Overslaan naar hoofdinhoud
Overslaan naar hoofdinhoud
Microsoft in uw gemeenschap

Bomen planten om het stroomgebied van de Citarum-rivier te helpen herstellen

De Citarum-rivier in West-Java, Indonesië, speelt al generaties lang een vitale rol op het platteland, onder meer door de irrigatie van rijstvelden en de energievoorziening door drie hydro-elektrische dammen langs de rivier. Helaas wordt de rivier ook al tientallen jaren misbruikt voor afvalverwerking, waardoor hij een van de meest vervuilde ter wereld is. Sinds 2011 voert de Indonesische regering een revitaliseringsproject uit over 180 kilometer van de lengte van de rivier, met als doel het water weer schoon te maken als drinkwater.

Het herstel van de rivier reikt verder dan de oevers en omvat het hele gebied dat door de rivier wordt afgewaterd - de waterscheiding. Een belangrijk aspect van herstel is het planten van bomen om de gekapte bossen te vernieuwen. Bossen verbeteren de waterretentie, verminderen de afvloeiing van oppervlakte water - met inbegrip van verontreinigende stoffen en afval - en voorkomen erosie. De in Indonesië gevestigde non-profit stichting Trees4Trees werkt samen met partners als de regering van Indonesië en Microsoft, met ondersteuning van One Tree Planted, om minimaal 10 miljoen bomen te planten in het stroomgebied tegen 2025.

Trees4Trees besteedt doorgaans minimaal vijf jaar in een bepaald gebied om de geplante bomen te vestigen en de gemeenschap voor te lichten over de voordelen van herstel. "Het is een groot heropvoedingsproject", zegt Trees4Trees-oprichter Mark Schmidt. "Indonesië staat voor grote uitdagingen op het gebied van bosbouw; ze kappen bomen in een razend tempo en wij proberen ons steentje bij te dragen om die bomen terug te brengen." In 2022 plantte Trees4Trees 3 miljoen bomen.

One Tree Planted verbindt maatschappelijke organisaties als Trees4Trees met sponsors als Microsoft. "Wij zijn een organisatie die sterk op partnerschap is gericht", zegt Nils Saha, projectmanager stadsbosbouw bij One Tree Planted. "We zoeken deze projecten uit en schakelen lokale partners in op basis van de prioriteiten en behoeften van de gemeenschap."

Gesprekken met de lokale overheid en terreinonderzoeken met het GIIC en KIIC landgoedbeheer waar Microsoft datacenters onderbrengt, leidden tot een overeenkomst voor Trees4Trees om 22.800 bomen te planten in samenwerking met Microsoft en One Tree Planted. Veel van de bomen in het GIIC-project zijn fruitbomen die de gemeenschap en de boeren gratis zullen kunnen oogsten. Onder de 23 verschillende soorten inheemse fruitbomen die Trees4Trees plant zijn avocado, durian, pruim-mango en jackfruit.

Vrijwilligers van het Microsoft-kantoor in Jakarta hebben One Tree Planted en Trees4Trees geholpen bij het planten van 1.452 bomen, om zo een oeverzone te herbebossen, erosie te voorkomen en de waterkwaliteit te verbeteren voor de 1.000 lokale bewoners rondom de campus. Met de deelname van de lokale gemeenschappen, boeren en overheid zullen de bomen de schoonmaak en overstromingsvermindering in het stroomgebied van de Citarum rivier ondersteunen. Aanvullende inspanningen, waaronder landherstel en de bevordering van agrobosbouw, worden ook ondersteund door het planten van nieuwe bomen.

In de meeste gevallen stuurt Trees4Trees veldcoördinatoren de gemeenschappen in om contact te leggen met de boeren. Voor het GIIC-project maakte een bestaande actieve outreach-groep die verbinding gemakkelijk. Evenementen voor Microsoft medewerkers en vrijwilligers waren enthousiast en goed bezocht. Met de steun van Microsoft zal Trees4Trees haar bosbouwinspanningen in stedelijke gebieden rond Jakarta voortzetten om de gemeenschappen te verbeteren en milieueducatie tot stand te brengen.

Bekijk in dit impactrapport wat het project tot nu toe heeft bereikt en wat de doelen voor de toekomst zijn.