Overslaan naar hoofdinhoud
Overslaan naar hoofdinhoud
Microsoft in uw gemeenschap

Microsoft Projectrapport - San Sebastián de los Reyes Rivera del Jarama

Microsoft heeft in het kader van zijn streven naar een duurzaam milieu 2.000 bomen geplant in San Sebastián de los Reyes, Madrid. Dit project vertegenwoordigde een ambitieuze verbintenis om het gebruik te veranderen en een nieuw leven te geven aan een stuk land in de buurt van de Jarama rivier. Door bomen te planten om de rivierbedding van de Jarama te herstellen, werd een nieuw groen gebied gecreëerd voor de lokale gemeenschap. De locatie werd geselecteerd omdat deze ernstig was aangetast door een geschiedenis van intensieve landbouwactiviteiten. Door het gebied te herstellen en het landgebruik te veranderen, helpt dit project de gezondheid van de rivier en het omliggende land te herstellen. Nadat de bomen een geschikte grootte hebben bereikt, zal er een milieucentrum worden toegevoegd dat door scholen in de omgeving zal worden gebruikt voor training en bewustwording op het gebied van milieu.*

Lees meer over hoe het planten van bomen op deze locatie bijdraagt aan het herstel van de gezondheid van de rivier en de omliggende gemeenschappen in dit impactrapport.

*Inhoudvan deze blogpost is afkomstig van One Tree Planted.