Overslaan naar hoofdinhoud
Overslaan naar hoofdinhoud
Microsoft in uw gemeenschap

Onthulling van de nieuwe Microsoft Datacenter Academy labs in Zweden

Microsoft streeft naar het creëren van inclusieve economische kansen. In de gemeenschappen waar we onze datacenters beheren, is het belangrijk om een sterk, technisch geschoold en divers plaatselijk personeelsbestand te ontwikkelen, en het faciliteren van onderwijs in de gemeenschap en het voorbereiden op een baan in de 21e eeuw zijn belangrijke prioriteiten. Het Datacenter Academy (DCA) programma, in samenwerking met lokale onderwijspartners, bevordert deze prioriteiten door middel van studiebeurzen, hulp bij het lesprogramma, server donaties, mentorschap en werknemers vrijwilligerswerk.

Datacenter Academy locaties zijn onder andere: Amsterdam, Nederland; Kaapstad, Zuid-Afrika; Cheyenne, Wyoming; Des Moines, Iowa; Dublin, Ierland; Gävle, Zweden; Hoorn, Nederland; Moses Lake, Washington; Phoenix, Arizona; San Antonio, Texas; South Boston, Virginia; South Hill, Virginia; en Sandviken, Zweden.

De gemeenschappen Gävle en Sandviken in Zweden vierden onlangs de inwijding van twee nieuwe cloud datacenter onderwijslabs als onderdeel van hun lokale Datacenter Academy. In Gävle onthulde Polhemsskolan zijn nieuwe lab in het bijzijn van lokale media, schoolpersoneel en gemeenschapsleden. De Gefle Dagblad (Het dagblad van Gävle) merkte in het artikel "Kleine serverhal geeft hoop op de grote" op: "...het Amerikaanse bedrijf [Microsoft] is een samenwerking begonnen met zowel Gävle als Sandviken voor het opleiden van personeel rond de datacenters die momenteel op drie locaties in Gästrikland worden gebouwd. Dinsdag werd de serverhal in Polhemsskolan in gebruik genomen."

De leerlingen van de Gävle Polhemsskolan gebruiken het laboratorium als onderdeel van hun driejarige gymnasium- of middelbare-schoolopleiding. Na afronding van hun studie gaan de studenten aan de slag op de arbeidsmarkt of gaan ze verder studeren in het hoger onderwijs. Sommige van deze studenten zullen een loopbaan in de technologie nastreven, waaronder datacenteroperaties naast andere computergerelateerde gebieden.

Ook in het naburige Sandviken kwamen leerlingen, personeel en media samen om het Sandbacka Park Datacenter Academy-opleidingslab in te wijden. Als onderdeel van de viering in Sandviken organiseerde het schoolpersoneel een rondetafelgesprek met leerlingen en lokale medewerkers van het Microsoft-datacenter over het belang van onderwijs in digitale vaardigheden voor de lokale gemeenschap.

Mattias Ersson, campusdirecteur voor de datacenters in Zweden, was namens Microsoft aanwezig en deelde de opwinding over de opening van het lab. Mattias gaf het volgende perspectief: "We willen investeren in lokale vaardigheden. Om dit te doen werken we samen met lokale opleiders, in dit geval de gemeente en het CVL van Sandviken. Later zullen we werken met mentorschap en gastcolleges en uiteindelijk willen we werkgelegenheid kunnen bieden aan degenen die de cursussen hebben gevolgd."

De IT-opleidingsprogramma's in Sandbacka Park, waarbij gebruik wordt gemaakt van de gedoneerde datacenterapparatuur, zijn dit najaar van start gegaan met 35 cursisten uit het volwassenenonderwijs.