Overslaan naar hoofdinhoud
Overslaan naar hoofdinhoud
Microsoft in uw gemeenschap

Herstel van inheemse habitat als gemeenschapsruimte voor Chase City, Virginia

Als onderdeel van ons engagement om een verantwoordelijke rentmeester van het milieu te zijn, wijst Microsoft meer dan 230 hectare landelijk landschap in Virginia aan voor herstel en behoud. Het Chase City Conservancy Project zal wetlands, beken en inheemse habitats van bestuivers herstellen en bossen en graslanden in stand houden op een groot stuk land dat Microsoft heeft aangekocht voor een nieuw datacenter ten zuiden van Chase City, Virginia.

Het Chase City Conservancy Project

De 230 hectare van het Chase City Conservancy Project doorkruisen glooiende heuvels, graslanden, voormalige weilanden, kliffen en bossen. Het natuurgebied zal de thuisbasis worden van herstelde inheemse bestuivershabitats, drie mijl aan openbare wandelpaden en een leercentrum voor studenten van K-12 en de gemeenschap van Chase City. Het Conservancy Project zal ook waterwegen en wetlands herstellen die door de melkveehouderij zijn aangetast, met als doel meer dan vijf hectare wetlands en 13.000 strekkende meter waterlopen te herstellen.

Het Conservancy Project is ontworpen als een gemeenschapsbron en recreatiegebied voor Mecklenburg County. Het natuurgebied grenst aan een woonwijk, waardoor het toegankelijk is voor de plaatselijke gemeenschap voor wandelingen over de openbare paden en educatieve gebieden. "Mensen kunnen in het weekend met hun mama's en papa's en oma's naar de wandelpaden komen, over het pad wandelen en de geplante bomen bezoeken," legt Microsoft Environmental Permitting Program Manager Alexis Jones uit, die het Chase City Conservancy Project heeft bedacht. De datacenterfaciliteiten worden weggestopt in het noorden van het 600 hectare grote terrein, met een beboste corridor als visuele buffer voor de plaatselijke bewoners.

Belangrijke programma's van het Conservancy Project zijn onder meer herstel van habitats, regeneratieve landbouwpraktijken en openbare recreatie en educatie:

Habitats creëren die de biodiversiteit ondersteunen

  • Herstel en behoud van 45 hectare wetlands en beken.
  • Aanleg van 130 hectare inheems grasland en habitat voor bestuivers.
  • Herbebossing van 35 hectare extra land.
  • Bomen planten voor de gemeenschap en studenten.

Als onderdeel van de boomplantactie heeft Microsoft twee ultramoderne kassen geschonken aan het Mecklenburg County Public Middle School and High School Complex en 22 verhoogde tuinbedden ter beschikking gesteld aan lokale scholen. In samenwerking met het Department of Forestry ontwikkelt de Conservancy een lesprogramma voor de middelbare school dat kinderen aanmoedigt om over bomen te leren, zaailingen te kweken uit eikels, hun zaailingen te planten en de groei ervan te volgen, en te experimenteren met verschillende kweekmethoden (zoals compost versus bladafval en verhoogde bedden versus volle grond). Leerlingen kweken bestuiversplanten zoals vlinderkruid en melkkruid uit zaad in hun verhoogde bedden en planten ze vervolgens in de Conservancy.

Bevordering van regeneratieve landbouw

  • Sponsor hydrocultuur kweekrekken of "tuintorens" op alle basisscholen van Mecklenburg County Public Schools.
  • De beste praktijken op het gebied van regeneratief land delen.
  • Programma's ontwikkelen die het milieubewustzijn bevorderen.

De Conservancy past regeneratieve landbouwoplossingen toe om de biodiversiteit te bevorderen, de waterkwaliteit te verbeteren en de plantaardige productiviteit te verhogen. Het regeneratieve landbouwprogramma wijst verschillende hectares aan voor het verkennen van gediversifieerde landbouwinspanningen. Het Farm Bureau heeft bijpassende fondsen aangeboden om initiatieven voor landbouwonderwijs voor jongeren te ondersteunen.

Ontwikkeling van ruimte voor openluchtrecreatie en leren

  • Aanleg van 3 mijl openbare wandelpaden met geïntegreerde leerstations.
  • Creëer een buitenklas voor milieuleren.

Microsoft verwelkomt buren om het land te ervaren en meer te leren over bestuivers, vegetatie-ecosystemen, vlinderstops en het beheer van natuurlijke hulpbronnen.

Grafiek van communautaire instandhoudingsmiddelen, waaronder: kassen, bestuivingstuinen, programma's voor zaadwinning en openluchtklassen

Microsoft heeft vergunningen verkregen van het Army Corps of Engineers en het Virginia Department of Environmental Quality voor de ontwikkeling van datacenterfaciliteiten op het 600 hectare grote Chase City-terrein waar zich het 230 hectare grote natuurgebied bevindt. Het Chase City Conservancy Project is ontworpen om de federale en staatsvereisten op het gebied van milieubescherming te overtreffen.