Microsoft spodziewają się, że pierwsze dostawy będą gotowe do dotarcia do mieszkańców w sezonie grzewczym 2025-2026.

Będzie to jedna z pierwszych lokalizacji, w których Microsoft zintegruje technologię odzyskiwania ciepła odpadowego w swoich centrach danych. Jest to możliwe dzięki bliskości istniejącej infrastruktury odzysku ciepła odpadowego i dzielnicy mieszkalnej w Høje-Taastrup oraz owocnej współpracy z VEKS.

Tagi:
Dania
Dania