Overslaan naar hoofdinhoud
Overslaan naar hoofdinhoud
Microsoft in uw gemeenschap

Putrajaya Wetland Park in Kuala Lumpur nieuw leven inblazen

De Society of Ecological Restoration leidt een opwindend nieuw project om het Putrajaya Wetland Park and Lake te verjongen, geleid door de lokale gemeenschap. Dit initiatief, dat deels wordt gefinancierd door Microsoft, richt zich op het benutten van de kracht van de natuur om milieuproblemen aan te pakken en de belangrijkste ecologische troef van de stad te verbeteren.

Projectelementen

Natuurlijke waterzuivering: Het project maakt gebruik van natuurlijke oplossingen zoals wetlands en biofilters om het water te zuiveren. Deze aanpak bevordert tegelijkertijd de biodiversiteit door het creëren van habitats en het aanleggen van een tuin met bestuivers.

Probleemanalyse en innovatieve oplossingen: Er zal een diepgaande analyse worden uitgevoerd om de oorzaken van de achteruitgang van het water te begrijpen. Innovatieve benaderingen, zoals het installeren van drijvende moerascellen met inheemse plantensoorten om het water van het meer te zuiveren en het implementeren van biofilterstroken langs de randen van het meer voor de behandeling van afvloeiend regenwater, zullen worden gedemonstreerd.

Onderwijs voor de gemeenschap: Het project legt ook sterk de nadruk op gemeenschapsbetrokkenheid en educatie. Het werkt aan bewustmaking van de plaatselijke bevolking over het belang van schoon water en de rol van ecologisch herstel.

Waarom dit werk belangrijk is

Het 600 hectare grote meer ligt in het hart van Putrajaya en is waardevol als recreatiegebied en ecologische aanwinst. Het wordt echter bedreigd door verzanding, afvalverwijdering en vervuiling. Dit project is opgezet als een op de natuur gebaseerde oplossing om deze problemen aan te pakken en de impact op de gemeenschap te verminderen.

Samenwerken met lokale partners

Het project werkt nauw samen met lokale entiteiten zoals Putrajaya Corporation (PjC), Putrajaya Wetland Park, Nature Interpretation Centre en de National University of Malaysia (UKM). Deze organisaties fungeren als rentmeesters van het meer en zijn omgeving.

We zijn de gemeenschap van Kuala Lumpur en alle partners die betrokken zijn bij dit project dankbaar voor hun bijdrage aan een schonere en groenere toekomst voor de stad en haar inwoners.

*De gegevens in deze blogpost zijn verstrekt door Vereniging voor Ecologische Restauratie. Ga voor meer informatie naar SER.org.